Филолошко-уметнички факултет
youtubeyoutubeyoutube

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Музика у медијима (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је, дакле, осмишљен тако да остварује едукацију на оба плана – музичком и медијском – и организован је кроз основне и мастер академске студије. Основне академске студије трају четири године (осам семестара). Користе се разни облици наставе – предавања, вежбе, упознавање са функционисањем наших великих медијских кућа, као и специфичном структуром мањих, локалних радио и тв станица кроз студијске боравке у њима, специјална предавања отвореног типа која држе наши истакнути ствараоци на пољу медија – новинари, редитељи, композитори примењене музике, уредници. Кроз вежбе студенти се уводе у практичан рад у оквиру медија, а кроз семинарске радове се оспособљавају за стваралчко деловање као и за теоријско уобличавање тог практичног деловања. Након завршених студија студент стиче звање дипломирани музичку уметник – музичар у медијима.

 

Зашто студирати студијски програм Музика у медијима на ФИЛУМ-у

 

 • Зато што сте креативни и желите да своје знање у области музичке уметности примените и на поље медија.
 • Зато што ћете се поред едукације у домену класичних музичких дисциплина, изградити у музичаре посебног профила који су компетентни за рад у медијским кућама и установама културе, као музички уредници, уредници програма, музички сарадници, музички новинари, музички продуценти, организатори музичких активности (концерата, фестивала), итд.
 • Зато што имате шири спектар могућности приликом запошљавања – поред рада у медијима (радио, телевизија, штампа) и сродним доменима као што су филм, позориште, установе културе, концертне и менаџерске агенције, студији, компетентни сте и за извођење наставе Музичке културе у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама.
 • Зато што је специфичност Студијског програма Музика у медијима, за разлику од осталих академских музичких дисциплина, управо, оспособљавање за рад у медијима.
 • Зато што је програм Музике у медијима осмишљен тако да остварује едукацију на два плана – музичко-медијском и класичном музичком.
 • Зато што кроз јединствене предмете – Медијски облици музике, Медијска анализа партитуре, Музички и медијски жанрови, Продукција у култури и уметности, Компјутерске комуникације, Компјутерска уметност, Увод у уметност говора/Уметност говора, Аудиовизуелни поступци у медијима – стичете знања и вештине којима можете позитивно утицати на музички укус ширег аудиторијума, тиме и на развој културалне средине у којој живите.
 • Зато што ћете учити примењену музику, музичко новинарство, како да направите радијску и телевизијску емисију, аудио-визуелне презентације, продуцирање музичких садржаја, уметничке форме у медијама – тв спот, тв балет, тв оперу, радиофонију итд.        
 • Зато што је Студијски програм Музика у медијима јединствен у нашем региону, али и шире.
 • Зато што се подједнако трудимо да спојимо теорију и праксу музике и медија
 • Зато што, још током студија, можете померати границе и утицати на свеопшту промену медијске слике у Србији.
 • Зато што је уметничка, али и популарна музика, један од најзначајнијих сегмената поткултурног идентитета младих чиме доприносите социо-културној промени у нашој земљи.
 • Зато што желите да да се борите за праве етичке и естетичке вредности.
 • Зато што је наш наставни кадар подржава и помаже у остваривању ваших креативних идеја у пољу музике и медија.

 

Распоред предмета по годинама студија (кликом на предмет из табеле добија се табела предмета из акредитације)

 

