Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
80520 Естетика 1 (историјски приступ) 1 2 0 0 2 ДХ Обавезни
82559 Пројектовање ентеријера 1 1 2 0 6 УМ Обавезни
82569 Пројектовање намештаја 1 1 2 0 6 УМ Обавезни
83570 Типологија и ликовни елементи традиционалне архитектуре 1 1 1 0 6 УМ Обавезни
83566 Архитектонска композиција 1 1 2 0 6 ТУ Обавезни
83572 Савремена архитектура и унутрашњи простор 1 1 1 0 4 ТУ Обавезни
82020 Изборни (бира се 3 од 7) 1,2 6 6 0 12   Изборни блок
  82367 - Типографија 1,2 2 2 0 4 УМ Изборни
  82488 - Плакат 1,2 2 2 0 4 УМ Изборни
  83320 - Графика М 1,2 2 2 0 4 УМ Изборни
  83328 - Цртање и сликање М 1,2 2 2 0 4 УМ Изборни
  81100 - Графика књиге 1,2 2 2 0 4 УМ Изборни
  83568 - Од стила ка дизајну 1,2 2 2 0 4 УМ Изборни
  82599 - Урбани дизајн 1,2 2 0 0 4 УМ Изборни
82010 Припрема завршног рада 2 2 0 20 5 УМ Обавезни
82000 Завршни рад 2 0 0 0 6 УМ Обавезни
83573 Боја у архитектонском простору 2 1 2 0 5 ТУ Обавезни
80521 Естетика 2 (проблемски приступ) 2 2 0 0 2 ТУ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 54  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24.године

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ДОН СИР Ост. ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
87051 Методика наставе ликовне културе 3 1 1 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
87053 Естетика 1 1 2 0 0 0 0 2 ДХ Обавезни
87990 Методичка пракса 1 0 0 0 0 3 6 ДХ Обавезни
89030 Пројектовање ентеријера 1 2 2 0 0 0 4 УМ Обавезни
89031 Пројектовање намештаја 1 2 2 0 0 0 4 УМ Обавезни
89033 Архитектонска композиција 1 1 2 0 0 0 2 УМ Обавезни
82020 Изборни блок(бира се 4 од 10) 1,2 8-10 6-10 0 0 0 16   Изборни блок
  87064 - Графика (мастер) 1,2 2 2 0 0 0 4 УМ Изборни
  87111 - Пројектовање типографског писма (мастер) 1,2 2 2 0 0 0 4 УМ Изборни
  88090 - Свет слике - савремена уметност 1,2 4 0 0 0 0 4 ДХ Изборни
  89034 - Савремена архитектура и унутрашњи простор 1,2 2 2 0 0 0 4 ТУ Изборни
  89037 - Боја у архитектонском простору 1,2 2 4 0 0 0 4 ТУ Изборни
  89038 - Од стила ка дизајну 1,2 2 2 0 0 0 4 ТУ Изборни
  89050 - Дизајн намештаја кроз детаљ 1,2 2 2 0 0 0 4 СА Изборни
  88109 - Цртање и сликање (мастер) 1,2 2 2 0 0 0 4 УМ Изборни
  88110 - Графика књиге (мастер) 1,2 2 2 0 0 0 4 УМ Изборни
  87157 - Графичке комуникације (мастер) 1,2 2 2 0 0 0 4 УМ Изборни
87052 Методика наставе ликовне културе 4 2 1 1 0 0 0 4 ДХ Обавезни
89035 Припрема завршног рада 2 0 0 0 2 0 4 УМ Обавезни
89039 Урбани дизајн 2 2 2 0 0 0 3 УМ Обавезни
89036 Завршни рад 2 0 0 0 0 1 6 УМ Обавезни
87054 Естетика 2 2 2 0 0 0 0 2 ДХ Обавезни
89032 Типологија и ликовни елементи традиционалне архитектуре 2 2 2 0 0 0 3 ТУ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 45-47  
Укупно ЕСПБ: 60