Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Шпански језик и хиспанске књижевности (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора шпанског језика (након завршених мастер академских студија), преводиоца за шпански језик, те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – шпански језик и хиспанске књижевности.

 

 

ЗАШТО СТУДИРАТИ ШПАНСКИ ЈЕЗИК И ХИСПАНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ?

Зато што Србија и Шпанија имају добро развијене односе у сфери политике, економије и културе. Зато што постоји економска сарадња са Шпанијом и земљама Латинске Америке. Шпанске компаније у Србији развијају се у сектору инфраструктуре, енергетике, прехране, очувања животне средине, аутомобилске и модне индустрије. По подацима Привредне коморе Републике Србије, укупна нето улагања шпанских резидената у Републици Србији у периоду од 2007. до 2013. године износила су 116 милиона евра. На листи земаља у које Република Србија извози, Шпанија се нашла на 21. месту.

Зато што Србија и земље Латинске Америке, превасходно Мексико, Аргентина и Чиле, негују сарадњу у сфери економије и културе. Према подацима Министарства спољних послова Републике Србије о економској сарадњи са Чилеом, у периоду јануар-септембар 2016. извоз је износио 3,52 милиона евра, а увоз 13,06 милиона евра. Економска сарадња Србије с Аргентином и Мексиком претежно се огледа у робној размени и унапређењу културне и образовне сарадње (субвенције за превођење књижевних дела, стипендије).

Зато што се активно користи у природним наукама и новим технологијама. Према броју корисника на друштвеним мрежама, шпански заузима треће место.

 

ЗАШТО СТУДИРАТИ ШПАНСКИ ЈЕЗИК НА ФИЛУМ-у?

Зато што Катедра за хиспанистику, основана 2002. године, негује научно-уметничку делатност. Зато што смо организатори Прве националне конференције Хиспанистика у српској култури и науци 2014. године, која је окупила еминентне стручњаке из области. Зато што пружамо стицање темељних компетенција за коришћење шпанског језика и упознавање с хиспанским књижевностима и културом.

Зато што смо у сталном контакту с професорима шпанског језика у основним и средњим школама и активно учествујемо у њиховом усавршавању.

Зато што спој искусних и младих предавача пружа усклађен оквир традиционалног и савременог приступа настави. Зато што се наставници и сарадници стално усавршавају, прате кретања у својој области и преносе та сазнања својим студентима. Зато што спајамо филм и књижевност, музику и граматику, зато што преводимо писмено и усмено... Зато што смо покретљив тим отвореног ума.

Зато што настојимо да хиспанске културе приближимо нашим студентима и осталим љубитељима шпанског језика. Зато што организујемо манифестације везане за језик, књижевност, уметност и културу (рецитали, гостовања плесних трупа, представе, сусрети с преводиоцима, гостујући предавачи...). Зато што подстичемо стицање и развој интеркултурних компетенција и позитиван однос студената према другим културама.

Зато што је настава заснована на принципима хуманистичког образовања, зато што у први план стављамо комуникацију, интеракцију, критичку мисао и међусобну сарадњу. Зато што нам је циљ да створимо подједнаке могућности за све студенте и да им помогнемо да стечена знања и вештине успешно примене у пракси.

Зато што наш студијски програм пружа квалитетно и савремено образовање, зато што студенти имају прилику да прошире знања и компетенције, и да обогате лично и професионално искуство. Зато што сваке године Катедра за хиспанистику прима 30 студената, што омогућава нама запосленима да своја знања и вештине пренесемо на сваког студента.

Зато што наши студенти имају могућност да конкуришу за велики број стипендија и размена са шпанским универзитетима (Деусто, Хаен, Леон, Алмерија, Виго), где је знање шпанског језика често неопходни услов. Зато што своје знање шпанског могу да унапреде у земљи с веома развијеним системом размене, у комуникацији с изворним говорницима, да похађају наставу на шпанском језику и усавршавају своје вештине.

Зато што по завршетку студија наши студенти налазе запослење у просветној делатности, у преводилачкој бранши, у издавачкој делатности, у туристичким агенцијама, у представништвима иностраних компанија, у културним удружењима, у језичким институтима, у страним амбасадама, у иностраним телекомуникационим оператерским компанијама, у компанијама за развој језичких платформи и база података.

