Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Часопис Наслеђе, који издаје Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, као „врхунски часопис националног значаја (M51)”, однедавно је индексиран у базама  ЕРИХ ПЛУС, ESCI (Clarivate Analytics) и MLA. Рад уредништва, рецензената и аутора Наслеђа на тај начин високо је рангиран, с обзиром на то да су у питању најпрестижније и најреферентније листе научних часописа за поље друштвених и хуманистичких наука.