Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

research data image

© istock.com/Rassco

Језик, књижевност, култура, данас Центра за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу јесте циклус националних научних пројеката са међународним учешћем који има за циљ афирмацију научног подмлатка и савремених научних приступа и проблема, кроз проучавање актуелних проблема у области језика, литературе, културе и уметности.

 

2024-2025 Метеопоетика

 

2022-2023 Хумано(по)етика

 

2020-2021 Еко(по)етика

 

2018-2019 Брендови у књижевности, језику и уметности

 

Први пројекат у оквиру циклуса, Брендови у књижевности, језику и култури, усмерен је ка технолошким, привредним и културним знаковима који семиолошки и семиотички ресемантизују, продубљују и осмишљавају литерарне/културне поетике. Од брендова аутомобила, авиона, рачунара, инструмената, мобилних телефона, грађевина, преко гардеробних брендова, до брендова јела и пића, цигарета, државних знамења, новца, истраживање указује на семиолошки и интеркултурни идентитет лингвистичкокултуролошких, књижевнокултуролошких и уметничких знакова.

 

 

Критеријуме за евалуацију можете видети у тексту правилника о спровођењу пројеката.