Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Зашто студирати Музичку теорију и педагогију на ФИЛУМ-у?

 

 • Зато што сте талентовани и волите музику
 • Зато што Студијски програм омогућава стицање знања из две области – музичке теорије и музичке педагогије
 • Зато што су студије усмерене на формирање наставног кадра према потребама образовног процеса у музичким и општеобразовним школама у Републици Србији и земљама окружења
 • Зато што оваква концепција Студијског програма омогућава лакше запошљавање у односу на факултете на којима се учи засебно студијски програм Музичка теорија или студијски програм Музичка педагогија
 • Зато што стичете компетенције за предавање свих музичких предмета и организацију различитих видова музичких активности у основним, школама за основно музичко образовање и предшколским установама
 • Зато што Студијски програм оспособљава студенте да повезују знања из различитих области у циљу обављања сложених музичко-педагошких делатности
 • Зато што педагошко-теоријски предмети, музичко-теоријски предмети и предмети вештина чине нераскидиву везу са инструменталном наставом у школама за основно музичко образовање
 • Зато што компетенције свршених студената студијског програма Музичка теорија и педагогија представљају комбинацију знања, разумевања, вештина и способности
 • Зато што Студијски програм образује студенте тако да је настава музике транспарентна, а знање лако и доступно свима који се упознају са музиком
 • Зато што су ваши будући професори високо компетентни стручњаци из области Музичке теорије и Музичке педагогије
 • Зато што су студије Музичке теорије и педагогије конципиране на искуствима и педагошкој сарадњи са Факултетом музичке уметности у Београду и факултетима других земљама
 • Зато што ћемо вас научити како да својим знањем пробудите музичку креативност код других
 • Зато што пратимо ваше академско образовање и пружамо максималну подршку
 • Зато што су студенти студијског програма Музичка теорија и педагогија млади, креативни, паметни и свестрани
 • Зато што ћете се „заљубити“ у музичку теорију и педагогију

Знање је моћ!
Музика је божанског/космичког порекла!
Музика је универзални језик комуникације целе планете!
Музичку будућност изграђују професори!

 

Информатор за упис на основне академске студије на Одсеку за музичку уметност у 2023/2024. години (ажурирано 25.5.2023)

Програмски захтеви за пријемни испит за студијски програм Извођачке уметности за Модул Трзачки инструменти, подмодули Гитара и Тамбура/Мандолина:

 • Слободан програм у трајању до 30 минута.

 

Уверења о акредитацији

Уверење о акредитацији студијског програма

 

Упутство за израду семинарског рада

Упутство за израду мастер рада

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2014/15, 2015/16. и 2016/17. године на студијски програм Музичка педагогија ОАС

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2017/18. и 2018/19. године на студијски програм Музичка педагогија ОАС

