Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Зашто баш виола?

Виола је из породице гудачких инструментата, која је кроз векове имала углавном пратећу улогу у музичким делима. Почетком 20. века битно се променио однос према виоли као инструменту када је постао изазов за композиторе. Аутентични звук и боја, али такође и новооткривене виртуозне могућности виоле, допринели су порасту популарности и интересовању за овај иструмент. Невероватно је, а у исто време и интересантно да су познати композитори као што су Ј. С. Бах, В. А. Моцарт, А. Дворжак, Л. ван Бетовен (има их велики број), композитори који су волели да свирају овај инструмент.

Виола је инструмент са пуно предности: неопходна је у извођењу гудачког квартета, као и у мањим стандарним или нестандардним саставима, а такође је и саставни део камерног или симфонијског оркестра; због специфичне боје виолисти су тражени и за снимање и извођење позоришне или филмске музике.

КОЈЕ СУ СВЕ ПРЕДНОСТИ

Виолисти поред свог репертоара, могу да свирају композиције које су писане за виолину и виолончело, а ако сте у стању да изводите музику различитих инструмената такође значи да ћете постати вешти у свирању различитих музичких стилова (од барока до савремене музике 21. века).

СТУДИРАЊЕ ВИОЛЕ НА ФИЛУМ-у

Професори виоле на Катедри за гудачке инструменте представљају управо оно што је потребно младом и знатижељном човеку како би комплетирао своје знање и свирачке способности на овом дивном инструменту. Пренеће вам знање које су стекли у земљи и ван ње, са великим искуством у солистичкој и камерној делатности, које су обележене наградама и признањима. Такође ћете имати прилику да сазнате основе свирања на барокном инструменту.
Имаћете велику подршку у току студирања: од стицања знања, вештина и педагошке праксе, реализовања јавних наступа, припрема за такмичења у земљи и ван ње, као и за могући наставак школовања у иностранству.

Оно што је специфично за Филолошко-уметнички факултет је да студенти добијају приступ савременим технологијама које се иначе користе на студијском програму Музика у медијима, а такође добијају прилику и да изаберу и слушају предмете са Одсека за примењену и ликовну уметност.

ОЧЕКУЈЕМО ВАС!

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2014/15. и 2015/16. године
на студијски програм ОАС Гудачки инструменти

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2016/17., 2017/18. и 2018/19.године на студијски програм ОАС Извођачке уметности - модул Виола

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76412 Виола 1 1, 2 2 1 20 Обавезни
70502 Оркестар 1, 2 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 1, 2 1 1 6 Обавезни
70432 Анализа музичког дела 1 1, 2 2 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 1, 2 1 2 6 Обавезни
70422 Солфеђо 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
70452 Историја музике I 1, 2 2 0 4 Обавезни
76292 Изборни блок 1 А(бира се 4 кредита) Изборни
  70522 - Камерни хор 1, 2  2 0 4 Изборни
  76452 - Гудачки ансамбли 1, 2  2 0 4 Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1, 2  1 1 4 Изборни
70292 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70512 - Енглески језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
  70522 - Италијански језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76414 Виола 2 3, 4 2 1 18 Обавезни
70502 Оркестар 3, 4 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 3, 4 1 1 6 Обавезни
70434 Анализа музичког дела 2 3, 4 2 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 3, 4 1 2 6 Обавезни
70424 Солфеђо 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70454 Историја музике II 3, 4 2 0 4 Обавезни
76464  Методика наставе гудачких инструмената 1 3, 4  2 0 6  Обавезни
70274 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) Изборни
  70514 - Енглески језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
  70524 - Италијански језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76416 Виола 3 5, 6 1 1 20 Обавезни
70502 Оркестар 5, 6 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 5, 6 1 1 6 Обавезни
70426 Солфеђо 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 5, 6 1 2 6 Обавезни
76466 Методика наставе гудачких инструмената 2 5, 6 2 0 6 Обавезни
70456 Историја музике III 5, 6 2 0 4 Обавезни
80265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
80356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76418 Виола  4 7, 8 1 1 22 Обавезни
70502 Оркестар 7, 8 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 7, 8 1 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 7, 8 1 2 6 Обавезни
76468 Методика наставе гудачких инструмената 3 7, 8 2 0 6 Обавезни
70518 Дириговање 7, 8 2 0 4 Обавезни
72134 Продукција у уметности и култури 7, 8 2 0 4 Обавезни
70298 Изборни блок 7 (бира се 6 кредита) Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 2 0 6 Изборни
  81588 - Увод у естетику 7, 8 2 0 6 Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 1 1 6 Изборни

