Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

 Зашто желите да студирате флауту на ФИЛУМ-у?

Флаута спада у инструменте за које влада огромно интересовање у свету па и код нас. Овај инструмент омогућава познавање и извођење литературе од ренесансе до савремених музичких токова. Програм модула Флаута на ФИЛУМ-у је усклађен са програмима најпознатијих европских високошколских институција. Студент се упознаје са солистичком, камерном, и оркестарском литературом, свирањем и на пиколо и алт флаути, као и са флаутском педагогијом. Студент је у непосредном контакту са инструментом на индивидуалним часовима са професором, гостујућим професором, сарадником у настави, и уметничким клавирским сарадником. На нашем факултету посебно гајимо индивидуалност студента и подстичемо концертну активност као најбољи вид праксе. Оно што нас издваја, јесте дугогодишња и континуирана настава и са гостујућим еминентним уметником и професором Јаношем Балинтом (Детмолд, Немачка), чиме су студенти привилеговани да на свом факултету буду у току са свим савременим тенденцијама флаутског света. По завршетку основних или мастер студија, студенти су овладали знањима и вештинама које им дају могућност наставка усавршавања и рада у иностранству, рада у школама на нивоима предвиђеним законом, бављења солистичком, камерном, оркестарском делатношћу, учествовања у програмима културе и медија и тако даље. Студенти добијају прилику да искусе интердисципинарност у правом смислу те речи, јер се на ФИЛУМ-у могу изабрати и слушати предмети других уметничких праваца попут примењених и ликовних уметности, књижевности, или се пак може имати приступ савременим технологијама кроз студијске програме Музике у медијима.

Добро дошли!

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2014/15. и 2015/16. године на студијски програм ОАС Флаута

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2016/17., 2017/18. и 2018/19.године на студијски програм ОАС Извођачке уметности - модул Флаута

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2019/20. године и 2020/21.године

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
75602 Флаута 1 1, 2 2 2 20 Обавезни
70502 Оркестар 1, 2 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 1, 2 1 1 6 Обавезни
70432 Анализа музичког дела 1 1, 2 2 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 1, 2 1 2 6 Обавезни
70422 Солфеђо 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
70452 Историја музике I 1, 2 2 0 4 Обавезни
75292 Изборни блок 1Б (бира се 4 кредита) Изборни
  70522 - Камерни хор 1, 2  2 0 4 Изборни
  75452 - Дувачки ансамбли 1, 2  2 0 4 Изборни
  70462 - Православна хорска музика 1, 2  2 0 4 Изборни
  77222 - Сценска комуникација 1, 2  2 0 4 Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1,2 1 1 4 Изборни
70292 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70512 - Енглески језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
  70522 - Италијански језик 1 1, 2 2 0 4 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
75504 Флаута 2 3, 4 2 2 20 Обавезни
70502 Оркестар 3, 4 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 3, 4 1 1 6 Обавезни
70434 Анализа музичког дела 2 3, 4 2 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 3, 4 1 2 6 Обавезни
70424 Солфеђо 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70454 Историја музике II 3, 4 2 0 4 Обавезни
70274 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) Изборни
  70514 - Енглески језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
  70524 - Италијански језик 2 3, 4 2 0 4 Изборни
70284 Изборни блок 4 (бира се 1 од 4) Изборни
  70602 - Увод у уметност говора 3, 4 2 0 4 Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 3, 4 2 0 4 Изборни
  70632 - Компјутерске комуникације 3, 4 2 0 4 Изборни
  77238 - Техника говорног гласа 3, 4 1 1 4 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
75606 Флаута 3 5, 6 1 2 20 Обавезни
70502 Оркестар 5, 6 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 5, 6 1 1 6 Обавезни
70426 Солфеђо 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 5, 6 1 2 6 Обавезни
75096 Методика наставе дувачких инструмената 1 5, 6 2 0 6 Обавезни
70456 Историја музике III 5, 6 2 0 4 Обавезни
80265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
80356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
75608 Флаута  4 7, 8 1 2 22 Обавезни
70502 Оркестар 7, 8 3 2 6 Обавезни
70402 Камерна музика 7, 8 1 1 6 Обавезни
70542 Прорада оркестарског материјала и читање с листа 7, 8 1 2 6 Обавезни
75098 Методика наставе дувачких инструмената 2 7, 8 2 0 6 Обавезни
70518 Дириговање 7, 8 2 0 4 Обавезни
72134 Продукција у уметности и култури 7, 8 2 0 4 Обавезни
70298 Изборни блок 7 (бира се 6 кредита) Изборни
  60184 - Историја уметности 7, 8 2 0 6 Изборни
  81588 - Увод у естетику 7, 8 2 0 6 Изборни
  70999 - Основе музичког предузетништва 7,8 1 1 6 Изборни