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78012 Солфеђо I 1,2 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78022 Хармонија са хармонском анализом 1 1 2 1 0 3 НС Обавезни
78032 Вокални контрапункт 1,2 4 2 0 6 НС Обавезни
70412 Клавирска музика I 1,2 2 0 0 4 СА Обавезни
70532 Хор 1,2 4 2 0 4 АО Обавезни
78292 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1,2 4 0 0 4   Изборни блок
  70512 - Енглески језик I 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70522 - Италијански језик I 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
70452 Историја музике I 1,2 4 0 0 4 НС Обавезни
78062 Музички инструменти 1,2 4 0 0 3 НС Обавезни
70244 Компјутерска нотографија 1 1 1 0 2 СА Обавезни
78072 Хорско дириговање I 1,2 4 0 0 3 НС Обавезни
80356 Психологија 2 2 0 0 4 ТМ Обавезни
78107 Изборни блок 4А (бира се 1 од 4) 1,2 2-4 0-2 0 4   Изборни блок
  78052 - Сценска продукција 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70602 - Увод у уметност говора 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1,2 2 2 0 4 ТУ Изборни
70482 Свирање хорских партитура I 1,2 2 2 0 4 СА Изборни
78004 Техника писања семинарског рада 2 1 1 0 2 АО Обавезни
80265 Педагогија 1 2 0 0 4 ТМ Обавезни
78024 Хармонија са хармонском анализом 2 1 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 56  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78014 Солфеђо II 3,4 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78064 Дидактичке музичке игре 3,4 2 0 0 4 СА Обавезни
78054 Музички облици 1 3 2 1 0 4 НС Обавезни
78034 Инструментални контрапункт 3,4 4 2 0 6 НС Обавезни
78102 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 3,4 2-4 0-2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 3,4 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 3,4 4 0 0 6 СА Изборни
70414 Клавирска музика II 3,4 2 0 0 4 СА Обавезни
70532 Хор 3,4 4 2 0 4 АО Обавезни
78294 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 3,4 4 0 0 4   Изборни блок
  70514 - Енглески језик II 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70524 - Италијански језик II 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
70454 Историја музике II 3,4 4 0 0 4 НС Обавезни
78074 Хорско дириговање II 3,4 4 0 0 4 НС Обавезни
78026 Хармонија са хармонском анализом 3 3 2 1 0 3 НС Обавезни
78044 Изборни блок 4Б (бира се 1 од 4) 3,4 4 0 0 4   Изборни блок
  78052 - Сценска продукција 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70602 - Увод у уметност говора 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70632 - Компјутерске комуникације 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
78055 Музички облици 2 4 2 1 0 4 НС Обавезни
78027 Хармонија са хармонском анализом 4 4 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 54  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78016 Солфеђо III 5,6 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78036 Методика наставе солфеђа 5,6 4 2 0 8 ТМ Обавезни
78066 Методика општег музичког образовања 5,6 4 0 0 8 ТМ Обавезни
78056 Музички облици 3 5 2 1 0 3 НС Обавезни
70416 Клавирска музика III 5,6 2 0 0 4 СА Обавезни
70456 Историја музике III 5,6 4 0 0 4 НС Обавезни
78029 Хармонија са хармонском анализом 5 5 2 1 0 3 НС Обавезни
78078 Аранжирање I 5 1 1 0 2 СА Обавезни
78076 Хорско дириговање III 5,6 4 0 0 4 НС Обавезни
78101 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 5,6 4 0-2 0 4   Изборни блок
  70552 - Камерни хор 5,6 4 0 0 4 АО Изборни
  70462 - Православна хорска музика 5,6 4 0 0 4 АО Изборни
  70532 - Хор 5,6 4 2 0 4 АО Изборни
78044 Изборни блок 6А (бира се 1 од 3) 5,6 2 2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 5,6 2 2 0 6 СА Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 5,6 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 5,6 4 0 0 6 СА Изборни
78079 Аранжирање 2 6 1 1 0 2 СА Обавезни
78057 Музички облици 4 6 2 1 0 3 НС Обавезни
78031 Хармонија са хармонском анализом 6 6 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 50-52  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78018 Солфеђо IV 7,8 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78038 Практична методика наставе солфеђа 7,8 2 4 0 6 СА Обавезни
78068 Практична методика општег музичког образовања 7,8 2 4 0 6 СА Обавезни
70488 Теорија културе 7,8 4 0 0 3 АО Обавезни
78028 Анализа вокалне музике 1 7 2 1 0 3 НС Обавезни
70417 Клавирска музика IV 7,8 2 0 0 4 СА Обавезни
78058 Етномузикологија 7,8 4 0 0 3 НС Обавезни
78110 Изборни блок 6Б (бира се 1 од 4) 7,8 2 2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  78045 - Форма и хармонија у музици ХХ века 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
78118 Изборни блок 7 (бира се 1 од 3) 7,8 2-4 0-2 0 6   Изборни блок
  60184 - Историја уметности 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  81588 - Увод у естетику 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7,8 2 2 0 6 УМ Изборни
71109 Аранжирање 7 1 1 0 4 СА Обавезни
78105 Изборни блок 8 (бира се 1 од 5) 7 1 1 0 4   Изборни блок
  71659 - Семинар из музичких облика 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71629 - Семинар из методике општег музичког образовања 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71639 - Семинар из хармоније са хармонском анализом 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71649 - Семинар из контрапункта 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71669 - Семинар из методике наставе солфеђа 7 1 1 0 4 СА Изборни
78101 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 7,8 4 0-2 0 4   Изборни блок
  70552 - Камерни хор 7,8 4 0 0 4 АО Изборни
  70462 - Православна хорска музика 7,8 4 0 0 4 АО Изборни
  70532 - Хор 7,8 4 2 0 4 АО Изборни
71110 Оркестар Орфових инструмената 8 1 1 0 2 СА Обавезни
