Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму Ликовне уметности са два модула: Сликарство и Графика

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Ликовне уметности (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за самостални рад у области сликарства и графике. Након завршених студија студент стиче звање дипломирани ликовни уметник са спецификацијом струке у додатку дипломи.

Зашто студирати Сликарство на ФИЛУМ-у?

 • Зато што сте креативни и талентовани
 • Зато што волите слике, цртеже, мозаике...
 • Зато што је језик слике универзални начин комуникације који прати човека од праисторије до данас
 • Зато што ћете код нас имати прилику да научите различите сликарске технике и да их примењујете у пракси
 • Зато што ћете вам научено омогућити да се развијете и остварите своје уметничке потенцијале
 • Зато што већ на студијама започињете своју каријеру учествујући на изложбама и уметничким пројектима
 • Зато што наши студенти присутни (и веона често награђивани) на многим уметничким манифестацијама
 • Зато што су наши наставнициуметници којевећ познајете кроз њихова дела
 • Зато што је настава занимљива, интерактивна и подстиче вас да стално напредујете
 • Зато што је програм студија такав да можете да наставите да се усавршавате било где у свету

Зашто студирати Графику на ФИЛУМ-у?

 • Зато што сте креативни и талентовани
 • Зато што желите да цртате и да откријете у шта се све цртеж може претворити
 • Зато што је графика први поновљив сликовни исказ за који човечанство зна
 • Зато што је графика спој уметности и технике,  занатске и индустријске производње, креативног духа и специјализованог знања
 • Зато што ће вам се на ФИЛУМ-у пружити прилика да графику изучавате на спацифичан и иновативан начин који је већ готово деценију препознат као изузетно квалитетан
 • Зато што је језик графике универзални начин комуникације који прати развој човечанства већ више од пола миленијума
 • Зато што графика иде укорак са технолошким напретком
 • Зато што је графика основа из које су се развили графички дизајн, графика књиге и многа друга ужа поља примењених уметности
 • Зато што су наставници уметности на ФИЛУМ-у људи који већ познајете кроз њихова дела
 • Зато што је настава занимљива, интерактивна и подстиче вас да стално напредујете

 

 

Распоред предмета по годинама студија

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80011 Енглески језик 1 1,2 4 0 2 Обавезни
80062
1986012
Основе графике 1
Основе графике 1
1,2
1,2
4
4
4
4
12
11
Обавезни
83032 Пластична анатомија - скелет 1,2 4 4 10 Обавезни
83092 Сликарске технике 1 1,2 4 4 12 Обавезни
83102 Цртање - студија 1,2 8 8 15 Обавезни
80032
1986020
Уметност антике и средњег века
Уметност антике и средњег века
1,2
1,2
4
4
0
0
3
4
Обавезни
82102 Ликовни елементи кроз технике презентације 1,2 2 2 6 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80013 Енглески језик 2 3,4 4 0 2 Обавезни
80064
1985037
Основе графике 2
Основе графике 2
3,4
3,4
4
4
4
4
11
10
Обавезни
83134 Пластична анатомија - мускулатура 3,4 4 4 11 Обавезни
83194 Сликање - студија 3,4 8 8 14 Обавезни
83204 Сликарске технике 2 3,4 2 4 11 Обавезни
83024 Изборни блок 1 ( бира се 1 од 3 )          
  80174 - Моделовање (основе) 1  3,4  2 2  4 Изборни
  82562 - Еколошка архитектура 3,4 2 2 4 Изборни
  83214 - Фотографија 3,4 2 2 4 Изборни
80033
1985037
Српска средњовековна уметност
Српска средњовековна уметност
3,4
3,4
4
4
 0 
0
3
4
Обавезни
83025  Изборни блок 2 ( бира се 1 од 3 )          
  81046 - Маркетинг 1 3,4 2 0 4 Изборни
  83571 - Функционална писменост и језичка култура 3,4 2 2 4 Изборни
  80113 - Пројектовање облика 3,4 2 2 4 Изборни

Модул: Сликарство

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80265 Педагогија 5 2 0 2 Обавезни
83246 Акт 1 5,6 4 4 13 Обавезни
83266 Мозаик 5,6 4 4 12 Обавезни
83336 Уметнички рад - сликање 1 5,6 4 8 16 Обавезни
83010 Вајање 5,6 2 2 10 Обавезни
80030 Сликарство ренесансе и барока 5,6  4  0 3 Изборни
83026 Изборни 2 ( бира се 1 од 4 )         Изборни
  82214 - Ликовни елементи кроз технике презентације 2 5,6 1 1 4 Изборни
  83205 - Сликарске технике 3 5,6 1 1 4 Изборни
  ХХХХХ-Графика 1 5,6 1 1 4 Изборни
  ХХХХХ-Типографија 5,6 1 1 4 Изборни

