Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Италијански језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора италијанског језика (након завршених мастер академских студија), преводиоца за италијански језик, те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – италијански језик и књижевност.

 

Зашто студирати Италијански језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

  • Зато што је италијански језик културе која је битно допринела формирању европске цивилизације у различитим епохама и у различитим областима.
  • Због вредности и привлачности италијанске културне баштине
  • Због тога што је италијански један од језика који се данас најчешће уче у свету
  • Зато што је Италија први економски партнер Србије
  • Зато што у Србији има све више италијанских предузећа, тако да италијански језик постаје не само језик културе већ и пословни језик
  • Зато што се италијански језик све више изучава у основним и средњим школама у Србији
  • Зато што Вас на ФИЛУМ-у очекује компетентан, мотивисан и млад наставни кадар
  • Зато што је рад организован у малим групама у којима су наставници потпуно посвећени студентима
  • Зато што Катедра за италијанистику негује везе  за италијанским универзитетима, што Вам може омогућити размену у оквиру програма Еразмус+
  • Зато што је студентски живот у Крагујевцу динамичан, али знатно јефтинији него у осталим универзитетским центрима у Србији
 

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
66011 Увод у италијанску културу и цивилизацију 1 1 2 2 5 Обавезни
66021 Увод у морфосинтаксу италијанског језика 1 1 2 3 6 Обавезни
66002 Интегрисане вештине италијанског језика 1 1,2 2 12 12 Обавезни
60001 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) Изборни
  60021 - Увод у општу лингвистику 1 2 1 3 Изборни
  60022 - Фонетика и фонологија италијанског језика 1 2 1 3 Изборни
60002 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  60031 - Увод у теорију књижевности 1 2 1 3 Изборни
  60163 - Српски језик 1 (фонетика и морфологија) 1 2 1 3 Изборни
66202 Изборни блок 3 (бира се 1 од 4) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
66102 Изборни блок 4 - Други страни језик 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2 2 6 Изборни
  60282 - Руски језик 1 1, 2 2 6 Изборни
  60212 - Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
66019 Увод у италијанску културу и цивилизацију 2 2 2 2 5 Обавезни
66022 Увод у морфосинтаксу италијанског језика 2 2 2 3 5 Обавезни
66012 Преглед италијанске књижевности 2 2 2 4 Обавезни
60003 Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) Изборни
  60382 - Функционална писменост и језичка култура 2 2 1 3 Изборни
  60294 - Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) 2 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
66023 Италијанска књижевност средњег века 3 2 2 5 Обавезни
66013 Морфологија италијанског језика 1 3 2 3 5 Обавезни
66004 Интегрисане вештине италијанског језика 2 3,4 2 10 10 Обавезни
60023 Теорије превођења 1 3 1 2 4 Обавезни
65115 Латински језик 1 3 2 0 3 Обавезни
66104 Изборни блок 6 - Други страни језик 2 (бира се 1 од 5) Изборни
  60214 - Немачки језик 2 3, 4 6 8 Изборни
  60284 -  Руски језик 2 3, 4  2 Изборни
  60224 - Енглески језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60234 - Француски језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60244 - Шпански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
61803 Изборни 7 (бира се 1 од 3) Изборни
  60124 - Општа психологија 3, 4  4 0 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија  3, 4  4 2 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3, 4  4 0 8 Изборни
66024 Италијанска књижевност хуманизма и ренесансе 4 2 2 5 Обавезни
66014 Морфологија италијанског језика 2 4 2 3 5 Обавезни
60024 Теорије превођења 2 4 2 2 4 Обавезни
65116 Латински језик 2 4 2 0 3 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
66025 Италијанска књижевност барока 5 2 2 5 Обавезни
66015 Лексикологија италијанског језика 1 5 2 2 5 Обавезни
66056 Историја италијанског језика 1 5 2 1 3 Обавезни
66006 Интегрисане вештине италијанског језика 3 5, 6 2 10 10 Обавезни
60025 Превођење 1 5 1 2 4 Обавезни
61815 Изборни 8 (бира се 1 од 2) Изборни
  60155 - Школска педагогија 5  2 1 4 Изборни
  60145 - Педагошка психологија 5 2 0 4 Изборни
65055 Изборни блок 9 - Други страни језик 3 (бира се 1 од 5) Изборни
  60236 - Француски језик 3 5, 6 2 6 8 Изборни
  60226 - Енглески језик 3 5, 6 2 6 8 Изборни
  60216 - Немачки језик 3 5, 6 2 6 8 Изборни
  60246 - Шпански језик 3 5, 6 8 Изборни
  60286 - Руски језик 3 5, 6 8 Изборни
66025 Италијанска књижевност просветитељства 6 2 2 5 Обавезни
66016 Лексикологија италијанског језика 2 6 2 2 5 Обавезни
66057 Историја италијанског језика 2 6 2 1 3 Обавезни
60026 Превођење 2 6 1 2 4 Обавезни
61806 Изборни 10 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  60366 - Психологија комуникације 6 2 0 4 Изборни
  60376 - Дидактика 6 2 1 4 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
66027 Италијанска књижевност класицизма и романтизма 7 2 2 5 Обавезни
66035 Синтакса италијанског језика 1 7 2 2 5 Обавезни
66037 Увод у методику наставе страног језика 7 2 2 5 Обавезни
66008 Интегрисане вештине италијанског језика 4 7, 8 2 10 10 Обавезни
60027 Превођење 3 7 1 2 4 Обавезни
60004 Изборни блок 11 (бира се 1 од 3) Изборни
  66048 - Фразеологија италијанског језика 7  2 0 3 Изборни
  60028 - Језик струке 1 7 1 2 3 Изборни
  60607 - Књижевност и медијска култура 7 2 0 3 Изборни
66107 Изборни блок 12 (бира се 1 од 3) Изборни
  60032 - Тумачење текстова италијанске књижевности 7 2 0 3 Изборни
  61607 - Увод у компаратистику 7 2 1 3 Изборни
  60547 - Наратологија 7  2 0 3 Изборни
66036 Синтакса италијанског језика 2 8  2 2 5 Обавезни
66028 Италијанска књижевност XIX и XX века 8 2 2 5 Обавезни
66038 Методика наставе италијанског језика 8 2 2 5 Обавезни
60028 Превођење 4 8 1 2 4 Обавезни
66108 Изборни блок 13 (бира се 1 од 3) Изборни
  60030 - Језик струке 2 8 1 2 3 Изборни
  61718 - Етнолингвистика 8 2 1 3 Изборни
  65065 - Језик, култура и интеркултуралност 8 1 1 3 Изборни
60005 Изборни блок 14 (бира се 1 од 3) Изборни
  60035 - Српско-италијанске књижевне везе 8 2 0 3 Изборни
  61688 - Поезија: постструктуралистичко читање 8 2 1 3 Изборни
  61708 - Семантичка и стилистичка синтакса 8 2 1 3 Изборни

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године