Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у четвртак 1. марта објавило Позив за талентованe младе истраживаче – студенте докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима које реализују акредитоване научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања (до 1000 истраживача).

Право пријављивања на овај позив имају студенти докторских академских студија. При томе су постављена и два додатна критеријума: да кандидат има највише 30 година, односно да је рођен 1988. године или касније, као и да има укупну просечну оцену најмање 9,00 (девет) на претходним нивоима студија (основне и мастер студије). Оваквим начином дефинисања услова се желела постићи изврсност, односно то да се у овом тренутку у систем финансирања укључе најбољи млади истраживачи.

Сагледавањем броја заинтересованих истраживача за укључивање на пројекте који је прикупљен од НИО, евидентно је да постоји одређен број истраживача који не испуњавају горе наведене критеријуме. Стога ће Министарство након детаљне анализе резултата овог позива, у складу са буџетским могућностима, одлучити о позивима који би имали за циљ укључивање и других група истраживача, а које нису обухваћене овим позивом (нпр. студенти докторских студија рођени пре 1988. године, или истраживачи који су у већ завршили докторске студије).

Напомињемо да је одређени број студената докторских студија генерација које су рођене пре 1988. године већ укључен у текући пројектни циклус, и то путем замене истраживача који су одлазили са пројеката.