Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Зашто баш контрабас?

Контрабас је највећи и звучно најдубљи гудачки инструмент, саставни и веома важан део симфонијског или камерног оркестра или ансамбла! Његова широка примена у 20. веку допринела је огромној популарности овог инструмента у свим музичким жанровима, укључујући џез, модерну поп и рок музику и многе друге. У класичној музици контрабас је доживео прави процват у техничком и музичком смислу у другој половини 20. века, а посебно у последњих неколико деценија!С тим у вези, данас често сусрећемо изузетне солисте који изводе врло захтевна и сложена дела написана за овај инструмент, али и бројне транскрипције написане за многе друге инструменте!
Данас је контрабас, осим пратеће улоге, готово равноправан солистички инструмент високих техничким и естетских могућности.

Које су предности?

Контабас је неодвојив и веома важан део сваког музичког ансамбла и сваког оркестра.
Његова улога је у свим музичким жанровима и саставима представља основу и у хармонском и у ритмичком смислу. Његова улога у оркестрима је фундаметална.
Као што знамо у џез музици је неодвојив део сваке ритам секције а у симфонијској музици Хармонска основа читавог гудачког корпуса. Посебно је занимљив и због свог великог солистичког потенцијала, што је посебан изазов за сваког уметника.

Студирање контрабаса на Филум-у

Омогући ће вам да се у потпуности упознате са овим занимљивим инструментом и његовим могућностима. Индивидуални приступ сваком студенту као и савремене методе учења у зависности од ваших афинитета, склоности и способности представљају најбољи и најкраћи пут до успеха.

ДОБРОДОШЛИ!

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске >2014/15. и 2015/16. >године на студијски програм ОАС Гудачки инструменти

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2016/17., 2017/18. и 2018/19. године на студијски програм ОАС Извођачке уметности - модул Контрабас

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76432 Контрабас 1 1, 2 2 1 20 Обавезни
70502 Оркестар 1, 2 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 1, 2 1 1 6 Обавезни
70432 Анализа музичког дела 1 1, 2 2 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 1, 2 1 2 6 Обавезни
70422 Солфеђо 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
70452 Историја музике I 1, 2 2 0 4 Обавезни
76292 Изборни блок 1 А(бира се 4 кредита) Изборни
  70522 - Камерни хор 1, 2  2 0 4 Изборни
  76452 - Гудачки ансамбли 1, 2  2 0 4 Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1, 2  1 1 4 Изборни
70292 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70512 - Енглески језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
  70522 - Италијански језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76434 Контрабас 2 3, 4 2 1 18 Обавезни
70502 Оркестар 3, 4 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 3, 4 1 1 6 Обавезни
70434 Анализа музичког дела 2 3, 4 2 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 3, 4 1 2 6 Обавезни
70424 Солфеђо 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70454 Историја музике II 3, 4 2 0 4 Обавезни
76464  Методика наставе гудачких инструмената 1 3, 4  2 0 6  Обавезни
70274 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) Изборни
  70514 - Енглески језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
  70524 - Италијански језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76436 Контрабас 3 5, 6 1 1 20 Обавезни
70502 Оркестар 5, 6 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 5, 6 1 1 6 Обавезни
70426 Солфеђо 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 5, 6 1 2 6 Обавезни
76466 Методика наставе гудачких инструмената 2 5, 6 2 0 6 Обавезни
70456 Историја музике III 5, 6 2 0 4 Обавезни
80265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
80356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76408 Контрабас 4 7, 8 1 1 22 Обавезни
70502 Оркестар 7, 8 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 7, 8 1 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 7, 8 1 2 6 Обавезни
76468 Методика наставе гудачких инструмената 3 7, 8 2 0 6 Обавезни
70518 Дириговање 7, 8 2 0 4 Обавезни
72134 Продукција у уметности и култури 7, 8 2 0 4 Обавезни
70298 Изборни блок 7 (бира се 6 кредита) Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 2 0 6 Изборни
  81588 - Увод у естетику 7, 8 2 0 6 Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 1 1 6 Изборни

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24.године

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76332 Контрабас 1 1, 2 4 2 20 Обавезни
71202 Камерна музика 1, 2 2 2 6 Обавезни
71502 Оркестар 1, 2 8 4 6 Обавезни
76542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 1, 2 2 4 6 Обавезни
70322 Солфеђо 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70352 Историја музике I 1, 2 4 0 4 Обавезни
70012 Изборни блок 1 Изборни
  71432 - Анализа музичког дела 1 1, 2  4 2 6 Изборни
  71442 - Анализа музике барока 1, 2  4 2 6 Изборни
70022 Изборни блок 2 Изборни
  70332 - Енглески језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
  70342 - Италијански језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
76002 Изборни блок 5 Изборни
  70531 - Хор 1, 2 4 2 4 Изборни
  76352 - Гудачки ансамбли 1, 2 4 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76334 Контрабас 2 3, 4 4 2 18 Обавезни
71202 Камерна музика 3, 4 2 2 6 Обавезни
71502 Оркестар 3, 4 8 4 6 Обавезни
76542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 3, 4 2 4 6 Обавезни
76364 Методика наставе гудачких инструмената 1 3, 4 4 0 6 Обавезни
70324 Солфеђо 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70354 Историја музике II 3, 4 4 0 4 Обавезни
70004 Изборни блок 3 Изборни
  71434 - Анализа музичког дела 2 3, 4 4 2 6 Изборни
  71444 - Анализа музике класицизма 3, 4 4 2 6 Изборни
70014 Изборни блок 4 Изборни
  70334 - Енглески језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
  70344 - Италијански језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76336 Контрабас 3 5, 6 4 2 16 Обавезни
71202 Камерна музика 5, 6 2 2 6 Обавезни
71502 Оркестар 5, 6 8 4 6 Обавезни
76542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 5, 6 2 4 6 Обавезни
76366 Методика наставе гудачких инструмената 2 5, 6 4 0 6 Обавезни
70326 Солфеђо 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
70356 Историја музике III 5, 6 4 0 4 Обавезни
84265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
70006 Изборни блок 6 Изборни
  70798 - Музика у дигиталном окружењу 5, 6 4 2 4 Изборни
  72334 - Продукција у уметности и култури 5, 6 4 0 4 Изборни
85356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
76338 Контрабас 4 7, 8 4 2 16 Обавезни
71202 Камерна музика 7, 8 2 2 6 Обавезни
71502 Оркестар 7, 8 8 4 6 Обавезни
76542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 7, 8 2 4 6 Обавезни
76368 Методика наставе гудачких инструмената 3 7, 8 4 0 6 Обавезни
70008 Изборни блок 7 Изборни
  70608 - Дириговање 7, 8 4 0 4 Изборни
  78172 - Хорско дириговање I 7, 8 4 0 4 Изборни
  71238 - Техника говорног гласа 7, 8 2 2 4 Изборни
70018 Изборни блок 8 Изборни
  70702 - Увод у уметност говора 7, 8 4 0 4 Изборни
  70722 - Музички и медијски жанрови 7, 8 4 0 4 Изборни
  70732 - Компјутерске комуникације 7, 8 4 2 4 Изборни
70028 Изборни блок 9 Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 4 0 6 Изборни
  82588 - Увод у естетику 7, 8 4 0 6 Изборни
70038 Изборни блок 10 Изборни
  70392 - Свирање оркестарских партитура 7, 8 2 2 6 Изборни
  72999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 2 2 6 Изборни