Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Зашто студирати Музичку теорију и педагогију на ФИЛУМ-у?

 

 • Зато што сте талентовани и волите музику
 • Зато што Студијски програм омогућава стицање знања из две области – музичке теорије и музичке педагогије
 • Зато што су студије усмерене на формирање наставног кадра према потребама образовног процеса у музичким и општеобразовним школама у Републици Србији и земљама окружења
 • Зато што оваква концепција Студијског програма омогућава лакше запошљавање у односу на факултете на којима се учи засебно студијски програм Музичка теорија или студијски програм Музичка педагогија
 • Зато што стичете компетенције за предавање свих музичких предмета и организацију различитих видова музичких активности у основним, школама за основно музичко образовање и предшколским установама
 • Зато што Студијски програм оспособљава студенте да повезују знања из различитих области у циљу обављања сложених музичко-педагошких делатности
 • Зато што педагошко-теоријски предмети, музичко-теоријски предмети и предмети вештина чине нераскидиву везу са инструменталном наставом у школама за основно музичко образовање
 • Зато што компетенције свршених студената студијског програма Музичка теорија и педагогија представљају комбинацију знања, разумевања, вештина и способности
 • Зато што Студијски програм образује студенте тако да је настава музике транспарентна, а знање лако и доступно свима који се упознају са музиком
 • Зато што су ваши будући професори високо компетентни стручњаци из области Музичке теорије и Музичке педагогије
 • Зато што су студије Музичке теорије и педагогије конципиране на искуствима и педагошкој сарадњи са Факултетом музичке уметности у Београду и факултетима других земљама
 • Зато што ћемо вас научити како да својим знањем пробудите музичку креативност код других
 • Зато што пратимо ваше академско образовање и пружамо максималну подршку
 • Зато што су студенти студијског програма Музичка теорија и педагогија млади, креативни, паметни и свестрани
 • Зато што ћете се „заљубити“ у музичку теорију и педагогију

Знање је моћ!
Музика је божанског/космичког порекла!
Музика је универзални језик комуникације целе планете!
Музичку будућност изграђују професори!

 

Упутство за израду семинарског рада

Упутство за израду мастер рада

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2014/15, 2015/16. и 2016/17. године на студијски програм Музичка педагогија ОАС

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2017/18. и 2018/19. године на студијски програм Музичка педагогија ОАС