Модул: Графика

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80265 Педагогија 5 2 0 2 Обавезни
83246 Акт 1 5,6 4 4 13 Обавезни
83266 Мозаик 5,6 4 4 12 Обавезни
83336 Уметнички рад - графика 1 5,6 4 8 16 Обавезни
83010 Вајање 5,6 2 2 10 Обавезни
80030 Сликарство ренесансе и барока 5,6  4  0 3 Изборни
83026 Изборни 2 ( бира се 1 од 3 )         Изборни
  82214 - Ликовни елементи кроз технике презентације 2 5,6 2 2 4 Обавезни
  83205 - Сликарске технике 3 5,6 2 2 4 Обавезни
  83327 - Цртање и сликање 1 5,6 2 2 4 Обавезни

Модул: Сликарство

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80356 Психологија 7 2 0 2 Обавезни
80428 Методика наставе ликовне културе 7,8 4 0 4 Обавезни
83348 Акт 2 7,8 4 4 15 Обавезни
83438 Уметнички рад - сликање  2 7,8 4 8 17 Обавезни
80031 Сликарство 19. и 20. века 7,8 4 0 3 Обавезни
ХХХХ Зидно сликарство 7,8 4 4 11 Обавезни
81028 Изборни 3 ( бира се 2 од 3 )          
  82448 - Основе писма 7,8 2 2 4 Изборни
  82468 - Плакат 7,8 2 2 4 Изборни
  ХХХХХ - Графика 2 7,8 2 2 4 Изборни

Модул: Графика

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80356 Психологија 7 2 0 2 Обавезни
80428 Методика наставе ликовне културе 7,8 4 0 4 Обавезни
83348 Акт 2 7,8 4 4 15 Обавезни
83438 Уметнички рад - графика 2 7,8 4 8 17 Обавезни
80031 Сликарство 19. и 20. века 7,8 4 0 3 Обавезни
72129 Интерактивна мултимедија 7,8 2 2 11 Обавезни
81028 Изборни 3 ( бира се 2 од 3 )          
  82448 - Основе писма 7,8 2 2 4 Изборни
  82468 - Плакат 7,8 2 2 4 Изборни
  83429 - Цртање и сликање 2 7,8 2 2 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип
предмета
80011 Енглески језик 1 1,2 1 0 3 Обавезни ДХ
87020 Основе графике 1 1,2 2 2 9 Обавезни УМ
88001 Пластична анатомија - скелет 1,2 2 2 11 Обавезни ТУ
88002 Сликарске технике 1 1,2 2 2 11 Обавезни УМ
88080 Уметност антике 1 2 0 3 Обавезни ДХ
89203 Технике презентације 1 1,2 1 1 4 Обавезни ТУ
88003 Цртање - студија 1,2 4 4 16 Обавезни УМ
88081 Уметност средњег века 2 2 0 3 Обавезни ДХ
Укупно часова активне наставе: 50  
Укупно ЕСПБ: 60  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип
предмета
80012 Енглески језик 2 3,4 1 0 3 Обавезни ДХ
87021 Основе графике 2 3,4 2 2 9 Обавезни УМ
88004 Пластична анатомија - мускулатура 3,4 2 2 9 Обавезни ТУ
88005 Сликање - студија 3,4 4 4 16 Обавезни УМ
88006 Сликарске технике 2 3,4 1 2 8 Обавезни ТУ
83024 Изборни блок ( бира се 2 од 4 ) 3,4 2-3 1-2 8 Изборни -
  87024 - Историја српске културе 3,4 2 0 4 Изборни ДХ
  89023 - Моделовање 1 3,4 1 1 4 Изборни УМ
  89141 - Елементи и принципи дизајна у ентеријеру 1 3,4 1 1 4 Изборни ТУ
  89210 - Технике презентације 2 3,4 1 1 4 Изборни УМ
83025 Изборни блок (бира се 1 од 2 ) 3,4 1-2 0-1 4 Изборни -
  81046 - Продукција у уметности и култури 3,4 2 0 4 Изборни ДХ
  89042 - Пројектовање облика 3,4 1 1 4 Изборни ТУ
88082 Српска средњовековна уметност - почеци у уметности и рашки стил 4 2 0 3 Обавезни ДХ
Укупно часова активне наставе: 56  
Укупно ЕСПБ: 60  

Модул: Сликарство

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип
предмета
84265 Педагогија 5,6 2 0 4 Обавезни АО
880416 Уметнички рад - сликање 1 5,6 2 4 10 Обавезни УМ
87007 Акт 1 5,6 2 2 9 Обавезни УМ
87008 Сликарство ренесансе и маниризма 5,6 2 0 3 Обавезни ДХ
88014 Мозаик 5,6 2 2 9 Обавезни УМ
88010 Вајање 5,6 1 1 6 Обавезни УМ
83026 Изборни блок (бира се 3 од 6) 5,6 3 3 13 Изборни -
  87027 - Графика 5,6 1 1 4 Изборни ТУ
  87087 - Основе графичког дизајна 5,6 1 1 4 Изборни ТУ
  89013 - Технике презентације 3 5,6 1 1 4 Изборни УМ
  89025 - Моделовање 2 5,6 1 1 4 Изборни УМ
  89090 - Библија, књижевност, култура 5,6 1 1 4 Изборни УМ
  89102 - Еколошка архитектура (основе) 5,6 1 1 4 Изборни ТУ
85356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни АО
880416 Сликарство барока и рококоа 6 2 0 3 Обавезни ДХ
Укупно часова активне наставе: 26  
Укупно ЕСПБ: 60  

