Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

IMG 5731Међународни научни округли сто Мачке у књижевности, језику и уметности одржаће се у уторак, 6. јула 2021. године, у оквиру међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност и биће праћен „тематским зборником међународног значаја М14”. Реч је о првом округлом столу који је резултат рада на пројекту Еко(по)етика у књижевности, језику и уметности Центра за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета.

ВАЖНО: СКУП ЋЕ БИТИ ОДРЖАН 6. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ, У 18 ЧАСОВА, УЖИВО.

ЗБОРНИК ОКРУГЛОГ СТОЛА

 Погледајте листу прихваћених реферата

Испитујући вишеслојну и вишеструко коришћену фигуру фауналног, а посебно мачака у књижевности и култури, аналитички и херменеутички ће бити осветљена њена комплексна лингвистичка, литерарна, културна, идеолошка и популарна семантика. Фигурација и семиологизација мачака биће сагледана у светлу промена културно и књижевнопоетичких парадигми и њихових „сазнања“ о симболичкој вредности мачијих врста, о њиховим интертекстуално и (интер)културно условљеним тумачењима. Фигуре мачака изузетно су важне за конституисање слике метафизичких ентитета, симбола добра/зла/слободе, божанстава, за атрибуцију јунака, симболичке артикулације сазнања, душе, сексуалности, психолошко-магијских промена стања свести у књижевном и културним дискусима.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

Округли сто има облик панела, са излагањима ограниченим на по пет минута и изложеним на основу унапред (до 07. новембра) предатих завршених радова (до 15 страна, односно 27000 карактера са размацима). Излагања се не смеју читати, већ се морају изложити усмено, или као унапред снимљена видео
излагања.Радови и резимеи се предају искључиво кроз електронски образац на овој страници. По пријави кроз образац, на мејл адресу коју сте пријавили, добићете потврду о пријему, односно прихватању излагања и рада.

Упутство за уређивање радова

 

РЕЦЕНЗИРАЊЕ

Радови поднети за публиковање у Зборнику пролазе процес двоструког анонимног рецензирања. Уз обострану сагласност, могућ је директан контакт аутора и рецензента.

ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ

Рецензентски образац и упутства 
Желите да будете рецензент? Контактирајте нас.