Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Научни пројекти подржани од стране Министарства културе Републике Србије

Назив пројектаВременски оквирПројекат финансираБрој истраживача
Примена вештачке интелигенције и машинског учења у аутоматском рашчитавању старог српског писаног и штампаног наслеђа; руководилац и реализатор проф. др Владимир Поломац 2024 Министарство културе 1 истраживач

Међународни научни пројекти подржани кроз програмe билатералне сарадње Републике Србије са другим државама

Назив пројектаВременски оквирПројекат финансираБрој истраживача
Креирање AI модела за аутоматску обраду српских средњовековних рукописа / Creation of AI Models for the Automatic Processing of Serbian Medieval Manuscripts; ФИЛУМ Крагујевац и Универзитет у Фрајбургу (Немачка); српски руководилац: проф. др Владимир Поломац, немачки руководилац: проф. др Ахим Рабус 2024–2025 Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Немачка служба за академску размену (DAAD) 8 истраживача,
4 са ФИЛУМ-а,
4 са Универзитета у Фрајбургу

Научноистраживачки пројекти финансирани од стране Фонда за науку Републике Србије

Назив пројектаВременски оквирПројекат финансираБрој истраживача
German-Serbian Collocation Dictionary for German Language Teaching and Learning/ Немачко-српски речник колокација за наставу немачког језика као страног (DeSKoll), координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководилац др Никола Вујчић, ванредни професор 2024–2025 Фонд за науку Републике Србије 6 истраживача,
4 са факултета

Међународни научноистраживачки пројекти подржани кроз међународне фондове Министарства за културу и информисање

Назив пројектаВременски оквирПројекат финансираБрој истраживача
Национални научни скуп са међународним учешћем и међународно такмичење из солфеђа: Scientia et musica ̶ SEM, руководилац др Кристина Парезановић, доцент 2023– Министарство културе и информисања Републике Србије 5 истраживача,
1 са факултета

Научноистраживачки пројекти Министарства за науку РС (координира ФИЛУМ) 

Назив пројектаВременски оквирПројекат финансираБрој истраживача
Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски, глобални оквир, шифра 178018, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководилац др Драган Бошковић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 19 истраживача,
15 са факултета
Динамика структура савременог српског језика, шифра 178014, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководилац др Милош Ковачевић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 35 истраживача,
18 са факултета

Научноистраживачки пројекти Министарства за науку РС (ФИЛУМ партнерска институција)

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, шифра 178009 , координатор Институт за српски језик САНУ, руководилац: др Стана Ристић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач
са факултета
Историја српског језика, шифра 178001, координатор Филозофски факултет у Новом Саду, руководилац др Јасмина Грковић Мејџор, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач
са факултета
Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, шифра 178020, координатор Институт за српски језик САНУ, руководилац др Слободан Реметић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Поетика српског реализма, шифра 178025, координатор Филолошки факултет у Београду, руководилац: др Душан Иванић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Књиженство: Теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године, шифра 178029, координатор Филозофски факултет у Новом Саду, руководилац др Биљана Дојчиновић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, шифра 147026, координатор Учитељски  факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, руководилац др Миленко Кундачина, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета

Научноистраживачки пројекти Факултета

Циклус пројеката Језик, књижевност, култура, данас, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководиоци Драган Бошковић, Милош Ковачевић, Никола Бубања 2018– Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу 20 истраживач са факултета

Међународни научноистраживачки пројекти (ФИЛУМ партнерска институција)

Значај српског језика и књижевности за очување идентитета Републике Српске, Филозофски факултету у Источном Сарајеву, руководилац др Милош Ковачевић, редовни професор 2014–2020 Министарство науке и технологије Републике Српске 12 истраживача,
2 са факултета

 

Међународни пројекти (COSTAction)

CA19131 - Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities MoU - 034/20CA19131 - Финансиран од стране Horizon 2020 оквирног програма Европске уније за истраживање и иновације, руководилац испред Универзитета у Крагујевцу др Јасмина Ћирић, доцент 2020-2024 Европска комисија 3 са факултета