Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Унутрашња архитектура (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за самостални рад у области дизајна ентеријера, намештаја и урбаних целина. Након завршених студија студент стиче звање дипломирани примењени уметник са спецификацијом струке у додатку дипломи.

Зашто студирати унутрашњу архитектуру на ФИЛУМ-у?

  • Зато што је унутрашња архитектура једна од најсвеобухватнијих, најзахтевнијих и најатрактивнијих уметничких дисциплина која развија уметнички таленат, интелектуалне способности и предузимљивост
  • Зато што унутрашња архитектура обезбеђује ширину уметничког израза, те се паралелно бави изучавањем теорије форме кроз све области уметности које обухвата
  • Зато што Вам омогућава да током студија реализујете своје потенцијале кроз учешће на међународним конкурсима и излагачку делатност
  • Зато што се у Крагујевцу и околини оформило тржиште за професионалце који обједињују занатска знања, са знањима из области уметности и инжењерства
  • Зато што студијски програм подразумева изградњу професионалног самопоуздања које обезбеђује широк спектар могућности за запошљавање након основних студија.
  • Зато што је наставни кадар млад и истрајан у напорима да однос са студентом и његово напредовање буде примарно током студија
  • Зато што је студентски живот у Крагујевцу динамичан, а студирање јефтиније него у другим универзитетским центрима у Србији

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
61051 Енглески језик 1 1 2 0 2 Обавезни
61041 Историја уметности 1 1,2 4 0 6 Обавезни
61021 Пројектовање облика 1,2 4 2 8 Обавезни
61031 Моделовање 1,2 4 4 6 Обавезни
61011 Анатомско цртање 1 - скелет 1,2 2 2 4 Обавезни
61062 Архитектура и унутрашњи простор 1,2 4 6 8 Обавезни
61122 Конструктивни склопови и детаљи као део архитектонске ликовности 1 1,2 4 4 8 Обавезни
61142 Ликовни елементи кроз технике презентације 1 1,2 2 2 6 Обавезни
61172 Цртање 1,2 4 4 6 Обавезни
61138 Дигитална презентација у области архитектуре и графичког дизајна 1,2 2 2 4 Обавезни
80012 Енглески језик 2 2 2 0 2  
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80013 Енглески језик 3 3 2 0 2 Обавезни
82154 Анатомско цртање 2 - мускулатура 3,4 2 2 4 Обавезни
82174 Елементи архитектуре унутрашњег простора 3,4 4 4 10 Обавезни
82224 Намештај у ентеријеру 3,4 4 6 10 Обавезни
82204 Конструктивни склопови и детаљи као део архитектонске ликовности 2 3,4 4 6 6 Обавезни
82234 Сликање 3,4 2 2 4 Обавезни
82024 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 )          
  80175 - Сликарске технике 3,4  2  2 4 Изборни
  82562 - Еколошка архитектура 3,4 2 2 4 Изборни
  83214 - Фотографија 3,4 2 2 4 Изборни
  83571 - Функционална писменост и језичка култура 3,4 2 2 4 Изборни
80022 Историја уметности 2 3,4 4 0 6 Обавезни
82561 Архитектонско пројектовање 3,4 2 8 Обавезни
83286  Ликовни елементи кроз технике презентације 2 3,4  2 2 4 Обавезни
80014 Енглески језик 4 4  0 2 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
802665 Педагогија 5 4 0 4 Обавезни
82306 Ликовни елементи кроз технике презентације 3 5,6 2 2 6 Обавезни
82316 Ликовни и конструктивни елементи намештаја 5,6 4 6 10 Обавезни
82336 Основи пројектовања и стандардизације у ентеријеру 5,6 4 6 10 Обавезни
82346 Познавање материјала 5,6 4 0 6 Обавезни
82476 Стилска унутрашња архитектура 5,6  4  4 8 Обавезни
82026 Изборни 2 ( бира се 1 од 3 ) 5,6    Изборни
  83369 - Мурал 5,6 2 2 4 Изборни
  82367 - Типографија 5,6 2 2 4 Изборни
  82347 - Ефемерна архитектура 5,6 2 2 4 Изборни
80023 Маркетинг 1 5,6 4 0 6 Обавезни
82563 Основи типологије урбаног дизајна 5,6 2 2 6 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80428 Методика наставе ликовне културе 7,8 4 0 4 Обавезни
82328 Основе пројектовања стилског ентеријера 7,8 4 4 8 Обавезни
82408 Ентеријер кроз ликовну транспозицију 7,8 4 4 10 Обавезни
82458 Основи пројектовања и типологија намештаја 7,8 4 4 10 Обавезни
82028 Изборни 3 ( бира се 2 од 3 ) 7,8    
  81019 - WEB дизајн 7,8 2 2 4 Изборни
  82389 - Акт 1 7,8 2 2 4 Изборни
  82468 - Плакат 7,8 2 2 4 Изборни
80024 Историја уметности 4 7,8 4 0 6 Обавезни
80356 Психологија 7 4 0 4 Обавезни
81046 Маркетинг 1 7,8 4 0 3 Обавезни
61818 Типологија урбаног дизајна 7,8 2 4 7 Изборни

