Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

 

IMG 5731Међународни научни округли сто Цвеће у књижевности, језику и уметности одржан је од 12. до 14. новембра 2021. године, у Андрићграду, у оквиру међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност. Округли сто, на коме ће реферате изложити учесници пројекта Екопоетика, биће праћен „тематским зборником међународног значаја М14”. Реч је о другом округлом столу који је резултат рада на пројекту Еко(по)етика у књижевности, језику и уметности Центра за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета.

ЗБОРНИК 

Cvece korica

ПРОГРАМ ОКРУГЛОГ СТОЛА

Испитујући вишеслојну и вишеструко коришћену фигуру флоралног у књижевности и култури, аналитички и херменеутички ће бити осветљена комплексна лингвистичка, литерарна, културна, идеолошка и популарна семантика истог. Фигурација и семиологизација цвећа биће сагледана у светлу промена културно и књижевнопоетичких парадигми и њихових „сазнања“ о симболичкој вредности цвећа, о његовим интертекстуално и (интер)културно условљеним тумачењима.

 

ТЕМЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

Округли сто има облик панела, са излагањима ограниченим на по пет минута и изложеним на основу унапред (до 1. октобра) предатих завршених радова
(до 18 страна, односно 32000 карактера са размацима). Излагања се не смеју читати, већ се морају изложити усмено, или као унапред снимљена видео
излагања.Радови и резимеи се предају искључиво кроз електронски образац на овој страници. По пријави кроз образац, на мејл адресу коју сте пријавили, добићете потврду о пријему, односно прихватању излагања и рада.

Упутство за уређивање радова

 

РЕЦЕНЗИРАЊЕ

Радови поднети за публиковање у Зборнику пролазе процес двоструког анонимног рецензирања. Уз обострану сагласност, могућ је директан контакт аутора и рецензента.

ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ

Рецензентски образац и упутства 
Желите да будете рецензент? Контактирајте нас.