Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Зашто студирати хармонику на ФИЛУМ-у?

Историјат

ФИЛУМ је прва вискошколска институција у Србији у којој је још пре скоро двадесет година омогућено студирање хармонике! Професорски тим се састоји од најкомпетентнијих европских стручњака за овај инструмент о чему сведочи број од више од 1000 међународних награда. Феномен „Крагујевачке хармонике“ је већ више деценија препознатљив широм света и као такав један је од стубова уметничког развоја не само региона, већ и Србије уопште.

Синтеза традиционалних и савремних приступа раду

Тим професора хармонике ФИЛУМ-а представља управо оно што је потребно младом и знатижељном човеку како би комплетирао своје знање и свирачке способности. Широк спектар стилског диверзитета, од старе музике 17. века до авангарде 21. века, заступљеност свих праваца у интерпретацији музике на хармоници (руска, скандинавска и западно-европска школа) јесу управо елементи који карактеришу ову синтезу.

Ваннаставне активности

Свим студентима хармонике ФИЛУМ-а омогућена је ваннаставна припрема за најреспектабилнија светска такмичења хармонике, као и континуирано дошколовавање у виду организације семинара и мастеркласова светски признатих извођача и педагога.

Интердисциплинарност студијских програма хармонике

Студенти добијају прилику да искусе интердисципинарност у правом смислу те речи јер се на ФИЛУМ-у могу изабрати и слушати предмети других уметничких праваца попут примењених и ликовних уметности, књижевности или се пак може имати приступ савременим технологијама кроз студијске програме Музике у медијима.

Чекамо Вас!

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2014/15. и 2015/16. године на студијски програм ОАС Хармоника

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2016/17., 2017/18. и 2018/19.године на студијски програм ОАС Извођачке уметности - модул Хармоника

