Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24. године

 

Шифра Назив Семестар Предавања СИР ЕСПБ Обавезни/
Изборни
D5202 Хармоника Д1 1,2 2 0 20 Обавезни за модул
D5001 Техника писања научног и теоријског рада 1 2 0 4 Обавезни за модул
D5011 Музичка интерпретација и елементи креативног приступа музичком тексту 1 1 2 0 4 Обавезни за модул
D5010 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 1 0 6 Изборни блок модула
  D5030 - Камерна музика - дела савремених аутора 1,2 1 0 6 Изборни
  D5040 - Камерна музика 1,2 1 0 6 Изборни
D5021 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1 2 0 4 Изборни блок модула
  D5222 - Дигитални музички инструменти 1 2 0 4 Изборни
  D5414 - Специфичности извођаштва 1 2 0 4 Изборни
D5002 Студијски истраживачки рад 1 1,2 0 13 13 Обавезни за модул
D5012 Музичка интерпретација и елементи креативног приступа музичком тексту 2 2 2 0 4 Обавезни за модул
D5022 Изборни блок (бира се 1 од 2) 2 2 0 5 Изборни блок модула
  D5044 - Поетике дигиталне синтезе звука 2 2 0 5 Изборни
  D5111 - Нотографија у савременој литератури за хармонику са извођаштвом 2 2 0 5 Изборни
Укупно часова активне наставе: С1:22
C2:20
 
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања СИР ЕСПБ Обавезни/
Изборни
D5204 Хармоника Д2 3,4 2 0 16 Обавезни за модул
D5003 Методе уметничко-истраживачког рада 1 3 2 0 5 Обавезни за модул
D5054 Инструментални аранжмани 3,4 2 0 8 Обавезни за модул
D5020 Изборни блок (бира се 1 од 2) 3,4 1 0 6 Изборни блок модула
  D5030 - Камерна музика - дела савремених аутора 3,4 1 0 6 Изборни
  D5040 - Камерна музика 3,4 1 0 6 Изборни
D5024 Изборни блок (бира се 1 од 2) 3,4 2 0 8 Изборни блок модула
  D5031 - Бандонеон 3,4 2 0 8 Изборни
  D5672 - Савремене тенденције управљања уметничком продукцијом 3,4 2 0 8 Изборни
D5004 Студијски истраживачки рад 2 3,4 0 12 12 Обавезни за модул
D5014 Методе уметничко-истраживачког рада 2 4 2 0 5 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: С1:21 - С2:20  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања СИР ЕСПБ Обавезни/
Изборни
D5006 Студијско истраживачки рад 3 5,6 0 20 20 Обавезни за модул
D5000 Уметнички пројекат 5,6 0 0 40 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2014/15. до академске 2022/23.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D5202 Хармоника Д1 1,2 2 0 20 Обавезни за модул
D5002 Студијски истраживачки рад 1 1,2 0 13 13 Обавезни за модул
D5010 Изборни блок К1 (бира се 1 од 2) 1,2 1 0 6 Изборни блок модула
  D5040 - Камерна музика 1,2 1 0 6 Изборни
  D5030 - Камерна музика - дела савремених аутора 1,2 1 0 6 Изборни
D5011 Музичка интерпретација и елементи креативног приступа музичком тексту 1 1 2 0 4 Обавезни за модул
D5001 Техника писања научног и теоријског рада 1 2 0 4 Обавезни за модул
D5021 Изборни блок 1 МИ (бира се 1 од 2) 1 2 0 4 Изборни блок модула
  D5211 - Конструкционо-акустичка анализа хармонике 1 2 0 4 Изборни
  D5222 - Дигитални музички инструменти 1 2 0 4 Изборни
D5012 Музичка интерпретација и елементи креативног приступа музичком тексту 2 2 1 0 4 Обавезни за модул
D5022 Изборни блок 2 МИ (бира се 1 од 2) 2 1-2 0-1 5 Изборни блок модула
  D5041 - Музика и друге уметности-корелације 2 2 0 5 Изборни
  D5044 - Поетике дигиталне синтезе звука 2 1 1 5 Изборни
Укупно часова активне наставе: С1:22
C2:20
 
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D5204 Хармоника Д2 3,4 2 0 16 Обавезни за модул
D5004 Студијски истраживачки рад 2 3,4 0 12 12 Обавезни за модул
D5020 Изборни блок К2 (бира се 1 од 2) 3,4 1 0 6 Изборни блок модула
  D5040 - Камерна музика 3,4 1 0 6 Изборни
  D5030 - Камерна музика - дела савремених аутора 3,4 1 0 6 Изборни
D5003 Методе уметничко-истраживачког рада 1 3 2 0 5 Обавезни за модул
D5054 Инструментални аранжмани 3,4 2 0 8 Обавезни за модул
D5024 Изборни блок 3 МИ (бира се 1 од 2) 3,4 2 0 8 Изборни блок модула
  D5031 - Бандонеон 3,4 2 0 8 Изборни
  D5672 - Савремене тенденције управљања уметничком продукцијом 3,4 2 0 8 Изборни
D5014 Методе уметничко-истраживачког рада 2 4 2 0 5 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D5006 Студијско истраживачки рад 3 5,6 0 20 20 Обавезни за модул
D5006 Уметнички пројекат 5,6 0 0 40 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 60