Ето, зато.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
65051 Увод у морфосинтаксу шпанског језика 1 1 2 2 4 Обавезни
65102 Интегрисане вештине шпанског језика 1 1, 2 2 12 14 Обавезни
65041 Увод у хиспанистику 1 2 2 6 Обавезни
60163 Српски језик 1 (фонетика и морфологија) 1 2 1 3 Обавезни
65012 Други страни језик - интегрисане вештине 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60262 - Италијански језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60212 - Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60282 - Руски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
65001 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
65101 Изборни 2 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  60021 - Увод у општу лингвистику 1 2 1 3 Изборни
  60031 - Увод у теорију књижевности 1 2 1 3 Изборни
65052 Увод у морфосинтаксу шпанског језика 2 2 2 2 4 Обавезни
65042 Увод у хиспанске књижевности 2 2 2 5 Обавезни
65063 Фонетика и фонологија шпанског језика 2 2 2 4 Обавезни
60294 Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) 2 2 1 3 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
65104 Интегрисане вештине шпанског језика 2 3, 4 2 12 14 Обавезни
65073 Шпанска књижевност средњег века 3 2 2 5 Обавезни
65014 Други страни језик - интегрисане вештине 2 (бира се 1 од 5) Изборни
  60214 - Немачки језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60224 - Енглески језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60234 - Француски језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60264 - Италијански језик 2 3, 4 6 8 Изборни
  60284 - Руски језик 2 3, 4   2 6 8  Изборни
65084 Морфологија шпанског језика 1 3 2 2 4 Обавезни
65103 Изборни 4 (бира се 1 од 2) Изборни
  61607 - Увод у компаратистику 3 2 1 3 Изборни
  65112 - Тумачење књижевних текстова 3 1 2 3 Изборни
65115 Латински језик 1 3 0 3 Обавезни
 65203  Изборни 3 (бира се 1 од 3) Изборни
  60144 - Општа педагогија 3, 4  4 2 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3, 4 4 0 8 Изборни
  60124 - Општа психологија 3, 4 4 0 8 Изборни
65074 Шпанска књижевност ренесансе 4 2 2 5 Обавезни
65116 Латински језик 2 4 2 0 3 Обавезни
60382 Функционална писменост и језичка култура 4 2 1 3 Обавезни
65094 Морфологија шпанског језика 2 4 2 2 4 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
65095 Синтакса просте реченице у шпанском језику 5 2 2 4 Обавезни
65106 Интегрисане вештине шпанског језика 3 5, 6 2 12 14 Обавезни
65085 Шпанска књижевност барока: проза и поезија 5 2 2 5 Обавезни
65147 Методи у настави страних језика 5 2 2 4 Обавезни
  Изборни 5a ( бира се 1 од 3 )  Изборни
  60577 - Беседништво и књижевност 5 2 1 3 Изборни
  65015 - Предикација у шпанском језику 5 1 2 3  Изборни
  65177 - Хиспански филм и књижевност 5 1 3  Изборни
65055 Изборни 5б ( бира се 1 од 5 ) Изборни
  60236 - Француски језик 3 5,6 6 8 Изборни
  60226 - Енглески језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60216 - Немачки језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60266 - Италијански језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60286 - Руски језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
65025 Изборни 5б ( бира се 1 од 2 )   Изборни
  60607 - Књижевност и медијска култура 5 2 0 3 Изборни
  65035 - Увод у историју шпанског језика 5 1 2 3 Изборни
65096 Синтакса сложене реченице у шпанском језику 6 2 2 4 Обавезни
65086 Шпанска књижевност барока: позориште 6 2 2 4 Обавезни
65006 Изборни 6 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60202 - Теорија језика 6 2 1 3 Изборни
  61718 - Етнолингвистика 6 2 1 3 Изборни
  65016 - Увод у контрастивну анализу шпанског и српског језика 6 1 1 3 Изборни
  65065 - Језик, култура и интеркултуралност 6 1 1 3 Изборни
65127 Увод у историјску граматику шпанског језика 6 2 2 4 Обавезни
65186 Компетенције и вештине у учењу страних језика 6 2 2 4 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
65117 Хиспаноамеричка књижевност 1 7 2 2 6 Обавезни
65107 Дијалектологија шпанског језика 7 2 2 4 Обавезни
65137 Шпанска књижевност 18. и 19. века 7 2 2 5 Обавезни
65108 Комуникативне вештине шпанског језика 7,8 2 12 14 Обавезни
65007 Изборни 7а ( бира се 2 од 4 ) Изборни
  65017 - Превођење културних појмова 7 1 3 4 Изборни
  65027 - Медијацијске вештине шпанског језика 1 7 1 3 4 Изборни
  65037 - Дидактика шпанског језика 1 7 1 2 4 Изборни
  65047 - Култура Шпаније у првој половини 20. векавека 7 2 2 4 Изборни
65188 Лексикологија шпанског језика 8 2 2 4 Обавезни
65138 Шпанска књижевност 20. века 8 2 2 5 Обавезни
65008 Изборни 8 (бира се 2 од 6) Изборни
  61454 - Библија, књижевност, култура 8 2 2 4 Изборни
  61739 - Наставни приступ књижевним жанровима 8 2 1 4 Изборни
  65038 - Медијацијске вештине шпанског језика 2 8 1 3 4 Изборни
  61132 - Књижевне теорије 8 2 2 4 Изборни
  65048 - Монографски курс, језик и култура сефардских Јевреја 8 1 1 4 Изборни
  65058 - Дидактика шпанског језика 2 8 1 2 4 Изборни
65158 Хиспаноамеричка књижевност 2 8 2 2 6 Обавезни

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године