Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Зашто желите да студирате клавир?

Најбоље, незаменљиво, можда и једино средство упознавања са музичком уметношћу јесте клавир. Поред тога што се на клавиру могу извести дела неописиве лепоте, створена специјално за њега, исто тако се може извести и све оно што се зове музика, од мелодије пастирске свирале, до великих оперских и симфонијских творевина. Клавир пружа већу слободу изражавања од било ког инструмента, а поседује и интимни, индивидуални елемент у додиру и његовој разноврсности, у динамичком и колористичком квалитету; он је једини солистички инструмент који је способан да прикаже музичко дело у свој његовој садржајности и целовитости. У области музичког извођаштва, овладавање пијанистичко – педагошком делатношћу, пружа најшире могућности за запошљавање: као солиста, камерни музичар, клавирски сарадник у обављању самосталног професионалног рада, односно за осмишљавање и извођење програма различитог садржаја и учествовање у програмима културе и медија, као и обављање педагошке праксе у институцијама и на нивоима предвиђеним законом.

Зашто желите да студирате на ФИЛУМ-У?

Филолошко-уметнички факултет је високообразовна институција која пружа директан контакт са различитим врстама и областима уметности; то обогаћује развој талента и креативности; његови програми су усклађени са најновијим програмима високог образовања. Модул Клавир омогућава не само стицање знања, вештина и педагошке праксе, него и реализовање реситала, концерата са оркестром ФИЛУМ-а, наступе на манифестацијама овог факултета, рад са еминентним међународним клавирским педагозима и пијанистима, конкурисање за домаће и иностране стипендије, наставак школовања на престижним институцијама у иностранству. У томе ће Вам помоћи наставни кадар модула Клавир, школован у земљи и ван ње, са великим искуством у пијанистичко-педагошкој делатности, обележеним наградама и признањима; предузетан и концентрисан у раду са студентима.
Чињеница да се ФИЛУМ налази у Крагујевцу, је околност која ће допринети да удахнете атмосферу прве српске престонице и подигнете своју уметност на још виши ниво.

Добро дошли!

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2014/15. и 2015/16. >године на студијски програм ОАС Клавир

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2016/17., 2017/18. и 2018/19.године на студијски програм ОАС Извођачке уметности - модул Клавир

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
73302 Клавир 1 1, 2 2 1 20 Обавезни
70402 Камерна музика 1, 2 1 1 6 Обавезни
73312 Корепетиција и читање с листа 1 1, 2 1 1 4 Обавезни
70422 Солфеђо 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
70442 Aнализа музике барока 1, 2 2 1 6 Обавезни
73322 Познавање клавирске литературе 1 1, 2 1 1 4 Обавезни
 70452 Историја музике I 1, 2  2 0 4 Обавезни
73132 Клавирски ансамбл 1, 2 1 1 4 Обавезни
70272 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1, 2 2 0 4 Изборни
  70462 - Православна хорска музика 1, 2 2 0 4 Изборни
  77222 - Сценска комуникација 1, 2 2 0 4 Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1, 2  1 1 4 Изборни
70292 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70512 - Енглески језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
  70522 - Италијански језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
73304 Клавир 2 3, 4 2 1 22 Обавезни
70402 Камерна музика 3, 4 1 1 6 Обавезни
73314 Корепетиција и читање с листа 2 3, 4 1 1 4 Обавезни
70424 Солфеђо 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70444 Анализа музике класицизма 3, 4 2 1 6 Обавезни
73324 Познавање клавирске литературе 2 3, 4 1 1 4 Обавезни
70454 Историја музике II 3, 4 2 0 4 Обавезни
70174 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)     Изборни
  70514 - Енглески језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
  70524 - Италијански језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
70294 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) Изборни
  70472 - Основи хорске вокалне музике 3, 4 2 0 6 Изборни
  70482 - Свирање хорских партитура I 3, 4 1 1 6 Изборни
  70492 - Свирање оркестарских партитура 3, 4  1 1 6  Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
73306 Клавир 3 5, 6 1 1 18 Обавезни
70402 Камерна музика 5, 6 1 1 6 Обавезни
73316 Корепетиција и читање с листа 3 5, 6 1 1 4 Обавезни
70426 Солфеђо 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
70446 Анализа музике романтизма 5, 6 2 1 6 Обавезни
73346 Методика наставе клавира 1 5, 6 2 0 6 Обавезни
70456 Историја музике III 5, 6 2 0 4 Обавезни
70532 Хор 5, 6 2 1 4 Обавезни
80265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
80356 Психологија 6 2 2 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
73308 Клавир 4 7, 8 1 1 18 Обавезни
70402 Камерна музика 7, 8 1 1 6 Обавезни
70518 Дириговање 7, 8 2 0 4 Обавезни
70448 Анализа музике XX века 7, 8 2 1 4 Обавезни
73328 Уметност извођаштва 7, 8 2 0 4 Обавезни
7338 Српска клавирска музика 7, 8 1 1 4 Обавезни
74228 Методика наставе клавира 2 7, 8 1 2 6 Обавезни
72134 Продукција у уметности и култури 7, 8 2 0 4 Обавезни
70298 Изборни блок 7 (бира се 6 кредита) 7, 8 2 0 6 Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 2 0 6 Изборни
  81588 - Увод у естетику 7, 8 2 0 6 Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 1 1 6 Изборни
78078 Аранжирање 1 7 1 1 2 Обавезни
78079 Аранжирање 2 8 1 1 2 Обавезни

