Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Зборници радова са XI Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност у издању Филолошко-уметничког факултета изашли су из штампе у петак, 27. 10. 2017.
Три зборника међународног значаја (М14) обухватају рецензиране и прихваћене радове који прате теме књижевнокултуролошког дела скупа: Тишина, лингвистичког: (Српски) језик у комуникативној функцији, музиколошког дела скупа и дела о примењеној и ликовној уметности: Савремена музика између тишине и звука, Архитектура у комуникативном дискурсу, Балкан – место сусрета култура и уметности.
На следећем линку зборници могу бити преузети у електронском формату.