Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
  • Otvorena vrata
  • Upis na Osnovne akademske studije 2024/25.
  • Koncertna sezona FILUM-a 2023/24.

29 PanneauDesChevauxVueGénéraleПројекат Еко(по)етика усмерен је ка истраживањима флоралног и фауналног у језику и књижевности.

 

Испитујући вишеслојну и вишеструко коришћену фигуру / симбол / знак флоралног и фауналног, а посебно мачака и цвећа у књижевности и култури, аналитички и херменеутички ће бити осветљена њихова комплексна лингвистичка, литерарна, културна, идеолошка и популарна семантика, њихова „јавна“ и њихова „несвесна“ страна. Фигурација и семиологизација мачака и цвећа биће сагледана у светлу промена културно и књижевнопоетичких парадигми и њихових „сазнања“ о симболичкој вредности мачијих врста и врста цвећа, о њиховим интертекстуално и (интер)културно условљеним тумачењима. Фигуре мачака и цвећа изузетно су важне за конституисање слике метафизичких ентитета, симбола добра/зла/слободе, божанстава, за атрибуцију јунака, симболичке артикулације сазнања, душе, сексуалности, психолошко-магијских промена стања свести јер мачке увек „преду“, а цвеће увек мирише у неким онтолошким крајолицима, увек изнова васкрсавајући у књижевном и културним дискусима.

Резултати рада на пројекту:

Први пројекатски округли сто Мачке у књижевности, језику, уметности

Други пројекатски округли сто Цвеће у књижевности, језику и уметности

ПРОЈЕКАТ ЕКО(ПО)ЕТИКА У КЊИЖЕВНОСТИ, ЈЕЗИКУ И УМЕТНОСТИ

 

My vegetable love should grow,

Vaster than empires, and more slow.

Andrew Marwell

 

Документација:

Листа истраживача

Пријаве су завршене.

Правилник о циклусу пројеката (са критеријумима за евалуацију)