Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Музика у медијима (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је, дакле, осмишљен тако да остварује едукацију на оба плана – музичком и медијском – и организован је кроз основне и мастер академске студије. Основне академске студије трају четири године (осам семестара). Користе се разни облици наставе – предавања, вежбе, упознавање са функционисањем наших великих медијских кућа, као и специфичном структуром мањих, локалних радио и тв станица кроз студијске боравке у њима, специјална предавања отвореног типа која држе наши истакнути ствараоци на пољу медија – новинари, редитељи, композитори примењене музике, уредници. Кроз вежбе студенти се уводе у практичан рад у оквиру медија, а кроз семинарске радове се оспособљавају за стваралчко деловање као и за теоријско уобличавање тог практичног деловања. Након завршених студија студент стиче звање дипломирани музичку уметник – музичар у медијима.

 

Зашто студирати студијски програм Музика у медијима на ФИЛУМ-у

 

 • Зато што сте креативни и желите да своје знање у области музичке уметности примените и на поље медија.
 • Зато што ћете се поред едукације у домену класичних музичких дисциплина, изградити у музичаре посебног профила који су компетентни за рад у медијским кућама и установама културе, као музички уредници, уредници програма, музички сарадници, музички новинари, музички продуценти, организатори музичких активности (концерата, фестивала), итд.
 • Зато што имате шири спектар могућности приликом запошљавања – поред рада у медијима (радио, телевизија, штампа) и сродним доменима као што су филм, позориште, установе културе, концертне и менаџерске агенције, студији, компетентни сте и за извођење наставе Музичке културе у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама.
 • Зато што је специфичност Студијског програма Музика у медијима, за разлику од осталих академских музичких дисциплина, управо, оспособљавање за рад у медијима.
 • Зато што је програм Музике у медијима осмишљен тако да остварује едукацију на два плана – музичко-медијском и класичном музичком.
 • Зато што кроз јединствене предмете – Медијски облици музике, Медијска анализа партитуре, Музички и медијски жанрови, Продукција у култури и уметности, Компјутерске комуникације, Компјутерска уметност, Увод у уметност говора/Уметност говора, Аудиовизуелни поступци у медијима – стичете знања и вештине којима можете позитивно утицати на музички укус ширег аудиторијума, тиме и на развој културалне средине у којој живите.
 • Зато што ћете учити примењену музику, музичко новинарство, како да направите радијску и телевизијску емисију, аудио-визуелне презентације, продуцирање музичких садржаја, уметничке форме у медијама – тв спот, тв балет, тв оперу, радиофонију итд.        
 • Зато што је Студијски програм Музика у медијима јединствен у нашем региону, али и шире.
 • Зато што се подједнако трудимо да спојимо теорију и праксу музике и медија
 • Зато што, још током студија, можете померати границе и утицати на свеопшту промену медијске слике у Србији.
 • Зато што је уметничка, али и популарна музика, један од најзначајнијих сегмената поткултурног идентитета младих чиме доприносите социо-културној промени у нашој земљи.
 • Зато што желите да да се борите за праве етичке и естетичке вредности.
 • Зато што је наш наставни кадар подржава и помаже у остваривању ваших креативних идеја у пољу музике и медија.

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18. године на студијски програм Музика у медијима ОАС

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2018/19. године на студијски програм Музика у медијима ОАС

Књига предмета - студијски програм Музика у медијима ОАС 2020.

 

Распоред предмета по годинама студија за академску 2019/2020. и 2020/2021. годину