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78012 Солфеђо I 1,2 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78022 Хармонија са хармонском анализом 1 1 2 1 0 3 НС Обавезни
78032 Вокални контрапункт 1,2 4 2 0 6 НС Обавезни
70412 Клавирска музика I 1,2 2 0 0 4 СА Обавезни
70532 Хор 1,2 4 2 0 4 АО Обавезни
78292 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1,2 4 0 0 4   Изборни блок
  70512 - Енглески језик I 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70522 - Италијански језик I 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
70452 Историја музике I 1,2 4 0 0 4 НС Обавезни
78062 Музички инструменти 1,2 4 0 0 3 НС Обавезни
70244 Компјутерска нотографија 1 1 1 0 2 СА Обавезни
78072 Хорско дириговање I 1,2 4 0 0 3 НС Обавезни
80356 Психологија 2 2 0 0 4 ТМ Обавезни
78107 Изборни блок 4А (бира се 1 од 4) 1,2 2-4 0-2 0 4   Изборни блок
  78052 - Сценска продукција 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70602 - Увод у уметност говора 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1,2 2 2 0 4 ТУ Изборни
70482 Свирање хорских партитура I 1,2 2 2 0 4 СА Изборни
78004 Техника писања семинарског рада 2 1 1 0 2 АО Обавезни
80265 Педагогија 1 2 0 0 4 ТМ Обавезни
78024 Хармонија са хармонском анализом 2 1 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 56  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78014 Солфеђо II 3,4 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78064 Дидактичке музичке игре 3,4 2 0 0 4 СА Обавезни
78054 Музички облици 1 3 2 1 0 4 НС Обавезни
78034 Инструментални контрапункт 3,4 4 2 0 6 НС Обавезни
78102 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 3,4 2-4 0-2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 3,4 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 3,4 4 0 0 6 СА Изборни
70414 Клавирска музика II 3,4 2 0 0 4 СА Обавезни
70532 Хор 3,4 4 2 0 4 АО Обавезни
78294 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 3,4 4 0 0 4   Изборни блок
  70514 - Енглески језик II 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70524 - Италијански језик II 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
70454 Историја музике II 3,4 4 0 0 4 НС Обавезни
78074 Хорско дириговање II 3,4 4 0 0 4 НС Обавезни
78026 Хармонија са хармонском анализом 3 3 2 1 0 3 НС Обавезни
78044 Изборни блок 4Б (бира се 1 од 4) 3,4 4 0 0 4   Изборни блок
  78052 - Сценска продукција 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70602 - Увод у уметност говора 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70632 - Компјутерске комуникације 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
78055 Музички облици 2 4 2 1 0 4 НС Обавезни
78027 Хармонија са хармонском анализом 4 4 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 54  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78016 Солфеђо III 5,6 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78036 Методика наставе солфеђа 5,6 4 2 0 8 ТМ Обавезни
78066 Методика општег музичког образовања 5,6 4 0 0 8 ТМ Обавезни
78056 Музички облици 3 5 2 1 0 3 НС Обавезни
70416 Клавирска музика III 5,6 2 0 0 4 СА Обавезни
70456 Историја музике III 5,6 4 0 0 4 НС Обавезни
78029 Хармонија са хармонском анализом 5 5 2 1 0 3 НС Обавезни
78078 Аранжирање I 5 1 1 0 2 СА Обавезни
78076 Хорско дириговање III 5,6 4 0 0 4 НС Обавезни
78101 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 5,6 4 0-2 0 4   Изборни блок
  70552 - Камерни хор 5,6 4 0 0 4 АО Изборни
  70462 - Православна хорска музика 5,6 4 0 0 4 АО Изборни
  70532 - Хор 5,6 4 2 0 4 АО Изборни
78044 Изборни блок 6А (бира се 1 од 3) 5,6 2 2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 5,6 2 2 0 6 СА Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 5,6 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 5,6 4 0 0 6 СА Изборни
78079 Аранжирање 2 6 1 1 0 2 СА Обавезни
78057 Музички облици 4 6 2 1 0 3 НС Обавезни
78031 Хармонија са хармонском анализом 6 6 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 50-52  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78018 Солфеђо IV 7,8 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78038 Практична методика наставе солфеђа 7,8 2 4 0 6 СА Обавезни
