Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Извештаји о самовредновању и оцењивању квалитета:

 

Извештаји о раду продекана за наставу

 

Извештаји о научноистраживачком раду и међународној сарадњи:

Предлог Извештаја о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2021)

Извештај о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2020)

Извештај о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2019)

Извештај о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2018)

Извештај о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2017)

Извештај о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2016)

Извештај о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2015)

Извештај о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2014)

Извештај о научноистраживачком раду и међународној сарадњи (2013)

Извештај о научноистраживачком раду (2012)

Извештај о међународној сарадњи (2012)