Модул: Графика

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип
предмета
84265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни АО
88020 Покретна дигитална слика 5,6 1 1 6 Обавезни ТУ
88117 Уметнички рад - графика 1 5,6 2 4 13 Обавезни УМ
88007 Акт 1 5,6 2 2 9 Обавезни УМ
88010 Вајање 5,6 1 1 6 Обавезни УМ
88084 Сликарство ренесансе и маниризма 5 2 0 3 Обавезни ДХ
81025 Изборни блок (бира се 3 од 6) 5,6 1 1 5 Изборни -
  87040 - Трансдисциплинарни приступи у цртању и сликању 1 5,6 1 1 4 Изборни УМ
  89025 - Моделовање 2 5,6 1 1 4 Изборни УМ
  89102 - Еколошка архитектура (основе) 5,6 1 1 4 Изборни ТУ
  89210 - Технике презентације 2 5,6 1 1 4 Изборни УМ
  89090 - Библија, књижевност, култура 5,6 1 1 4 Изборни УМ
  87087 - Основе графичког дизајна 5,6 1 1 4 Изборни ТУ
80356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни TM
880416 Сликарство барока и рококоа 6 2 0 3 Обавезни ДХ
Укупно часова активне наставе: 50  
Укупно ЕСПБ: 60  

Модул: Сликарство

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип
предмета
700001 Педагошка психологија 7 2 0 4 Обавезни ДХ
83029 Изборни блок (бира се 3 од 6) 7,8 3-4 2-3 4 Изборни -
  87028 - Графика и други медији 7,8 1 1 4 Изборни ТУ
  87014 - Графика као уметност књиге 1 7,8 1 1 4 Изборни УМ
  87200 - Основе писма 7,8 1 1 4 Изборни УМ
  89027 - Моделовање 3 7,8 1 1 4 Изборни УМ
  89091 - Културна историја Срба 7,8 2 0 4 Изборни ДХ
  89210 - Технике презентације 2 7,8 1 1 4 Изборни ДХ
83571 Функционална писменост и језичка култура 7,8 1 1 4 Обавезни АО
87005 Методика наставе ликовне културе 1 7 1 1 4 Обавезни ДХ
88008 Акт 2 7,8 2 2 4 Обавезни УМ
88086 Сликарство 19. века 7 2 0 3 Обавезни ТУ
88016 Уметнички рад - сликање 2 7,8 2 4 12 Обавезни УМ
88101 Зидно сликарство 7,8 2 2 6 Обавезни ТУ
700002 Школска педагогија 8 2 0 4 Обавезни ДХ
87006 Методика наставе ликовне културе 2 8 1 1 3 Обавезни ДХ
88087 Сликарство 20. века 8 2 0 3 Обавезни ДХ
Укупно часова активне наставе: 56  
Укупно ЕСПБ: 60  

Модул: Графика

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип
предмета
700001 Педагошка психологија 7 2 0 4 Обавезни ДХ
83571 Функционална писменост и језичка култура 7,8 1 1 4 Обавезни АО
87005 Методика наставе ликовне културе 1 7 1 1 4 Обавезни ДХ
88008 Акт 2 7,8 2 2 4 Обавезни УМ
88014 Мозаик 7,8 2 2 9 Обавезни УМ
88017 Уметнички рад - графика 2 7,8 2 4 9 Обавезни УМ
88086 Сликарство 19. века 7 2 0 3 Обавезни ДХ
81028 Изборни блок (бира се 3 од 6) 7,8 3-4 2-3 4 Изборни -
  87028 - Графика и други медији 7,8 1 1 4 Изборни ТУ
  87044 - Графика као уметност књиге 1 7,8 1 1 4 Изборни УМ
  87200 - Основе писма 7,8 1 1 4 Изборни УМ
  89027 - Моделовање 3 7,8 1 1 4 Изборни УМ
  89091 - Културна историја Срба 7,8 2 0 4 Изборни ДХ
  89010 - Технике презентације 2 7,8 1 1 4 Изборни УМ
700002 Школска педагогија 8 2 0 4 Обавезни ТУ
87006 Методика наставе ликовне културе 2 8 1 1 4 Обавезни ДХ
88087 Сликарство 20. века 8 2 0 3 Обавезни ДХ
Укупно часова активне наставе: 56  
Укупно ЕСПБ: 60