78068 Практична методика општег музичког образовања 7,8 2 4 0 6 СА Обавезни
70488 Теорија културе 7,8 4 0 0 3 АО Обавезни
78028 Анализа вокалне музике 1 7 2 1 0 3 НС Обавезни
70417 Клавирска музика IV 7,8 2 0 0 4 СА Обавезни
78058 Етномузикологија 7,8 4 0 0 3 НС Обавезни
78110 Изборни блок 6Б (бира се 1 од 4) 7,8 2 2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  78045 - Форма и хармонија у музици ХХ века 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
78118 Изборни блок 7 (бира се 1 од 3) 7,8 2-4 0-2 0 6   Изборни блок
  60184 - Историја уметности 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  81588 - Увод у естетику 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7,8 2 2 0 6 УМ Изборни
71109 Аранжирање 7 1 1 0 4 СА Обавезни
78105 Изборни блок 8 (бира се 1 од 5) 7 1 1 0 4   Изборни блок
  71659 - Семинар из музичких облика 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71629 - Семинар из методике општег музичког образовања 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71639 - Семинар из хармоније са хармонском анализом 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71649 - Семинар из контрапункта 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71669 - Семинар из методике наставе солфеђа 7 1 1 0 4 СА Изборни
78101 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 7,8 4 0-2 0 4   Изборни блок
  70552 - Камерни хор 7,8 4 0 0 4 АО Изборни
  70462 - Православна хорска музика 7,8 4 0 0 4 АО Изборни
  70532 - Хор 7,8 4 2 0 4 АО Изборни
71110 Оркестар Орфових инструмената 8 1 1 0 2 СА Обавезни
78128 Анализа вокалне музике 2 8 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 52-54  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78012 Солфеђо I 1,2 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78022 Хармонија са хармонском анализом 1 1 2 1 0 3 НС Обавезни
78032 Вокални контрапункт 1,2 4 2 0 6 НС Обавезни
70412 Клавирска музика I 1,2 2 0 0 4 СА Обавезни
70532 Хор 1,2 4 2 0 4 АО Обавезни
78292 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1,2 4 0 0 4   Изборни блок
  70512 - Енглески језик I 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70522 - Италијански језик I 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
70452 Историја музике I 1,2 4 0 0 4 НС Обавезни
78062 Музички инструменти 1,2 4 0 0 3 НС Обавезни
70244 Компјутерска нотографија 1 1 1 0 2 СА Обавезни
78072 Хорско дириговање I 1,2 4 0 0 3 НС Обавезни
80356 Психологија 2 2 0 0 4 ТМ Обавезни
78107 Изборни блок 4А (бира се 1 од 3) 1,2 2-4 0-2 0 4   Изборни блок
  70602 - Увод у уметност говора 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1,2 2 2 0 4 ТУ Изборни
70482 Свирање хорских партитура I 1,2 2 2 0 4 СА Изборни
78004 Техника писања семинарског рада 2 1 1 0 2 АО Обавезни
80265 Педагогија 1 2 0 0 4 ТМ Обавезни
78024 Хармонија са хармонском анализом 2 1 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 56  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78014 Солфеђо II 3,4 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78064 Дидактичке музичке игре 3,4 2 0 0 4 СА Обавезни
78054 Музички облици 1 3 2 1 0 4 НС Обавезни
78034 Инструментални контрапункт 3,4 4 2 0 6 НС Обавезни
78102 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 3,4 2-4 0-2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 3,4 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 3,4 4 0 0 6 СА Изборни
70414 Клавирска музика II 3,4 2 0 0 4 СА Обавезни
70532 Хор 3,4 4 2 0 4 АО Обавезни
78294 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 3,4 4 0 0 4   Изборни блок
  70514 - Енглески језик II 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70524 - Италијански језик II 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
70454 Историја музике II 3,4 4 0 0 4 НС Обавезни
78074 Хорско дириговање II 3,4 4 0 0 4 НС Обавезни
78026 Хармонија са хармонском анализом 3 3 2 1 0 3 НС Обавезни
78044 Изборни блок 4Б (бира се 1 од 4) 3,4 4 0 0 4   Изборни блок
  70602 - Увод у уметност говора 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70632 - Компјутерске комуникације 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  78052 - Сценска продукција 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
