Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

okrugli sto

Међународни научни округли сто Италијанистика у срцу Шумадије – Првих десет година одржан је од 28. октобра 2022. године, у Крагујевцу, у оквиру међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност.

 

ИТАЛИЈАНИСТИКА У СРЦУ ШУМАДИЈЕ - ПРВИХ 10 ГОДИНА

Сарадња Филолошко-уметничког факултета и Универзитета у Крагујевцу са Италијанском културним центром из Београда отпочела је академске 2010/2011. године, оснивањем факултативног курса италијанског језика и културе. Курс су похађали сви заинтересовани студенти Одсека за филологију. Податак да је од самог почетка било по три групе студената који су похађали наставу ишалијанског језика и кулшуре, говори о занитересованости ФИЛУМ-ових студената за наш језик. Форма факултативног курса одржала се и у наредне три године, дакле од 2010. до 2013. а курс су изводиле проф. др Јулијана Вучо, лекторке Тијана Кукић и Александра Шуваковић. Одлична сарадња Универзитета, Факултета и представника Републике Италије у Србији довела је до оснивања Катедре за италијанистику на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Краагујевцу, која почиње са радом 2013/2014. и уписује првих једанаест студената. Прва шефица Катедре била је проф. др Данијела Јањић у два мандата, а потом проф. др Александра Шуваковић. Наша Катедра је уједно и другооснована Катедра за италијанистику у Србији после осамдесетпет година. Подаци говоре да је у протеклих 10 година основне академске студије италијанистике уписало 192 студента, а број дипломираних у првој деценији је чак 70. Истовремено са развојем Катедре траје и неговање лектората, односно италијанског као изборног предмета на србистици и другим страним филологијама. Наш двогодишњи односно трогодишњи курс од 2013. до 2023. похађало је 302 студента. Програм мастер академских студија италијанистике је акредитован 2018/2019. и до сада имамо десет одбрањених мастр радова како из језика тако и из италијанске књижевности.

Катедра за италијанистику посебно негује научноистраживачки рад повезујући својим иницијативама универзитете и институције у Србији, Италији и другим земља- ма. Организујући пројекте и скупове отворила је нове истраживачке теме, а својим зборницима и тематским бројевима међународног часописа Наслеђе успоставила је контину-итет научноистражовачког рада који води ка новим иницијативама као што је Округли сто Ишалијансшика у срцу Шумаqије - ирвих qесеш гоqина. Чланови Катедре у претход- них десет година ангажовани су и на организацијама културних догађаја као што су изложбе, књижевне вечери, музички догађаји и обележавање важних годишњица у које су укључивани и студенти италијанистике долазећи тако у непосредан додир са италијанском културом и припремајући се да постану успешни културни медијатори. Катедра подржава своје студенте у учешћу у Еразмус програмима студијских боравака у Италији као важан вид усавршавања. Важно је истаћи и да је Библиотека Филолошко-уметничког факултета до сада неколико пута добијала донације у виду књига од Италијанског института за културу у Београду тако да располаже и материјалима за додатни и самостални рад студената. Катедра за италијанистику посебно се одликује живахном и динамичном атмосфером студирања италијанског језика, књижевности и културе која често пружа прилике за продубљивање знања и интересовања чиме се постиже успешно формирање младих италијаниста. Прва деценија постојања италијанистичких студија у Крагујевцу обележена је многим наставним и научноистраживачким успесима на које је Катедра посебна и који је подстичу да настави своје залагање и свој развој.

Прoф. Др Александра Шуваковић , шефица Катедре (2021-)
Проф. др Данијела Јањић , шефица Катедре за италијанистику (2014-2021)

Књига апстраката

knjigaapstrakata

 

Галерија