Филолошко-уметнички факултет

 

Факултет публикује часопис Наслеђе, који Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категорише као „врхунски часопис националног значаја (М51)”.

Факултет је један од суиздавача часописа Српски језик, који Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категорише као „национални часопис међународног значаја (М24)”.

Факултет и Издавачка кућа Клио из Београда публикују часопис Музички талас.

Наставници и други запослени Факултета уређују и технички припремају часопис Липар, који публикује Универзитет у Крагујевцу, а који Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категорише као „истакнути национални часопис (М52)”.

Наставници и други запослени Факултета уређују часопис Лицеум, који публикује Универзитет у Крагујевцу.