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24.године

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80011 Енглески језик 1 1, 2 2 0 3 Обавезни
89004 Основе моделовања 1, 2 4 4 6 Обавезни
89022 Пројектовање облика у ентеријеру 1, 2 4 2 8 Обавезни
87001 Историја уметности 1 1, 2 4 0 5 Обавезни
87008 Анатомско цртање 1 - скелет 1, 2 2 2 4 Обавезни
89001 Архитектура и унутрашњи простор 1 1, 2 4 4 8 Обавезни
89002 Архитектонски склопови и детаљи 1 1, 2 4 4 8 Обавезни
89203 Технике презентације 1 1, 2 2 2 4 Обавезни
89114 Цртање 1, 2 4 4 6 Обавезни
89005 Дизајн намештаја 1 1, 2 4 4 8 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
80012 Енглески језик 2 3, 4 2 0 3 Обавезни
89115 Сликање 3, 4 2 2 4 Обавезни
87009 Анатомско цртање 2 - мускулатура 3, 4 2 2 4 Обавезни
89006 Архитектура и унутрашњи простор 2 3, 4 4 4 6 Обавезни
89007/td> Дизајн намештаја 2 3, 4 4 4 8 Обавезни
89008 Архитектонски склопови и детаљи 2 3, 4 4 2 6 Обавезни
87002 Историја уметности 2 3, 4 4 0 5 Обавезни
89011 Материјали у архитектури 3 4 0 4 Обавезни
89210 Технике презентације 2 3, 4 2 2 4 Обавезни
82024 Изборни блок (бира се 4 од 8) Изборни
  87024 - Историја српске културе 3, 4 4 0 4 Изборни
  88030 - Основе сликарских техника 3, 4 2 2 4 Изборни
  89023 - Моделовање 1 3, 4 2 2 4 Изборни
  89041 - Елементи и принципи дизајна у ентеријеру 1 3, 4 2 2 4 Изборни
  89042 - Пројектовање облика 3, 4 2 2 4 Изборни
  89043 - Дизајн изложбених структура 1 3, 4 2 2 4 Изборни
  89044 - Тематско истраживање ентеријера 1 3, 4 2 2 4 Изборни
  89102 - Еколошка архитектура (основе) 3, 4 2 2 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
84265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
87003 Историја уметности 3 5, 6 4 0 5 Обавезни
89021 Ефемерна архитектура 5, 6 2 2/td> 4 Обавезни
89013 Технике презентације 3 5, 6 2 2 4 Обавезни
89014 Дизајн намештаја 3 5, 6 4 4 6 Обавезни
89012 Архитектура и унутрашњи простор 3 5, 6 4 4 6 Обавезни
89015 Стилска унутрашња архитектура 5, 6 4 2 5 Обавезни
89016 Основи типологије урбаног дизајна 5, 6 2 2 6 Обавезни
85356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
82026 Изборни блок (бира се 4 од 8) Изборни
  87027 - Графика 5, 6 2 2 4 Изборни
  87032 - Плакат 1 5, 6 2 2 4 Изборни
  87044 - Графика као уметност књиге 1 5, 6 2 2 4 Изборни
  89025 - Моделовање 2 5, 6 2 2 4 Изборни
  89026 - Осветљење у архитектури 5, 6 2 2 4 Изборни
  89045 - Елементи и принципи дизајна у ентеријеру 2 5, 6 2 2 4 Изборни
  89047 - Дизајн изложбених структура 2 5, 6 2 2 4 Изборни
  89048 - Тематско истраживање ентеријера 2 5, 6 2 2 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
83571 Функционална писменост и језичка култура 7, 8 2 2 4 Обавезни
87005 Методика наставе ликовне културе 1 7 1 1 4 Обавезни
89105 Основи пројектовања стилског ентеријера 7, 8 4 2 4 Обавезни
89017 Архитектура и унутрашњи простор 4 7, 8 4 4 6 Обавезни
89018 Дизајн намештаја 4 7, 8 4 4 5 Обавезни
87004 Историја уметности 4 7, 8 4 0 5 Обавезни
89018 Педагошка психологија 7 4 0 4 Обавезни
89020 Типологија урбаног дизајна 7, 8 2 2 4 Обавезни
700002 Школска педагогија 8 4 0 4 Обавезни
87006 Методика наставе ликовне културе 2 8 1 1 4 Обавезни
82028 Изборни блок (бира се 4 од 8) Изборни
  87028 - Графика и други медији 7, 8 2 2 4 Изборни
  87030 - Мурал - основе 7, 8 2 2 4 Изборни
  87033 - Плакат 2 7, 8 2 2 4 Изборни
  88108 - Акт 1 7, 8 2 2 4 Изборни
  89027 - Моделовање 3 7, 8 2 2 4 Изборни
  89028 - Ефемерни ентеријер 7, 8 2 2 4 Изборни
  89049 - Естетика конструктивних склопова у ентеријеру 7, 8 2 2 4 Изборни
  89091 - Културна историја Срба 7, 8 2 2 4 Изборни