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74202 Хармоника 1 1, 2 1 1 20 Обавезни
70402 Камерна музика 1, 2 1 1 6 Обавезни
70412 Клавирска музика I 1, 2 1 0 4 Обавезни
70422 Солфеђо 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
70442 Aнализа музике барока 1, 2 2 1 6 Обавезни
70212 Историја и теорија ивођаштва 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
 70452 Историја музике I 1, 2  2 0 4 Обавезни
 74222 Ансамбли хармоника 1, 2  1 1 4 Обавезни
70272  Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 4 Изборни
  70462 - Православна хорска музика 1, 2 2 0 4 Изборни
  77222 - Сценска комуникација 1, 2 2 0 4 Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1, 2  1 1 4 Изборни
70292 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70512 - Енглески језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
  70522 - Италијански језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74204 Хармоника 2 3, 4 1 1 20 Обавезни
70402 Камерна музика 3, 4 1 1 6 Обавезни
70414 Клавирска музика II 3, 4 1 0 4 Обавезни
70424 Солфеђо 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70444 Анализа музике класицизма 3, 4 2 1 6 Обавезни
74214 Историја и теорија ивођаштва 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70454 Историја музике II 3, 4 2 0 4 Обавезни
 70532  Хор 3, 4 2 1 4 Обавезни
70274 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 4 Изборни
  70514 - Енглески језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
  70524 - Италијански језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
70284 Изборни блок 4 (бира се 1 од 4) 4 Изборни
  70602 - Увод у уметност говора 3, 4 2 0 4 Изборни
   70622 - Музички и медијски жанрови  3, 4 2 0 4  Изборни
  70632 - Компјутерске комуникације 3, 4 2 0 4 Изборни
  77238 - Техника говорног гласа 3, 4 1 1 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
61415 Хармоника 3 5, 6 2 1 20 Обавезни
61435 Камерна музика 5, 6 1 1 6 Обавезни
61395 Солфеђо 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
61375 Анализа музике романтизма 5, 6 2 1 6 Обавезни
61567 Историја и теорија извођаштва 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
61815 Историја музике III 5, 6 2 0 4 Обавезни
61805 Хор 5, 6 2 1 4 Обавезни
61456 Методика наставе хармонике 1 5, 6 1 0 4 Обавезни
61506 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
61496 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74208 Хармоника 4 7, 8 2 1 20 Обавезни
70402 Камерна музика 7, 8 1 1 6 Обавезни
70448 Анализа музике XX века 7, 8 1 1 4 Обавезни
78078 Аранжирање 1 7 1 1 2 Обавезни
74228 Методика наставе хармонике 2 7, 8 1 1 6 Обавезни
70518 Дириговање 7, 8 2 0 4 Обавезни
70532 Хор 7, 8 2 1 4 Обавезни
78045 Форма и хармонија у музици  XX века 7, 8 1 1 6 Обавезни
70298 Изборни блок 7 (бира се 6 кредита) 6 Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 2 0 6 Изборни
  81588 - Увод у естетику 7, 8 2 0 6 Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 1 1 6 Изборни
78079 Аранжирање 2 7, 8 1 1 2 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74202 Хармоника 1 1, 2 1 1 20 Обавезни
70402 Камерна музика 1, 2 1 1 6 Обавезни
70412 Клавирска музика I 1, 2 1 0 4 Обавезни
70422 Солфеђо 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
70442 Aнализа музике барока 1, 2 2 1 6 Обавезни
70212 Историја и теорија ивођаштва 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
 70452 Историја музике I 1, 2  2 0 4 Обавезни
 74222 Ансамбли хармоника 1, 2  1 1 4 Обавезни
70272  Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 4 Изборни
  70462 - Православна хорска музика 1, 2 2 0 4 Изборни
  77222 - Сценска комуникација 1, 2 2 0 4 Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1, 2  1 1 4 Изборни
70292 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70512 - Енглески језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
  70522 - Италијански језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74204 Хармоника 2 3, 4 1 1 20 Обавезни
70402 Камерна музика 3, 4 1 1 6 Обавезни
70414 Клавирска музика II 3, 4 1 0 4 Обавезни
70424 Солфеђо 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70444 Анализа музике класицизма 3, 4 2 1 6 Обавезни
74214 Историја и теорија ивођаштва 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70454 Историја музике II 3, 4 2 0 4 Обавезни
 70532  Хор 3, 4 2 1 4 Обавезни
70274 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 4 Изборни
  70514 - Енглески језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
  70524 - Италијански језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
70284 Изборни блок 4 (бира се 1 од 4) 4 Изборни
  70602 - Увод у уметност говора 3, 4 2 0 4 Изборни
   70622 - Музички и медијски жанрови  3, 4 2 0 4  Изборни
  70632 - Компјутерске комуникације 3, 4 2 0 4 Изборни
  77238 - Техника говорног гласа 3, 4 1 1 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74206 Хармоника 3 5, 6 2 1 20 Обавезни
70402 Камерна музика 5, 6 1 1 6 Обавезни
70426 Солфеђо 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
70446 Анализа музике романтизма 5, 6 2 1 6 Обавезни
74216 Историја и теорија извођаштва 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
70456 Историја музике III 5, 6 2 0 4 Обавезни
70532 Хор 5, 6 2 1 4 Обавезни
74226 Методика наставе хармонике 1 5, 6 1 0 4 Обавезни
80265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
80356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74208 Хармоника 4 7, 8 2 1 20 Обавезни
70402 Камерна музика 7, 8 1 1 6 Обавезни
70448 Анализа музике XX века 7, 8 1 1 4 Обавезни
78078 Аранжирање 1 7 1 1 2 Обавезни
74228 Методика наставе хармонике 2 7, 8 1 1 6 Обавезни
70518 Дириговање 7, 8 2 0 4 Обавезни
70532 Хор 7, 8 2 1 4 Обавезни
78045 Форма и хармонија у музици XX века 7, 8 1 1 6 Обавезни
70298 Изборни блок 7 (бира се 6 кредита) 6 Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 2 0 6 Изборни
  81588 - Увод у естетику 7, 8 2 0 6 Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 1 1 6 Изборни
78079 Аранжирање 2 7, 8 1 1 2 Обавезни

