Филолошко-уметнички факултет

Износи школарина за самофинансирајуће студенте по одсецима и студијским програмима приказани су у следећим табелама. Износи школарина нису мењани више година уназад, осим на студијским програмима Српски језик и књижевност и Француски језик и књижевност, на којима су ове године школарине смањене са 90 000,00 динара на 75 000,00 динара.

 

ОДСЕК ЗА ФИЛОЛОГИЈУ

Основне академске студије

Назив студијског програма Школарина за прву годину Школарина за остале године
Српски језик и књижевност 75.000,00 динара 60 000,00 динара
Италијански језик и књижевност 90.000,00 динара 60 000,00 динара
Француски језик и књижевност 75.000,00 динара 60 000,00 динара
Шпански језик и хиспанске књижевности 90.000,00 динара 60 000,00 динара
Немачки језик и књижевност 90.000,00 динара 60 000,00 динара
Енглески језик и књижевност 90.000,00 динара 60 000,00 динара

Мастер академске студије

Назив студијског програма Школарина
Српски језик и књижевност 120.000,00 динара
Француски језик и књижевност 120.000,00 динара
Шпански језик и хиспанске књижевности 120.000,00 динара
Немачки језик и књижевност 120.000,00 динара
Енглески језик и књижевност 120.000,00 динара

Докторске академске студије

Назив студијског програма Школарина
Филологија (језик и књижевност) 190.000,00 динара
Српски језик и књижевност 190.000,00 динара

 

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ УМЕТНОСТ

Основне академске студије

Назив студијског програма Школарина за прву годину Школарина за остале године
Музичка теорија и педагогија 110.000,00 динара 80 000,00 динара
Музика у медијима 130.000,00 динара 90 000,00 динара
Извођачке уметности    
  Модул: Хармоника 130.000,00 динара 90 000,00 динара
  Модул: Клавир 130.000,00 динара 90 000,00 динара
  Модул: Соло певање 130.000,00 динара 90 000,00 динара
  Модул: Виолина 130.000,00 динара 90 000,00 динара
  Модул: Виола 130.000,00 динара 90 000,00 динара
  Модул: Виолончело 130.000,00 динара 90 000,00 динара
  Модул: Контрабас 130.000,00 динара 90 000,00 динара
  Модул: Флаута 130.000,00 динара 90 000,00 динара
  Модул: Хорна 130.000,00 динара 90 000,00 динара

Мастер академске студије

Назив студијског програма Школарина
Музичка теорија и педагогија 120.000,00 динара
Музика у медијима 120.000,00 динара
Извођачке уметности:  
  Модул: Хармоника 120.000,00 динара
  Модул: Клавир 120.000,00 динара
  Модул: Соло певање 120.000,00 динара
  Модул: Виолина 120.000,00 динара
  Модул: Виола 120.000,00 динара
  Модул: Виолончело 120.000,00 динара
  Модул: Контрабас 120.000,00 динара
  Модул: Флаута 120.000,00 динара
  Модул: Камерна музика 120.000,00 динара

Докторске академске студије:

Назив студијског програма Школарина
Хармоника 250.000,00 динара

 

ОДСЕК ЗА ПРИМЕЊЕНЕ И ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Основне академске студије:

Назив студијског програма Школарина за прву годину Школарина за остале године
Графички дизајн 170.000,00 динара 110.000,00 динара
Ликовне уметности 170.000,00 динара 110.000,00 динара
Унутрашња архитектура 170.000,00 динара 110.000,00 динара

Мастер академске студије:

Назив студијског програма Школарина
Графички дизајн 120.000,00 динара
Ликовне уметности: 120.000,00 динара
Унутрашња архитектура 132.000,00 динара