Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Зашто желите да студирате соло певање?

Најбољи начин директног контакта са публиком је управо овај... Сама чињеница да је већина инструмената настала тако што је главни узор био управо људски глас а саставни део извођаштва у певању је такође глума, као и нараторске способности. Разноврсност репертоара пружа могућност ширег спектра изражаја , од песама разних епоха, преко великих оперских творевина до сакралне музике. Соло певање пружа можда и највећу слободу изражавања, већу чак и од било ког другог инструмента.

У области музичког извођаштва, овладавање вокалном техником пружа најшире могућности за запошљавање: као оперски или концертни солиста, камерни музичар, хорски солиста или члан, педагог односно наставник.

Зашто желите да студирате на ФИЛУМ-У?

Филолошко-уметнички факултет је високообразовна институција која пружа директан контакт са различитим врстама и областима уметности; то обогаћује развој талента и креативности; његови програми су усклађени са најновијим програмима високог образовања. Модул Соло певање омогућава не само стицање знања, вештина и педагошке праксе, него и реализовање реситала, концерата како самосталних тако и са оркестром ФИЛУМ-а, наступе на манифестацаијама овог факултета, рад са еминентним међународним педагозима и уметницима вокалне музике, Конкурисање за домаће и иностране стипендије, наставак школовања на престижним институцијама у земљи и иностранству. У томе ће Вам помоћи наставни кадар модула Соло певања, школован у класи истакнуте Примадоне др Радмиле Бакочевић, Чињеница да се ФИЛУМ налази у Крагујевцу, је околност која ће допринети да удахнете атмосферу прве српске престонице и подигнете своју уметност на још виши ниво.

Добро дошли!

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2014/15. и 2015/16. године на студијски програм ОАС Соло певање

 

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане академске 2016/17., 2017/18. и 2018/19. године на студијски програм ОАС Извођачке уметности - модул Соло певање

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
77202 Соло певање 1 1, 2 1 1 18 Обавезни
70412 Клавирска музика I 1, 2 1 0 4 Обавезни
70402 Камерна музика 1, 2 1 1 6 Обавезни
77212 Оперска глума 1 1, 2 2 1 6 Обавезни
70432 Анализа музичког дела 1 1, 2 2 1 6 Обавезни
 70452 Историја музике I 1, 2  2 0 4 Обавезни
70422 Солфеђо 1 1, 2  2 0  4  Обавезни
70522 Италијански језик 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
70512  Енглески језик 1 1, 2 2 0 4 Обавезни
70272 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) Изборни
  70462 - Православна хорска музика 1, 2 2 0 4 Изборни
  77222 - Сценска комуникација 1, 2 2 0 4 Изборни
  70998 - Музика у дигиталном окружењу 1, 2  1 1 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
77204 Соло певање 2 3, 4 1 1 18 Обавезни
70414 Клавирска музика 2 3, 4 1 0 4 Обавезни
70402 Камерна музика 3, 4 1 1 6 Обавезни
70434 Анализа музичког дела 2 3, 4 2 1 6 Обавезни
77214 Оперска глума 2 3, 4 2 0 6 Обавезни
70424 Солфеђо 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70454 Историја музике II 3, 4 2 0 4 Обавезни
 70514 Енглески језик 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
 70524 Италијански језик 2 3, 4 2 0 4 Обавезни
70284 Изборни блок 4 (бира се 1 од 4) Изборни
  70602 - Увод у уметност говора 3, 4 2 0 4 Изборни
  70622 - Музички и медијски жанрови 3, 4 2 0 4 Изборни
  70632 - Компјутерске комуникације 3, 4 2 0 4 Изборни
  77238 - Техника говорног гласа 3, 4 1 1 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
77206 Соло певање 3 5, 6 2 1 18 Обавезни
70033 Клавирска музика 3 5, 6 1 1 4 Обавезни
70402 Камерна музика 5, 6 1 1 6 Обавезни
70426 Солфеђо 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
70526 Италијански језик 3 5, 6 2 0 4 Обавезни
77226 Методика наставе соло певања 1 5, 6 1 1 6 Обавезни
70456 Историја музике III 5, 6 2 0 4 Обавезни
77216 Оперски студио 1 5, 6 2 0 6  
80265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
80356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
77208 Соло певање 4 7, 8 2 1 22 Обавезни
70418 Клавирска музика 4 7, 8 1 1 4 Обавезни
70402 Камерна музика 7, 8 1 1 6 Обавезни
77218 Оперски студио 2 7, 8 2 0 6 Обавезни
77228 Методика наставе соло певања 2 7, 8 1 1 6 Обавезни
70528 Италијански језик 4 7, 8 2 0 4 Обавезни
72134 Продукција у уметности и култури 7, 8 2 0 4 Обавезни
70298 Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) Изборни
  70552- Камерни хор 7, 8 2 0 4 Изборни
  77248 - Вокални ансамбл 7, 8 1 1 4 Изборни

