Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
Logo SEM

Ректорат Универзитета у Крагујевцу
Лицеја Кнежевине Србије 1А
25. и 26. новембар 2023. године

Ministarstvo kulture i informisanja
Позивамо вас на Национални научни скуп са међународним учешћем и међународно такмичење из солфеђа: Scientia et musica - SEM које организује Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

Катедра за музичку теорију и педагогију Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу организује трећи по реду Национални научни скуп са међународним учешћем и међународно такмичење из солфеђа: Scientia et musica - SEM (стари назив: Семинар и међународно такмичење из солфеђа за студенте свих година студија и ученике четвртог разреда средње школе). Од ове године семинар из музичке педагогије је редефинисан и узрастао је у Национални научни скуп са међународним учешћем на којем ће, поред музичке педагогије, бити могуће дискутовати на теме из области музичке теорије, музикологије, етномузикологије, сакралне музике, психологије и филозофије музике и других сродних друштвено-хуманистичких наука, док је такмичење из солфеђа проширено за још три категорије, односно на комплетну средњу музичку школу.