Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Brendovi2019Међународни научни округли сто Брендови јела и пића: књижевности, језик, уметност, култура, одржан је 27. октобра 2019. године у 11 часова у оквиру међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност са „тематским зборником међународног значаја М14” на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Реч је о другом округлом столу који је резултат рада на јуниор пројекту Брендови Центра за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета. Погледајте интернет страницу претходног округлог стола.

 

ПРИЛОЖИТЕ РАД ЗА

        ЗБОРНИК

ПРОГРАМ И РЕЗИМЕИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА СКУПА СКЈУ 2019! 

ТЕМЕ ОКРУГЛОГ СТОЛА 

Брендови у књижевности, језику и култури, први пројекат у оквиру циклуса Језик, књижевност, култура, данас Центра за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета, усмерен је ка технолошким, привредним и културним знаковима који семиолошки и семиотички ресемантизују, продубљују и осмишљавају литерарне/културне поетике. Од брендова аутомобила, авиона, рачунара, инструмената, мобилних телефона, грађевина, преко гардеробних брендова, до брендова јела и пића, цигарета, државних знамења, новца, истраживање указује на семиолошки и интеркултурни идентитет лингвистичкокултуролошких, књижевнокултуролошких и уметничких знакова.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

Излагања су строго ограничена на по пет минута. Потребно је приложити проширени резиме, дужине најмање 2000 а највише 3000 карактера, који ће гарантовати спремност излагача за формат округлог стола! Радови и резимеи се предају искључиво кроз електронски образац који ће ускоро бити постављен на ову страницу. По уносу пријаве и проширеног резимеа, на мејл адресу коју сте пријавили, добићете линк преко кога касније можете изменити пријаву и преко кога ћете приложити завршене радове, уређене према техничком упутству испод.

Упутство за уређивање радова

 

РЕЦЕНЗИРАЊЕ

Радови поднети за публиковање у Зборнику пролазе процес двоструког анонимног рецензирања. Уз обострану сагласност, могућ је директан контакт аутора и рецензента.

ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ

Рецензентски образац и упутства 
Желите да будете рецензент? Контактирајте нас.