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24.године

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
77102 Соло певање 1 1, 2 2 4 18 Обавезни
71202 Камерна музика 1, 2 2 2 6 Обавезни
70531 Хор 1, 2 4 2 4 Обавезни
70302 Клавирска музика I 1, 2 2 0 4 Обавезни
70322 Солфеђо 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70352 Историја музике I 1, 2 4 0 4 Обавезни
70332 Енглески језик 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70342 Италијански језик 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70012 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) Изборни
  71432 - Анализа музичког дела 1 1, 2  4 2 6 Изборни
  71442 - Анализа музике барока 1, 2  4 2 6 Изборни
70042 Изборни блок 13 (бира се 1 од 2) Изборни
  77112 - Оперска глума 1 1, 2 4 2 6 Изборни
  77122 - Сценска комуникација 1, 2 4 0 6 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
77104 Соло певање 2 3, 4 2 4 16 Обавезни
71202 Камерна музика 3, 4 2 2 6 Обавезни
70304 Клавирска музика II 3, 4 2 0 4 Обавезни
77124 Методика наставе соло певања 1 3, 4 2 2 6 Обавезни
70324 Солфеђо 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70354 Историја музике II 3, 4 4 0 4 Обавезни
70334 Енглески језик 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70344 Италијански језик 2 3 4 0 4 Обавезни
70004 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) Изборни
  71434 - Анализа музичког дела 2 3, 4 4 2 6 Изборни
  71444 - Анализа музике класицизма 3, 4 4 2 6 Изборни
70024 Изборни блок 44 (бира се 1 од 2) Изборни
  77114 - Оперска глума 2 3, 4 4 0 6 Изборни
  77122 - Сценска комуникација 3, 4 4 2 6 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
77106 Соло певање 3 5, 6 4 2 16 Обавезни
71202 Камерна музика 5, 6 2 2 6 Обавезни
70306 Клавирска музика III 5, 6 2 0 4 Обавезни
77116 Оперски студио 1 5, 6 4 2 6 Обавезни
70531 Хор 5, 6 4 2 4 Обавезни
77126 Методика наставе соло певања 2 5, 6 2 2 4 Обавезни
70326 Солфеђо 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
70356 Историја музике III 5, 6 4 0 4 Обавезни
70346 Италијански језик 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
84265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
85356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
77108 Соло певање 4 7, 8 4 2 16 Обавезни
71202 Камерна музика 7, 8 2 2 6 Обавезни
77118 Оперски студио 2 7, 8 4 2 6 Обавезни
77128 Методика наставе соло певања 3 7, 8 2 0 4 Обавезни
70348 Италијански језик 4 7, 8 4 0 4 Обавезни
70006 Изборни блок 6 Изборни
  70798 - Музика у дигиталном окружењу 7, 8 4 2 4 Изборни
  72334 - Продукција у уметности и култури 7, 8 4 0 4 Изборни
70008 Изборни блок 7 Изборни
  70608 - Дириговање 7, 8 4 0 4 Изборни
  78172 - Хорско дириговање I 7, 8 4 0 4 Изборни
  71238 - Техника говорног гласа 7, 8 2 2 4 Изборни
70038 Изборни блок 10 Изборни
  70392 - Свирање оркестарских партитура 7, 8 2 2 6 Изборни
  72999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 2 2 6 Изборни
70016 Изборни блок 12 (бира се 1 од 2) Изборни
  70372 - Основи хорске вокалне технике 7, 8 4 0 6 Изборни
  70382 - Свирање хорских партитура 1 7, 8 2 2 6 Изборни
70048 Изборни блок 15 (бира се 1 од 2) Изборни
  70308 - Клавирска музика IV 7, 8 2 0 4 Изборни
  77217 - Вокални ансамбли 7, 8 2 2 4 Изборни