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24.године

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76312 Виола 1 1, 2 2 4 20 Обавезни
71202 Камерна музика 1, 2 2 2 6 Обавезни
71502 Оркестар 1, 2 8 4 6 Обавезни
76542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 1, 2 2 4 6 Обавезни
70322 Солфеђо 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70352 Историја музике I 1, 2 4 0 4 Обавезни
70012 Изборни блок 1 Изборни
  71432 - Анализа музичког дела 1 1, 2  4 2 6 Изборни
  71442 - Анализа музике барока 1, 2  4 2 6 Изборни
70022 Изборни блок 2 Изборни
  70332 - Енглески језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
  70342 - Италијански језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
76002 Изборни блок 5 Изборни
  70531 - Хор 1, 2 4 2 4 Изборни
  76352 - Гудачки ансамбли 1, 2 4 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76314 Виола 2 3, 4 2 4 18 Обавезни
71202 Камерна музика 3, 4 2 2 6 Обавезни
71502 Оркестар 3, 4 8 4 6 Обавезни
76542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 3, 4 2 4 6 Обавезни
76364 Методика наставе гудачких инструмената 1 3, 4 4 0 6 Обавезни
70324 Солфеђо 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70354 Историја музике II 3, 4 4 0 4 Обавезни
70004 Изборни блок 3 Изборни
  71434 - Анализа музичког дела 2 3, 4 4 2 6 Изборни
  71444 - Анализа музике класицизма 3, 4 4 2 6 Изборни
70014 Изборни блок 4 Изборни
  70334 - Енглески језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
  70344 - Италијански језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76316 Виола 3 5, 6 4 2 16 Обавезни
71202 Камерна музика 5, 6 2 2 6 Обавезни
71502 Оркестар 5, 6 8 4 6 Обавезни
76542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 5, 6 2 4 6 Обавезни
76366 Методика наставе гудачких инструмената 2 5, 6 4 0 6 Обавезни
70326 Солфеђо 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
70356 Историја музике III 5, 6 4 0 4 Обавезни
84265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
70006 Изборни блок 6 Изборни
  70798 - Музика у дигиталном окружењу 5, 6 4 2 4 Изборни
  72334 - Продукција у уметности и култури 5, 6 4 0 4 Изборни
85356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76318 Виола 4 7, 8 4 2 16 Обавезни
71202 Камерна музика 7, 8 2 2 6 Обавезни
71502 Оркестар 7, 8 8 4 6 Обавезни
76542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 7, 8 2 4 6 Обавезни
76368 Методика наставе гудачких инструмената 3 7, 8 4 0 6 Обавезни
70008 Изборни блок 7 Изборни
  70608 - Дириговање 7, 8 4 0 4 Изборни
  78172 - Хорско дириговање I 7, 8 4 0 4 Изборни
  71238 - Техника говорног гласа 7, 8 2 2 4 Изборни
70018 Изборни блок 8 Изборни
  70702 - Увод у уметност говора 7, 8 4 0 4 Изборни
  70722 - Музички и медијски жанрови 7, 8 4 0 4 Изборни
  70732 - Компјутерске комуникације 7, 8 4 2 4 Изборни
70028 Изборни блок 9 Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 4 0 6 Изборни
  82588 - Увод у естетику 7, 8 4 0 6 Изборни
70038 Изборни блок 10 Изборни
  70392 - Свирање оркестарских партитура 7, 8 2 2 6 Изборни
  72999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 2 2 6 Изборни