Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D2001 Методологија научноистраживачког рада 1 2 7 7 Обавезни
D2011 Србистика у светлу лингвистичких и књижевних теорија 20. века 1 2 7 7 Обавезни
D2021 Србистика и структурализам 1 2 7 7 Обавезни
D2031 Србистика и савремене теорије 1 2 7 7 Обавезни
D2041 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из српског језика или књижевности) 1 0 2 2 Обавезни
D2002 Изборни блок 1 (бира се 4 од 8) 2 8 8 24 Изборни блок
  D2012 - Поетика савремене српске прозе 2  2 2 Изборни
  D2022 - Поетика савремене српске поезије 2  2 2 Изборни
  D2032 - Реторика читања српске прозе 2  2 2 Изборни
  D2042 - Комедија и комично у српској књижевности 2  2 2 Изборни
  D2052 - Српски дијалекти у контексту језичке интерференције 2  2 2 Изборни
  D2062 - Морфологија и творба речи 2  2 2 Изборни
  D2072 - Синтакса и семантика српског језика 2  2 2 Изборни
  D2082 - Лексикологија и лексикографија 2  2 2 Изборни
D2092 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из српског језика или књижевности) 2 0 4 6 Обавезни
Укупно часова активне наставе: 58  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D2003 Изборни блок 2 (бира се 4 од 10) 3 8 8 24 Изборни блок
  D2013 - Рецепција хришћанства у српској књижевности 3  2 2 Изборни
  D2023 - Апокрифни и канонски списи 3  2 2 Изборни
  D1364 - Стваралачки аспекти митских образаца у књижевности, уметности и култури 3  2 2 Изборни
  D1324 - Усмени текст између књижевног и обредног 3  2 2 Изборни
  D2053 - Новија дубровачка књижевност 3  2 2 Изборни
  D2063 - Српска дијалектолошка лексикографија 3  2 2 Изборни
  D2073 - Диглосија у старој српској писмености 3  2 2 Изборни
  D2083 - Језик и стил савремене српске поезије и прозе 3  2 2 Изборни
  D2093 - Прозодијске структуре српскога језика 3  2 2 Изборни
  D2103 - Српски књижевни језик у историјској перспективи 3  2 2 Изборни
D2113 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из српског језика или књижевности) 3 0 4 6 Обавезни
D1254 Идеологија, језик, књижевност 4 2 2 6 Обавезни
D2004 Изборни блок 3 (бира се 3 од 9) 4 6 6 18 Изборни блок
  D2024 - Српски модернистички историјски роман 4  2 2 Изборни
  D2034 - Град у српској књижевности 4  2 2 Изборни
  D2044 - Границе (реалистичког) наратива 4  2 2 Изборни
  D2054 - Српска књижевности, култура, уметност 4  2 2 Изборни
  D2064 - Прагматика и информацијска структура у српском језику 4  2 2 Изборни
  D2074 - Говорни жанрови 4  2 2 Изборни
  D2084 - Усвајање српског као страног језика 4  2 2 Изборни
  D2094 - Граматички систем српског језика у историјској перспективи 4  2 2 Изборни
  D2104 - Књижевност и сликарство: српско-европске паралеле 4  2 2 Изборни
D2114 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из српског језика или књижевности) 4 0 4 6 Обавезни
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D2005 Научноистраживачки рад (Израда докторске дисертације из српског језика или књижевности) 5 0 20 30 Обавезни
D2006 Докторска дисертација 6 0 0 30 Обавезни
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 60