Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Nasleđe is a scholarly journal publishing papers (double blind peer review process) in the fields of literature, language, arts (including art history, painting, graphic design, music), philosophy and cultural studies, thus reflecting the multi-disciplinary nature of its publisher – Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac, Serbia. Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development classifies Nasleđe as an "international journal (M23)" (Serb. orig. „међународни часопис (M23), and the journal is indexed by databases such as ERIH PLUSESCI (Clarivate Analytics)MLA, and ICS (International Congress of Slavists)Nasleđe is also listed in the italian ANVUR "Classe A" (literary criticism, comparative literature and slavistics).

NasledjeKorica br 18

ISSN 1820-1768
1st Year of Publication: 2004
Publisher Address: Jovana Cvijića bb, 3400 Kragujevac, Serbia
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Phone: +38134304277
Frequency (number of issues per year): triannually (three issues per year)
Editor in Chief: Dragan Bošković, PhD, Full Professor
Managing editor: Nikola Bubanja, PhD, Full Professor
Secretary of the editorial board: Jelica Veljović, PhD, Assistant Professor

Members of the Editorial Board

Ethical Guidelines

Nasleđe is partly funded by the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development

Seeking both to integrate and to expand its multifarious field, and committed to bringing Serbian humanities into direct contact with international humanistic scholarship, Nasleđe publishes papers on non-regional literatures, languages, arts and cultures (American, British, French, German, Spanish, Russian...), in a number of languages (Serbian, English, German, French, Spanish, Russian, etc.). The multi-disciplinary nature of the journal allows for periodic (usually annual) ‘thematic' issues (sometimes dedicated entirely to problems within the specific fields of French, German, Spanish philology, Italian philology).

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS (ENGLISH)

TEMPLATE (INTERLINGVAL - SERBIAN AND ENGLISH)

AUTHORSHIP STATEMENT

downloadnsdlogo2016

1200px Clarivate Analytics.svgESCI button crvs.fw 1

mla logo

images

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ УРЕДНИКА!

Наслеђе је часопис који публикује двоструко рецензиране научне радове из области књижевности, језика, уметности (историје уметности, дизајна, музикологије) филозофије и културологије, те у том смислу одражава интердисциплинарну природу издавача – Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. Министарство Републике Србије надлежно за науку категоризује Наслеђе као „међународни часопис (M23)”, a Наслеђе је индексирано у базама као што су ЕРИХ ПЛУСESCI (Clarivate Analytics)MLA, и МКС (I категорија)Наслеђе је и у италијанској ANVUR "Classe A" бази (проучавање књижевности, компаратистика и славистика).

NasledjeKorica br 19

ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац)
Почетна година: 2004.
Адреса издавача: Јована Цвијића б.б, 34000 Крагујевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: +38134304277
Периодичност: три пута годишње
Главни уредник: др Драган Бошковић, редовни професор
Оперативни уредник: др Никола Бубања, редовни професор
Секретар уредништва: др Јелица Вељовић, доцент

Чланови организационог одбора

Етичке смернице

Издавање Наслеђа финансијски помаже Министарство просвете и науке Републике Србије

У истовременом настојању да интегрише и прошири своје интердисциплинарно поље, Наслеђе публикује и радове о светским књижевностима, језицима, уметностима и културама (англистичке, романистичке, германистичке, хиспанске, русиситичке…) на различитим језицима (српски, енглески, немачки, француски, шпански, руски…). Мултидисциплинарна природа часописа омогућава и периодично (годишње) публиковање тематских бројева, неретко у целини посвећених проблемима унутар специфичних области романистике, италијанистике, англистике, хиспанистике).

УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА (СРПСКИ)

ТЕМПЛАТ (ВИШЕЈЕЗИЧНИ – СРПСКИ И ЕНГЛЕСКИ)

ИЗЈАВА АУТОРА

downloadnsdlogo2016

1200px Clarivate Analytics.svgESCI button crvs.fw 1

mla logo

images

 