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24.године

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
73102 Клавир 1 1, 2 2 4 16 Обавезни
73112 Корепетиција и читање с листа 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
71202 Камерна музика 1, 2 2 2 6 Обавезни
73122 Познавање клавирске литературе 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70322 Солфеђо 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70352 Историја музике I 1, 2 4 0 4 Обавезни
73232 Клавирски ансамбл 1, 2 4 0 4 Обавезни
70531 Хор 1, 2 4 2 4 Обавезни
70012 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) Изборни
  71432 - Анализа музичког дела 1 1, 2  4 2 6 Изборни
  71442 - Анализа музике барока 1, 2  4 2 6 Изборни
70022 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70332 - Енглески језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
  70342 - Италијански језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
70032 Изборни блок 11 (бира се 1 од 2) Изборни
  70362 - Православна хорска музика 1, 2  4 0 4 Изборни
  71552 - Камерни хор 1, 2  4 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
73104 Клавир 2 3, 4 2 4 16 Обавезни
73114 Корепетиција и читање с листа 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
71202 Камерна музика 3, 4 2 2 6 Обавезни
73124 Познавање клавирске литературе 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70324 Солфеђо 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70354 Историја музике II 3, 4 4 0 4 Обавезни
70531 Хор 3, 4 4 2 4 Обавезни
78178 Аранжирање 1 3 1 1 2 Обавезни
70004 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) Изборни
  71434 - Анализа музичког дела 2 3, 4 4 2 6 Изборни
  71444 - Анализа музике класицизма 3, 4 4 2 6 Изборни
70014 Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) Изборни
  70334 - Енглески језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
  70344 - Италијански језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
70006 Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) Изборни
  70798 - Музика у дигиталном окружењу 3, 4 4 2 4 Изборни
  72334 - Продукција у уметности и култури 3, 4 4 0 4 Изборни
78179 Аранжирање 2 4 1 1 2 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
73106 Клавир 3 5, 6 4 2 16 Обавезни
73116 Корепетиција и читање с листа 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
71202 Камерна музика 5, 6 2 2 6 Обавезни
73146 Методика наставе клавира 1 5, 6 4 0 6 Обавезни
71446 Анализа музике романтизма 5, 6 4 2 6 Обавезни
70326 Солфеђо 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
70356 Историја музике III 5, 6 4 0 4 Обавезни
84265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
70016 Изборни блок 12 (бира се 1 од 2) Изборни
  70372 - Основи хорске вокалне технике 5, 6 4 0 6 Изборни
  70382 - Свирање хорских партитура 1 5, 6 2 2 6 Изборни
85356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
73108 Клавир 4 7, 8 4 2 16 Обавезни
73118 Корепетиција и читање с листа 4 7, 8 4 0 4 Обавезни
71202 Камерна музика 7, 8 2 2 6 Обавезни
73148 Методика наставе клавира 2 7, 8 4 0 6 Обавезни
71448 Анализа музике XX века 7, 8 4 2 4 Обавезни
73128 Уметност извођаштва 7, 8 6 0 4 Обавезни
73130 Српска клавирска музика 7, 8 4 0 4 Обавезни
70008 Изборни блок 7 Изборни
  70608 - Дириговање 7, 8 4 0 4 Изборни
  78172 - Хорско дириговање I 7, 8 4 0 4 Изборни
  71238 - Техника говорног гласа 7, 8 2 2 4 Изборни
70028 Изборни блок 9 Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 4 0 6 Изборни
  82588 - Увод у естетику 7, 8 4 0 6 Изборни
70038 Изборни блок 10 Изборни
  70392 - Свирање оркестарских партитура 7, 8 2 2 6 Изборни
  72999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 2 2 6 Изборни