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНОстали часовиЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
72112 Медијски облици музике 1 1,2 2 1 0 0 8 УМ Обавезни
72122 Медијска анализа партитуре 1 1,2 1 1 1 0 8 УМ Обавезни
80265 Педагогија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70602 Увод у уметност говора 1,2 2 0 0 0 4 УМ Обавезни
70422 Солфеђо 1 1,2 2 0 0 0 4 ТУ Обавезни
70452 Историја музике I 1,2 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70532 Хор 1,2 2 1 0 0 4 УМ Обавезни
70482 Свирање хорских партитура 1 1,2 1 1 0 0 6 УМ Обавезни
70412 Клавирска музика I 1,2 1 0 0 0 4 УМ Обавезни
70512 Енглески језик I 1,2 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70442 Анализа музике барока 1,2 2 1 0 0 6 ТУ Обавезни
80356 Психологија 2 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 27  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНОстали часовиЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
72114 Медијски облици музике 2 3,4 2 1 0 0 8 УМ Обавезни
72124 Медијска анализа партитуре 2 3,4 1 1 1 0 8 УМ Обавезни
72134 Продукција у култури и уметности 3,4 2 0 0 0 4 ТУ Обавезни
72144 Уметност говора 3,4 2 0 0 0 4 УМ Обавезни
70424 Солфеђо 2 3,4 2 0 0 0 4 ТУ Обавезни
70454 Историја музике II 3,4 2 0 0 0 4 ДX Обавезни
70532 Xoр 3,4 2 1 0 0 4 УМ Обавезни
70414 Клавирска музика II 3,4 1 0 0 0 4 УМ Обавезни
78072 Хорско дириговање I 3,4 2 0 0 0 4 УМ Обавезни
70444 Анализа музике класицизма 3,4 2 1 0 0 6 ТУ Обавезни
70514 Енглески језик II 3,4 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
72304 Изборни блок 1 (бира се 1 од 5) 3,4 0-1 0 0 0 6   Изборни блок
  70462 - Православна хорска музика 3,4 2 0 0 0 6 УМ Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 3,4 2 0 0 0 6 УМ Изборни
  70484 - Свирање хорских партитура 2 3,4 1 1 0 0 6 УМ Изборни
  70552 - Камерни хор 3,4 2 0 0 0 6 УМ Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 3,4 1 1 0 0 6 УМ Изборни
Укупно часова активне наставе: 27  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНОстали часовиЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
72116 Медијски облици музике 3 5,6 2 1 0 0 8 УМ Обавезни
72126 Музички и медијски жанрови 1 5,6 2 0 1 0 8 УМ Обавезни
70632 Компјутерске комуникације 5,6 2 1 0 0 4 УМ Обавезни
70426 Солфеђо 3 5,6 2 0 0 0 4 ТУ Обавезни
70456 Историја музике III 5,6 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
78062 Музички инструменти 5,6 2 0 0 0 4 УМ Обавезни
78066 Методика општег музичког образовања 5,6 2 0 0 0 8 ДХ Обавезни
78074 Хорско дириговање II 5,6 2 0 0 0 8 УМ Обавезни
70446 Анализа музике романтизма и 20. века 5,6 2 1 0 0 6 ТУ Обавезни
78078 Аранжирање 5,6 1 1 0 0 4 ТУ Обавезни
72306 Изборни блок 2 (бира се 1 од 5) 5,6 1-2 0-1 0 0 6   Изборни блок
  70462 - Православна хорска музика 5,6 2 0 0 0 6 УМ Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне технике 5,6 2 0 0 0 6 УМ Изборни
  70484 - Свирање хорских партитура 2 5,6 1 1 0 0 6 УМ Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 5,6 1 1 0 0 6 УМ Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 5,6 1 1 0 0 6 УМ Изборни
Укупно часова активне наставе: 26  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНОстали часовиЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
72118 Медијски облици музике 4 7,8 2 1 0 0 8 УМ Обавезни
72128 Музички и медијски жанрови 2 7,8 2 0 1 0 8 УМ Обавезни
72148 Компјутерска уметност 7,8 2 1 0 0 8 УМ Обавезни
70508 Анализа музичких стилова 7,8 2 1 0 0 6 ДХ Обавезни
78068 Практична методика општег музичког образовања 7,8 1 2 0 0 8 ДХ Обавезни
72138 Аудио-визуелни поступци у медијима 7,8 1 1 0 0 6 УМ Обавезни
83571 Функционална писменост и језичка култура 7,8 1 1 0 0 4 ДХ Обавезни
72308 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 7,8 2 0 0 0 6   Изборни блок
  60132 - Историја уметности 7,8 2 0 0 0 6 ДХ Изборни
  81588 - Увод у естетику 7,8 2 0 0 0 6 ДХ Изборни
72158 Стручна пракса 7,8       2 6 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60