Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу води Регистар студентских организација у складу са Законом о студентском организовању ("Сл. гласник РС", број 76/21).

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води  Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу , на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Крагујевцу и  Филолошко- уметничког факултета у Крагујевцу.

Захтев за стицање статуса студентске организације и упис у регистар подноси се на Обрасцу 1, који чини саставни део Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација ("Сл. гласник РС", број 30/22), са потребним доказима.

Захтев се може поднети предајом у архиви Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

Регистар студентских организација

Статут ФИЛОС