Број издањаНазив фајлаОбимБрој радоваБрој аутораВеличина
фајла
Наслеђе број 1 Nasledje1.pdf 160 страна 14 радова 13 аутора 0.48 MB
Наслеђе број 2 Nasledje2.pdf       0.44 MB
Наслеђе број 3 Nasledje3.pdf 180 страна      10.74 MB
Наслеђе број 4 Nasledje4.pdf 206 страна      11.22 MB
Наслеђе број 5 Nasledje5.pdf 200 страна     3.74 MB
Наслеђе број 6 Nasledje6.pdf 200 страна     9.47 MB
Наслеђе број 7 Nasledje7.pdf 206 страна     8.17 MB
Наслеђе број 8 Nasledje8.pdf 238 страна     1.40 MB
Наслеђе број 9 Nasledje9.pdf 208 страна     2.00 MB
Наслеђе број 10 Nasledje10.pdf 206 страна     1.37 MB
Наслеђе број 11 Nasledje11.pdf       1.32 MB
Наслеђе број 12 Nasledje12.pdf       1.28 MB
Наслеђе број 13 Nasledje13.pdf       2.64 MB
Наслеђе број 14/1 Nasledje14-1.pdf       2.10 MB
Наслеђе број 14/2 Nasledje14-2.pdf       2.74 MB
Наслеђе број 15/1 Nasledje15-1.pdf       3.33 MB
Наслеђе број 15/2 Nasledje15-2.pdf       2.08 MB
Наслеђе број 16 Nasledje16.pdf       3.22 MB
Наслеђе број 17 Nasledje17.pdf       3.56 MB
Наслеђе број 18 Nasledje18.pdf       3.47 MB
Наслеђе број 19 Nasledje19.pdf       4.78 MB
Наслеђе број 20 Nasledje20.pdf       4.80 MB
Наслеђе број 21 Nasledje21.pdf       3.23 MB
Наслеђе број 22 Nasledje22.pdf       1.87 MB
Наслеђе број 23 Nasledje23.pdf       2.44 MB
Наслеђе број 24 Nasledje24.pdf       2.84 MB
Наслеђе број 25 Nasledje25.pdf       2.77 MB
Наслеђе број 26 Nasledje26.pdf       4.88 MB
Наслеђе број 27 Nasledje27.pdf       3.40 MB
Наслеђе број 28 Nasledje28.pdf       4.75 MB
Наслеђе број 29 Nasledje29.pdf       4.13 MB
Наслеђе број 30 Nasledje30.pdf       7.92 MB
Наслеђе број 31 Nasledje31.pdf       3.80 MB
Наслеђе број 32 Nasledje32.pdf       3.33 MB
Наслеђе број 33 Nasledje33.pdf       4.48 MB
Наслеђе број 34 Nasledje34.pdf       2.71 MB
Наслеђе број 35 Nasledje35.pdf       7.69 MB
Наслеђе број 36 Nasledje36.pdf       4.89 MB
Наслеђе број 37/1 Nasledje37/1.pdf       7.77 MB
Наслеђе број 37/2 Nasledje37/2.pdf       7.12 MB
Наслеђе број 38 Nasledje38.pdf       4.49 MB
Наслеђе број 39 Nasledje39.pdf       3.37 MB
Наслеђе број 40 Nasledje40.pdf       13.19 MB
Наслеђе број 41 Nasledje41.pdf       10.02 MB
Наслеђе број 42 Nasledje42.pdf       12.42 MB 
Наслеђе број 43 Nasledje43.pdf       5.17 MB
Наслеђе број 44 Nasledje44.pdf       5.53 MB
Наслеђе број 45 Nasledje45.pdf       9.00 MB 
Наслеђе број 46 Nasledje46.pdf       17.90 MB 
Наслеђе број 47 Nasledje47.pdf       5 MB 
Наслеђе број 48 Nasledje48.pdf       5.7 MB 
Наслеђе број 49 Nasledje49.pdf       15.0 MB
Наслеђе број 50 Nasledje50.pdf       23.40 MB
Наслеђе број 51 Nasledje51.pdf       22.09 MB
Наслеђе број 52 Nasledje52.pdf       17.40 MB
Наслеђе број 53 Nasledje53.pdf       18.10 MB
Наслеђе број 54 Nasledje54.pdf       10 MB
Наслеђе број 55 Nasledje55.pdf       7.7 MB
Наслеђе број 56 Nasledje56.pdf       16.6 MB
БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА НАСЛЕЂЕ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Првих петнаест година (2004-2018)
Књига 1 Чланци
Књига 2 Библиографија сликовне грађе са биографијама аутора