78055 Музички облици 2 4 2 1 0 4 НС Обавезни
78027 Хармонија са хармонском анализом 4 4 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 54  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78016 Солфеђо III 5,6 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78036 Методика наставе солфеђа 5,6 4 2 0 8 ТМ Обавезни
78066 Методика општег музичког образовања 5,6 4 0 0 8 ТМ Обавезни
78056 Музички облици 3 5 2 1 0 3 НС Обавезни
70416 Клавирска музика III 5,6 2 0 0 4 СА Обавезни
70456 Историја музике III 5,6 4 0 0 4 НС Обавезни
78029 Хармонија са хармонском анализом 5 5 2 1 0 3 НС Обавезни
78078 Аранжирање I 5 1 1 0 2 СА Обавезни
78076 Хорско дириговање III 5,6 4 0 0 4 НС Обавезни
78101 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 5,6 4 0-2 0 4   Изборни блок
  70532 - Хор 5,6 4 2 0 4 АО Изборни
  70552 - Камерни хор 5,6 4 0 0 4 АО Изборни
  70462 - Православна хорска музика 5,6 4 0 0 4 АО Изборни
78044 Изборни блок 6А (бира се 1 од 3) 5,6 2 2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 5,6 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 5,6 4 0 0 6 СА Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 5,6 2 2 0 6 СА Изборни
78079 Аранжирање 2 6 1 1 0 2 СА Обавезни
78057 Музички облици 4 6 2 1 0 3 НС Обавезни
78031 Хармонија са хармонском анализом 6 6 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 50-52  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78018 Солфеђо IV 7,8 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78038 Практична методика наставе солфеђа 7,8 2 4 0 6 СА Обавезни
78068 Практична методика општег музичког образовања 7,8 2 4 0 6 СА Обавезни
70488 Функционална присменост и језичка култура 7,8 2 2 0 4 АО Обавезни
78028 Анализа вокалне музике 1 7 2 1 0 3 НС Обавезни
70417 Клавирска музика IV 7,8 2 0 0 4 СА Обавезни
78058 Етномузикологија 7,8 4 0 0 3 НС Обавезни
78110 Изборни блок 6Б (бира се 1 од 4) 7,8 2 2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  78045 - Форма и хармонија у музици ХХ века 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
78118 Изборни блок 7 (бира се 1 од 3) 7,8 2-4 0-2 0 6   Изборни блок
  60184 - Историја уметности 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  81588 - Увод у естетику 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7,8 2 2 0 6 УМ Изборни
71109 Аранжирање 3 7 1 1 0 4 СА Обавезни
78105 Изборни блок 8 (бира се 1 од 5) 7 1 1 0 4   Изборни блок
  71659 - Семинар из музичких облика 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71629 - Семинар из методике општег музичког образовања 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71639 - Семинар из хармоније са хармонском анализом 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71649 - Семинар из контрапункта 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71669 - Семинар из методике наставе солфеђа 7 1 1 0 4 СА Изборни
78101 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 7,8 4 0-2 0 4   Изборни блок
  70462 - Православна хорска музика 7,8 4 0 0 4 АО Изборни
  70532 - Хор 7,8 4 2 0 4 АО Изборни
  70552 - Камерни хор 7,8 4 0 0 4 АО Изборни
71110 Оркестар Орфових инструмената 8 1 1 0 2 СА Обавезни
78128 Анализа вокалне музике 2 8 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 54-56  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН Ост. ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78012 Солфеђо I 1,2 4 2 0 0 6 НС Обавезни
78122 Хармонија са хармонском анализом 1 1 2 1 0 0 3 НС Обавезни
78032 Вокални контрапункт 1,2 4 2 0 0 5 СА Обавезни
70412 Клавирска музика 1 1,2 2 0 0 0 4 СА Обавезни
70531 Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Обавезни
70352 Историја музике I 1,2 4 0 0 0 4 НС Обавезни
78062 Музички инструменти 1,2 4 0 0 0 3 СА Обавезни
71244 Компјутерска нотографија 1,2 2 2 0 0 4 СА Обавезни
78172 Хорско дириговање I 1,2 4 0 0 0 4 СА Обавезни
70482 Свирање хорских партитура I 1,2 2 2 0 0 4 СА Обавезни
78124 Хармонија са хармонском анализом 2 2 2 1 0 0 3 НС Обавезни
84265 Педагогија 1 2 0 0 0 4 АО Обавезни
85356 Психологија 2 2 0 0 0 4 АО Обавезни
71016 Изборни блок 1 1,2 4 0-2 0 0 4 СА Изборни блок
  70798 - Музика у дигиталном окружењу 1,2 4 2 0 0 4 СА Изборни
  72334 - Продукција у уметности и култури 1,2 4 0 0 0 4 СА Изборни
