Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Упутство за израду семинарског рада

Упутство за израду мастер рада

 

Распоред предмета по годинама студија - MAС 2019/20., 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
71309 Изборни 1 (бира се 1 од 5) 1,2 1 0 0 4   Изборни блок
  71010 - Хармонија са хармонском анализом - дипломски предмет 1,2 1 0 0 4 НС Изборни
  71020 - Контрапункт - дипломски предмет 1,2 1 0 0 4 НС Изборни
  71410 - Методика наставе солфеђа - дипломски предмет 1,2 1 0 0 4 НС Изборни
  71420 - Методика општег музичког образовања - дипломски предмет 1,2 1 0 0 4 НС Изборни
  71080 - Музички облици - дипломски предмет 1,2 1 0 0 4 НС Изборни
71339 Методика теоријске наставе 1 1 2 2 0 3 ТМ Обавезни
71310 Методика наставе солфеђа 1,2 1 2 0 6 ТМ Обавезни
70220 Методологија научног рада 1,2 2 0 0 6 ТМ Обавезни
71320 Методика општег музичког образовања 1,2 1 2 0 6 ТМ Обавезни
71400 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 10 8 СА Обавезни
78001 Анализа музичких стилова 1 1 2 2 0 3 НС Обавезни
71139 Изборни 2 (бира се 1 од 5) 1 1 1 0 3   Изборни блок
  71519 - Методика наставе солфеђа - тематски семинар 1 1 1 0 3 НС Изборни
  71529 - Методика општег музичког образовања - тематски семинар 1 1 1 0 3 НС Изборни
  71539 - Хармонија са хармонском анализом - тематски семинар 1 1 1 0 3 НС Изборни
  71549 - Контрапункт - тематски семинар 1 1 1 0 3 НС Изборни
  71559 - Музички облици - тематски семинар 1 1 1 0 3 НС Изборни
71330 Методика теоријске наставе 2 2 2 2 0 3 ТМ Обавезни
78002 Анализа музичких стилова 2 2 2 2 0 3 НС Обавезни
71700 Стручна пракса 2 0 0 0 5 СА Обавезни
71200 Изборни блок 3 - дипломски рад (бира се 1 од 5) 1,2 0 0 0 10   Изборни блок
  71017 - Хармонија са хармонском анализом - дипломски рад 1,2 0 0 0 10 НС Изборни
  71018 - Контрапункт - дипломски рад 1,2 0 0 0 10 НС Изборни
  71019 - Методика наставе солфеђа - дипломски рад 1,2 0 0 0 10 НС Изборни
  71025 - Методика општег музичког образовања - дипломски рад 1,2 0 0 0 10 НС Изборни
  71026 - Музички облици - дипломски рад 1,2 0 0 0 10 НС Изборни
Укупно часова активне наставе: 44  
Укупно ЕСПБ: 60