Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

il buono il brutto il catttivo

Међународни научни округли сто Злобници, зликовци, чудовишта, психопате у књижевности, језику и уметности одржаће се од 11. до 13. новембра 2022. године, у Андрићграду, у оквиру међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност. Округли сто, на коме ће реферате изложити учесници пројекта Хуманопоетика у књижевности, језику и уметности Центра за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета, биће праћен „тематским зборником међународног значаја М14”.

ПРОГРАМ

Испитујући вишеслојне и вишеструко конструисане хумане фигуре зла и доброг у култури, аналитички и херменеутички ће бити осветљена њихова комплексна лингвистичка, литерарна, културолошка, идеолошка и популарна семантика, њихова „јавна“ и њихова „несвесна“ страна, сакрална и профана, „архајска“ и „футуристичка“. Од, дакле, семиолошке и семиотичке ресемантизације до продубљивања и осмишљавања литерарне/културне поетике; од метакултурног идентитета људске доброте и зла, до постљудске лингвистичкокултуролошке и књижевнокултуролошке семантике; од културне, политичке, друштвене и књижевноисторијске контекстуализације, преко песништва, филозофије, дигиталне културе, до њихових религиозних, митолошких и епских корена. Фигурација и семиологија добрих и лоших људи биће сагледана у светлу промена културно и књижевнопоетичких парадигми и њихових дистинкција у симболичкој вредности људског, о њиховим интертекстуално и (интер)културно условљеним тумачењима. Фигуре доброг (нормалног, поштеног, пожртвованог) и злог (злобног, чудовишног, патолошког) човека, не треба да подсећамо, изузетно су важне за конституисање слике метафизичких ентитета, симбола добра/зла/слободе, божанстава, за атрибуцију јунака, симболичку артикулацију сазнања, душе, сексуалности, психолошко-магијских промена стања свести.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

Упутство за уређивање радова

 

РЕЦЕНЗИРАЊЕ

Радови поднети за публиковање у Зборнику пролазе процес двоструког анонимног рецензирања. Уз обострану сагласност, могућ је директан контакт аутора и рецензента.

ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ

Рецензентски образац и упутства 
Желите да будете рецензент? Контактирајте нас.