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24.године

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74102 Хармоника 1 1, 2 2 4 20 Обавезни
71202 Камерна музика 1, 2 2 2 6 Обавезни
70302 Клавирска музика I 1, 2 2 0 4 Обавезни
70322 Солфеђо 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70352 Историја музике I 1, 2 4 0 4 Обавезни
74112 Историја и теорија извођаштва 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
74122 Ансамбл хармоника 1, 2 2 0 4 Обавезни
70012 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) Изборни
  71432 - Анализа музичког дела 1 1, 2  4 2 6 Изборни
  71442 - Анализа музике барока 1, 2  4 2 6 Изборни
70022 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70332 - Енглески језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
  70342 - Италијански језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
70032 Изборни блок 11 (бира се 1 од 2) Изборни
  70362 - Православна хорска музика 1, 2  4 0 4 Изборни
  71552 - Камерни хор 1, 2  4 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74104 Хармоника 2 3, 4 2 4 16 Обавезни
71202 Камерна музика 3, 4 2 2 6 Обавезни
70304 Клавирска музика II 3, 4 2 0 4 Обавезни
70324 Солфеђо 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70354 Историја музике II 3, 4 4 0 4 Обавезни
74124 Методика наставе хармонике 1 3, 4 4 0 4 Обавезни
74122 Ансамбл хармоника 3, 4 4 0 4 Обавезни
74114 Историја и теорија извођаштва 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70004 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) Изборни
  71434 - Анализа музичког дела 2 3, 4 4 2 6 Изборни
  71444 - Анализа музике класицизма 3, 4 4 2 6 Изборни
70014 Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) Изборни
  70334 - Енглески језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
  70344 - Италијански језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
70018 Изборни блок 8 (бира се 1 од 3) Изборни
  70702 - Увод у уметност говора 3, 4 4 0 4 Изборни
  70722 - Музички и медијски жанрови 3, 4 4 0 4 Изборни
  70732 - Компјутерске комуникације 3, 4 4 2 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74106 Хармоника 3 5, 6 4 2 16 Обавезни
71202 Камерна музика 5, 6 2 2 6 Обавезни
74122 Ансамбл хармоника 5, 6 4 0 4 Обавезни
74126 Методика наставе хармонике 2 5, 6 2 2 4 Обавезни
71446 Анализа музике романтизма 5, 6 4 2 6 Обавезни
70326 Солфеђо 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
70356 Историја музике III 5, 6 4 0 4 Обавезни
74116 Историја и теорија извођаштва 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
84265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
70006 Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) Изборни
  70798 - Музика у дигиталном окружењу 5, 6 4 2 4 Изборни
  72334 - Продукција у уметности и култури 5, 6 4 0 4 Изборни
85356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
74108 Хармоника 4 7, 8 4 2 20 Обавезни
71202 Камерна музика 7, 8 2 2 6 Обавезни
74122 Ансамбл хармоника 5, 6 4 0 4 Обавезни
74128 Методика наставе хармонике 3 7, 8 4 2 6 Обавезни
71448 Анализа музике XX века 7, 8 4 2 4 Обавезни
78178 Аранжирање 1 7 1 1 2 Обавезни
70008 Изборни блок 7 Изборни
  70608 - Дириговање 7, 8 4 0 4 Изборни
  78172 - Хорско дириговање I 7, 8 4 0 4 Изборни
  71238 - Техника говорног гласа 7, 8 2 2 4 Изборни
70028 Изборни блок 9 Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 4 0 6 Изборни
  82588 - Увод у естетику 7, 8 4 0 6 Изборни
70038 Изборни блок 10 Изборни
  70392 - Свирање оркестарских партитура 7, 8 2 2 6 Изборни
  72999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 2 2 6 Изборни
78179 Аранжирање 2 8 1 1 2 Обавезни