ШифраНазив предметаСем.ПВЕСПБ
72341 Медијски облици музике 1 1 2 1 4
72571 Медијска анализа партитуре 1 1 1 1 4
72701 Уметност говора 1 1 1 1 2
74041 Солфеђо 1 1 2 0 2
73051 Анализа музичког дела 1 1 2 1 3
71031 Основи оркестрације 1 1 2 0 2
70071 Историја музике 1 1 2 0 2
71061 Хор 1 1 2 1 2
71051 Свирање хорских партитура 1 1 1 1 3
80265 Педагогија 1 2 0 2
70101 Енглески језик 1 1 2 0 2
70031 Клавирска музика 1 1 1 0 2
72342 Медијски облици музике 2 2 2 1 4
72572 Медијска анализа партитуре 2 2 1 1 4
72702 Уметност говора 2 2 1 1 2
74042 Солфеђо 2 2 2 0 2
73052 Анализа музичког дела 2 2 2 1 3
71032 Основи оркестрације 2 2 2 0 2
70072 Историја музике 2 2 2 0 2
71062 Хор 2 2 2 1 2
71052 Свирање хорских партитура 2 2 1 1 3
80356 Психологија 2 2 0 2
70102 Енглески језик 2 2 2 0 2
70032 Клавирска музика 2 2 1 0 2
ШифраНазив предметаСем.ПВЕСПБ
Обавезни предмети
72343 Медијски облици музике 3 3 2 1 4
72573 Медијска анализа партитуре 3 3 1 1 3
72723 Менаџмент у култури и уметности 1 3 2 0 2
74043 Солфеђо 3 3 2 0 2
73053 Анализа музичког дела 3 3 2 1 3
71063 Хор 3 3 2 1 2
71071 Хорско дириговање 1 3 2 0 2
70073 Историја музике 3 3 2 0 2
70033 Клавирска музика 3 3 1 0 2
70103 Енглески језик 3 3 2 0 2
71053 Свирање хорских партитура 3 3 1 1 3
Изборна група 1 бира се 1
72083 Музички облици 1 3 2 1 3
72013 Хармонија са хармонском анализом 1 3 2 1 3
 Обавезни предмети
72344 Медијски облици музике 4 4 2 1 4
72574 Медијска анализа партитуре 4 4 1 1 3
72724 Менаџмент у култури и уметности 2 4 2 0 2
74044 Солфеђо 4 4 2 0 2
73054 Анализа музичког дела 4 4 2 1 3
71064 Хор 4 4 2 1 2
71072 Хорско дириговање 2 4 2 0 2
70074 Историја музике 4 4 2 0 2
70034 Клавирска музика 4 4 1 0 2
70104 Енглески језик 4 4 2 0 2
71054 Свирање хорских партитура 4 4 1 1 3
Изборна група 2 бира се 1
72014 Хармонија са хармонском анализом 2 4 2 1 3
72084 Музички облици 2 4 2 1 3
Укупно 60
ШифраНазив предметаСем.ПВЕСПБ
 Обавезни предмети
72345 Медијски облици музике 5 5 2 1 4
72765 Музички и медијски жанрови 1 5 2 0 2
72775 Компјутерске комуникације 1 5 2 1 2
74045 Солфеђо 5 5 2 0 2
73055 Анализа музичког дела 5 5 2 1 3
71325 Методика општег музичког образовања 1 5 2 0 4
70075 Историја музике 5 5 2 0 2
70035 Клавирска музика 5 5 1 0 2
71073 Хорско дириговање 3 5 2 0 2
72795 Аранжирање 1 5 2 1 2
72805 Дигитална аудио и видео монтажа 1 5 1 1 2
Изборна група 1 бира се 1
70184 Историја уметности 5, 6 2 0 6
81588 Увод у естетику 5, 6 2 0 6
 Обавезни предмети
72346 Медијски облици музике 6 6 2 1 4
72766 Музички и медијски жанрови 2 6 2 0 2
72776 Компјутерске комуникације 2 6 2 1 2
74046 Солфеђо 6 6 2 0 2
71326 Методика општег музичког образовања 2 6 2 0 4
73056 Анализа музичког дела 6 6 2 1 3
70076 Историја музике 6 6 2 0 2
70036 Клавирска музика 6 6 1 0 2
71074 Хорско дириговање 4 6 2 0 2
72796 Аранжирање 2 6 2 1 2
72806 Дигитална аудио и видео монтажа 2 6 1 1 2
Укупно 60
ШифраНазив предметаСем.ПВЕСПБ
Обавезни предмети
72347 Медијски облици музике 7 7 2 1 5
72767 Музички и медијски жанрови 3 7 2 0 4
72827 Компјутерска уметност 1 7 2 1 5
71328 Практична методика општег музичког образовања 7, 8 1 2 8
71128 Анализа музичких стилова 7, 8 2 1 6
70037 Клавирска музика 7 7 1 0 2
72807 Дигитална аудио и видео монтажа 3 7 1 1 4
Изборна група 1 бира се 1
72847 Контрапунктске технике 1 7 2 1 2
71117 Етномузикологија 1 7 2 0 2
Обавезни предмети
72348 Медијски облици музике 8 8 2 1 5
72108 Стручна пракса 8 0 0 2
72768 Музички и медијски жанрови 4 8 2 0 4
72828 Компјутерска уметност 2 8 2 1 5
70038 Клавирска музика 8 8 1 0 2
72808 Дигитална аудио и видео монтажа 4 8 1 1 4
Изборна група 2 бира се 1
71118 Етномузикологија 2 8 2 0 2
72848 Контрапунктске технике 2 8 2 1 2
  60