Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
60129 Академско писање 1 2 2 0 4 СA Обавезни
64019 Изборни 1 (бира се 3 од 6) 1 6 6 0 18   Изборни блок
  64109 - Семантика француског језика 1 2 2 0 6 НС Изборни
  64119 - Простор и време у француском језику 1 2 2 0 6 НС Изборни
  64129 - Фикција и историја у француском роману 1 2 2 0 6 НС Изборни
  64149 - Књижевници око Новог романа 1 2 2 0 6 НС Изборни
  64179 - Савремени концепти у настави француског језика 1 2 2 0 6 НС Изборни
  64189 - Историјска поетика новеле и приче у француској књижевности 1 2 2 0 6 НС Изборни
64039 Изборни 2 (бира се 1 од 2) 1 2 2 0 8   Изборни блок
  64159 - Методе и технике научних истраживања 1 2 2 0 8 НС Изборни
  64169 - Примењена истраживања у француском језику и књижевности 1 2 2 0 8 НС Изборни
64180 Стручна пракса 2 0 0 0 6 СА Обавезни
64170 Припрема завршног рада 2 0 0 20 8 НС Обавезни
64000 Мастер рад 2 0 0 0 16 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 32  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године