78292 Изборни блок 2 1,2 4 0 0 0 4 СА Изборни блок
  70332 - Енглески језик 1 1,2 4 0 0 0 4 АО Изборни
  70342 - Италијански језик 1 1,2 4 0 0 0 4 АО Изборни
Укупно часова активне наставе: 58-60  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН Ост. ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78014 Солфеђо II 3,4 4 2 0 0 7 НС Обавезни
78164 Дидактичке музичке игре 3,4 2 0 0 0 4 ТМ Обавезни
78154 Анализа музичких облика 1 3 2 1 0 0 4 СА Обавезни
78134 Инструментални контрапункт 3,4 4 2 0 0 6 СА Обавезни
70414 Клавирска музика 2 3,4 2 0 0 0 4 СА Обавезни
70531 Хор 3,4 4 2 0 0 4 УМ Обавезни
70354 Историја музике II 3,4 4 0 0 0 4 НС Обавезни
78126 Хармонија са хармонском анализом 3/td> 3 2 2 0 0 3 НС Обавезни
78155 Анализа музичких облика 2 4 2 1 0 0 4 СА Обавезни
78127 Хармонија са хармонском анализом 4 4 2 2 0 0 3 НС Обавезни
78000 Педагошка пракса I 3,4 0 0 0 6 3 ТМ Обавезни
78102 Изборни блок 3 3,4 4 0 0 0 6 СА Изборни блок
  70472 - Основи хорске вокалне технике 3,4 4 0 0 0 6 СА Изборни
  78174 - Хорско дириговање II 3,4 4 0 0 0 4 СА Изборни
  71484 - Свирање хорских партитура II 3,4 4 0 0 0 6 СА Изборни
78294 Изборни блок 4 3,4 4 0 0 0 4 АО Изборни блок
  70334 - Енглески језик 2 3,4 4 0 0 0 4 АО Изборни
  70344 - Италијански језик 2 3,4 4 0 0 0 4 АО Изборни
70018 Изборни блок 5 3,4 4 0-2 0 0 4 СА Изборни блок
  70702 - Увод у уметност говора 3,4 4 0 0 0 4 СА Изборни
  70722 - Музички и медијски жанрови 3,4 4 0 0 0 4 СА Изборни
  70732 - Компјутерске комуникације 3,4 4 2 0 0 4 СА Изборни
Укупно часова активне наставе: 58-60  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН Ост. ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78116 Солфеђо III 5,6 4 2 0 0 7 НС Обавезни
78136 Методика наставе солфеђа 5,6 4 2 0 0 7 ТМ Обавезни
78166 Методика општег музичког образовања 5,6 4 0 0 0 6 ТМ Обавезни
78156 Анализа музичких облика 3 5 2 1 0 0 3 СА Обавезни
70416 Клавирска музика 3 5,6 2 0 0 0 4 СА Обавезни
70356 Историја музике III 5,6 4 0 0 0 4 НС Обавезни
78178 Аранжирање 1 5 1 1 0 0 2 СА Обавезни
78179 Аранжирање 2 6 1 1 0 0 2 СА Обавезни
78057 Анализа музичких облика 4 6 2 1 0 0 3 СА Обавезни
78129 Хармонија са хармонском анализом 5 5 2 1 0 0 3 НС Обавезни
78202 Педагошка пракса II 5,6 0 0 0 6 3 ТМ Обавезни
78131 Хармонија са хармонском анализом 6 6 2 1 0 0 3 НС Обавезни
78158 Етномузикологија 5,6 4 0 0 0 3 НС Обавезни
70038 Изборни блок 6 5,6 2 2 0 0 6 СА Изборни блок
  70392 - Свирање оркестарских партитура 5,6 2 2 0 0 6 СА Изборни
  72999 - Основе музичког предузетништва 5,6 2 2 0 0 6 СА Изборни
78104 Изборни блок 7 5,6 4 0-2 0 0 4 СА Изборни блок
  70531 - Хор 5,6 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  71552 - Камерни хор 5,6 4 0 0 0 4 СА Изборни
78176 Хорско дириговање III 5,6 4 0 0 0 4 СА Обавезни
Укупно часова активне наставе: 56-58  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН Ост. ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78018 Солфеђо IV 7,8 4 2 0 0 7 НС Обавезни
78138 Практична методика наставе солфеђа 7,8 2 2 0 0 6 ТМ Обавезни
78168 Практична методика општег музичког образовања 7,8 4 2 0 0 7 ТМ Обавезни
83571 Функционална присменост и језичка култура 7,8 2 2 0 0 4 АО Обавезни
70309 Клавирска музика IV 7,8 2 0 0 0 4 СА Обавезни
78303 Педагошка пракса III 7,8 0 0 0 6 3 ТМ Обавезни
78888 Стручна пракса 7,8 0 0 0 6 3 СА Обавезни
78108 Анализа музичких стилова 7,8 4 2 0 0 6 СА Обавезни
70148 Изборни блок 8 7,8 2-4 2 0 0 6 СА Изборни блок
  72238 - Аудио-визуелни поступци у медијима 7,8 2 2 0 0 6 СА Изборни
  78119 - Аранжирање у оркестарском, хорском и дигиталном медију 7,8 4 2 0 0 6 СА Изборни
72028 Изборни блок 9 7,8 4 0 0 0 6 СА Изборни блок
  60184 - Историја уметности 7,8 4 0 0 0 6 СА Изборни
  82588 - Увод у естетику 7,8 4 0 0 0 6 СА Изборни
79088 Изборни блок 10 7,8 2-4 0-2 0 0 4 СА Изборни блок
  70362 - Православна хорска музика 7,8 4 0 0 0 4 СА Изборни
  71238 - Техника говорног гласа 7,8 2 2 0 0 4 СА Изборни
78226 Изборни блок 11 7,8 4 2 0 0 4 СА Изборни блок
  78228 - Анализа вокалне музике 7,8 4 2 0 0 4 СА Изборни
  71448 - Анализа музике XX века 7,8 4 2 0 0 4 СА Изборни
Укупно часова активне наставе: 58-60  
Укупно ЕСПБ: 60