Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Центар за културу „Драган Кецман“ Кучево расписује НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА 55. Смотре народног стваралаштва „Хомољски мотиви“.

Смотра народног стваралаштва „Хомољски мотиви“ је најстарији и најзначајнији фестивал народног стваралаштва у Републици Србији који се бави прикупљањем, чувањем и приказивањем традиционалне културе превенствено кроз народну игру, али и кроз песме, обичаје, музику и сл. У својој историји дужој од пола века заслужили су висока државна признања као што су Вукова награда и Туристички цвет.

Пропозиције:

Право учешћа имају дизајнери, студенти уметничких факултета, и сви кретивни људи у Републици Србији.

Учествовање је бесплатно, а радови се шаљу поштом, у електронској форми и под шифром.

Најбољи рад, по оцени Комисије, биће награђен новчаном наградом у износу од 60.000,00 динара и користиће се за плакат и други пропагандни материјал 55. Смотре „Хомољских мотива“.

Сви радови који уђу у ужи избор биће приказани на колективној изложби у оквиру програма 55. Смотре „Хомољски мотиви“.

Одабир жанра и ауторски приступ потпуно су слободни.

Рад може бити дело једног или више аутора (при чему се додељује једна награда за један рад без обзира на број аутора).

Кандидат/и може/могу поднети само један ауторски рад (који мора бити дело и власништво учесника). Цртежи, скице, фото-копије и плагијати неће бити прихваћени.

Рад мора да одговара теми, не сме бити претходно објављиван, излаган или на било који начин публикован и не сме кршити права трећих лица.

Кандидати рад на Конкурс достављају лично или путем поште на адресу:

Центара за културу „Драган Кецман“, Трг Вељка Дугошевића 30, 12240 Кучево, са назнаком ЗА КОНКУРС.

Рок за пријем радова је 31. март 2023. године.

Сви радови који буду послати после наведеног рока неће бити прихваћени.

Резултати конкурса биће објављени до 10. априла 2023. године, на сајту www.homoljskimotivikucevo.org, и на Instagram и Facebook страницама Центра за културу Кучево.

Пријавом на конкурс аутори прихватају сва правила конкурса.

Додатне информације на телефон 012/852-466, или E-mail: smotrahomoljskimotivi@gmail.com