78128 Анализа вокалне музике 2 8 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 52-54  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78012 Солфеђо I 1,2 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78022 Хармонија са хармонском анализом 1 1 2 1 0 3 НС Обавезни
78032 Вокални контрапункт 1,2 4 2 0 6 НС Обавезни
70412 Клавирска музика I 1,2 2 0 0 4 СА Обавезни
70532 Хор 1,2 4 2 0 4 АО Обавезни
78292 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1,2 4 0 0 4   Изборни блок
  70512 - Енглески језик I 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70522 - Италијански језик I 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
70452 Историја музике I 1,2 4 0 0 4 НС Обавезни
78062 Музички инструменти 1,2 4 0 0 3 НС Обавезни
70244 Компјутерска нотографија 1 1 1 0 2 СА Обавезни
78072 Хорско дириговање I 1,2 4 0 0 3 НС Обавезни
80356 Психологија 2 2 0 0 4 ТМ Обавезни
78107 Изборни блок 4А (бира се 1 од 3) 1,2 2-4 0-2 0 4   Изборни блок
  70602 - Увод у уметност говора 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 1,2 4 0 0 4 АО Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1,2 2 2 0 4 ТУ Изборни
70482 Свирање хорских партитура I 1,2 2 2 0 4 СА Изборни
78004 Техника писања семинарског рада 2 1 1 0 2 АО Обавезни
80265 Педагогија 1 2 0 0 4 ТМ Обавезни
78024 Хармонија са хармонском анализом 2 1 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 56  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78014 Солфеђо II 3,4 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78064 Дидактичке музичке игре 3,4 2 0 0 4 СА Обавезни
78054 Музички облици 1 3 2 1 0 4 НС Обавезни
78034 Инструментални контрапункт 3,4 4 2 0 6 НС Обавезни
78102 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 3,4 2-4 0-2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 3,4 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 3,4 4 0 0 6 СА Изборни
70414 Клавирска музика II 3,4 2 0 0 4 СА Обавезни
70532 Хор 3,4 4 2 0 4 АО Обавезни
78294 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 3,4 4 0 0 4   Изборни блок
  70514 - Енглески језик II 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70524 - Италијански језик II 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
70454 Историја музике II 3,4 4 0 0 4 НС Обавезни
78074 Хорско дириговање II 3,4 4 0 0 4 НС Обавезни
78026 Хармонија са хармонском анализом 3 3 2 1 0 3 НС Обавезни
78044 Изборни блок 4Б (бира се 1 од 4) 3,4 4 0 0 4   Изборни блок
  70602 - Увод у уметност говора 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  70632 - Компјутерске комуникације 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
  78052 - Сценска продукција 3,4 4 0 0 4 АО Изборни
78055 Музички облици 2 4 2 1 0 4 НС Обавезни
78027 Хармонија са хармонском анализом 4 4 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 54  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78016 Солфеђо III 5,6 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78036 Методика наставе солфеђа 5,6 4 2 0 8 ТМ Обавезни
78066 Методика општег музичког образовања 5,6 4 0 0 8 ТМ Обавезни
78056 Музички облици 3 5 2 1 0 3 НС Обавезни
70416 Клавирска музика III 5,6 2 0 0 4 СА Обавезни
70456 Историја музике III 5,6 4 0 0 4 НС Обавезни
78029 Хармонија са хармонском анализом 5 5 2 1 0 3 НС Обавезни
78078 Аранжирање I 5 1 1 0 2 СА Обавезни
78076 Хорско дириговање III 5,6 4 0 0 4 НС Обавезни
78101 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 5,6 4 0-2 0 4   Изборни блок
  70532 - Хор 5,6 4 2 0 4 АО Изборни
  70552 - Камерни хор 5,6 4 0 0 4 АО Изборни
  70462 - Православна хорска музика 5,6 4 0 0 4 АО Изборни
78044 Изборни блок 6А (бира се 1 од 3) 5,6 2 2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 5,6 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 5,6 4 0 0 6 СА Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 5,6 2 2 0 6 СА Изборни
78079 Аранжирање 2 6 1 1 0 2 СА Обавезни
78057 Музички облици 4 6 2 1 0 3 НС Обавезни
78031 Хармонија са хармонском анализом 6 6 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 50-52  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78018 Солфеђо IV 7,8 4 2 0 6 ТМ Обавезни
78038 Практична методика наставе солфеђа 7,8 2 4 0 6 СА Обавезни
78068 Практична методика општег музичког образовања 7,8 2 4 0 6 СА Обавезни
70488 Функционална присменост и језичка култура 7,8 2 2 0 4 АО Обавезни
78028 Анализа вокалне музике 1 7 2 1 0 3 НС Обавезни
70417 Клавирска музика IV 7,8 2 0 0 4 СА Обавезни
78058 Етномузикологија 7,8 4 0 0 3 НС Обавезни
78110 Изборни блок 6Б (бира се 1 од 4) 7,8 2 2 0 6   Изборни блок
  70484 - Свирање хорских партитура II 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  78045 - Форма и хармонија у музици ХХ века 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 7,8 2 2 0 6 СА Изборни
78118 Изборни блок 7 (бира се 1 од 3) 7,8 2-4 0-2 0 6   Изборни блок
  60184 - Историја уметности 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  81588 - Увод у естетику 7,8 4 0 0 6 СА Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7,8 2 2 0 6 УМ Изборни
71109 Аранжирање 3 7 1 1 0 4 СА Обавезни
78105 Изборни блок 8 (бира се 1 од 5) 7 1 1 0 4   Изборни блок
  71659 - Семинар из музичких облика 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71629 - Семинар из методике општег музичког образовања 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71639 - Семинар из хармоније са хармонском анализом 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71649 - Семинар из контрапункта 7 1 1 0 4 СА Изборни
  71669 - Семинар из методике наставе солфеђа 7 1 1 0 4 СА Изборни
78101 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 7,8 4 0-2 0 4   Изборни блок
  70462 - Православна хорска музика 7,8 4 0 0 4 АО Изборни
  70532 - Хор 7,8 4 2 0 4 АО Изборни
  70552 - Камерни хор 7,8 4 0 0 4 АО Изборни
71110 Оркестар Орфових инструмената 8 1 1 0 2 СА Обавезни
78128 Анализа вокалне музике 2 8 2 1 0 3 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 54-56  
Укупно ЕСПБ: 60