Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
IMG 5731

 

Nell’ottobre del 2018 il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Filologia e Arti ha dato l’avvio al progetto internazionale di ricerca Le città italiane nelle letterature del XX secolo. Il progetto è stato ideato e sarà realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e l’Istituto di Letteratura e Arte di Belgrado e prevede un’intensa attività biennale di ricerca, concretizzata nell’organizzazione di una tavola rotonda nel 2019 e nella successiva pubblicazione degli Atti della tavola rotonda. Il progetto mira a offrire a esperti di letteratura, linguistica, storia, cultura e arte l’opportunità di contribuire al tema succitato nella forma di articoli scientifici, inquadrando l’argomento nel contesto internazionale e interdisciplinare. In considerazione delle numerose possibilità di ricerca sull’argomento, i sottoargomenti sui quali sarà incentrata non saranno predeterminati, bensì stabiliti in base alle domande pervenute. Per ricevere ulteriori informazioni sul progetto è possibile rivolgersi al indirizzo di posta elettronica Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

У октобру 2018. године, Катедра за италијанистику Филолошко-уметничког факултета започела је међународни научноистраживачки пројекат Италијански градови у књижевностима 20. века. Пројекат је осмишљен и биће реализован у сарадњи са Одсеком за хуманистичке студије Универзитета Ка' Фоскари у Венецији, Италијанским институтом за културу у Београду и Институтом за књижевност и уметност у Београду и подразумева интензивни двогодишњи истраживачки рад, који ће бити конкретизован најпре кроз организовање округлог стола 2019. године, а затим и путем објављивања Зборника радова са округлог стола. Пројекат тежи да пружи мoгућнoст стручњaцимa из oблaсти књижeвнoсти, jeзикa, истoриje и умeтнoсти дa нa зaдaту тeму дajу свoj дoпринoс у виду нaучних рaдoвa, сагледавајући је у интeрнaциoнaлнoм и интeрдисциплинaрнoм кoнтeксту. Имajући у виду брojнe мoгућнoсти испитивaњa тeмe, пoдтeмe на које ће се фокусирати истраживање неће бити унапред одређене, вeћ ћe бити фoрмирaне нa oснoву пристиглих приjaвa. Ради добијања додатних информација о пројекту, могуће је обратити се на адресу електронске поште Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..