Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Распоред предмета по годинама студија за студенте уписане од академске 2023/24.године

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
79202 Тамбура/Мандолина 1 1, 2 2 2 20 Обавезни
71202 Камерна музика 1, 2 2 2 6 Обавезни
70302 Клавирска музика I 1, 2 2 0 4 Обавезни
70322 Солфеђо 1 1, 2 4 0 4 Обавезни
70352 Историја музике I 1, 2 4 0 4 Обавезни
78162 Музички инструменти 1, 2 4 0 4 Обавезни
70531 Хор 1, 2 4 2 4 Обавезни
70012 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) Изборни
  71432 - Анализа музичког дела 1 1, 2  4 2 6 Изборни
  71442 - Анализа музике барока 1, 2  4 2 6 Изборни
70022 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  70332 - Енглески језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
  70342 - Италијански језик 1 1, 2 4 0 4 Изборни
70032 Изборни блок 11 (бира се 1 од 2) Изборни
  70362 - Православна хорска музика 1, 2  4 0 4 Изборни
  71552 - Камерни хор 1, 2  4 0 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
79204 Тамбура/Мандолина 2 3, 4 2 2 20 Обавезни
71202 Камерна музика 3, 4 2 2 6 Обавезни
70304 Клавирска музика II 3, 4 2 0 4 Обавезни
79504 Методика наставе трзачких инструмената 1 3, 4 2 0 4 Обавезни
70324 Солфеђо 2 3, 4 4 0 4 Обавезни
70354 Историја музике II 3, 4 4 0 4 Обавезни
70531 Хор 3, 4 4 2 4 Обавезни
70004 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) Изборни
  71434 - Анализа музичког дела 2 3, 4 4 2 6 Изборни
  71444 - Анализа музике класицизма 3, 4 4 2 6 Изборни
70014 Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) Изборни
  70334 - Енглески језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
  70344 - Италијански језик 2 3, 4 4 0 4 Изборни
70018 Изборни блок 8 (бира се 1 од 3) Изборни
  70702 - Увод у уметност говора 3, 4 4 0 4 Изборни
  70722 - Музички и медијски жанрови 3, 4 4 0 4 Изборни
  70732 - Компјутерске комуникације 3, 4 4 2 4 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
79206 Тамбура/Мандолина 3 5, 6 2 2 16 Обавезни
71202 Камерна музика 5, 6 2 2 6 Обавезни
79506 Методика наставе трзачких инструмената 2 5, 6 2/td> 0 6 Обавезни
70326 Солфеђо 3 5, 6 4 0 4 Обавезни
71446 Анализа музике романтизма 5, 6 4 2 6 Обавезни
70356 Историја музике III 5, 6 4 0 4 Обавезни
70531 Хор 5, 6 4 2 4 Обавезни
84265 Педагогија 5 2 0 4 Обавезни
78108 Анализа музичких стилова 5, 6 4 2 4 Обавезни
85356 Психологија 6 2 0 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
79208 Тамбура/Мандолина 4 7, 8 2 2 18 Обавезни
71202 Камерна музика 7, 8 2 2 6 Обавезни
79508 Методика наставе трзачких инструмената 3 7, 8 2 0 4 Обавезни
71448 Анализа музике XX века 7, 8 4 2 4 Обавезни
70531 Хор 7, 8 4 2 4 Обавезни
78178 Аранжирање 1 7 1 1 2 Обавезни
70006 Изборни блок 6 Изборни
  70798 - Музика у дигиталном окружењу 7, 8 4 2 4 Изборни
  72334 - Продукција у уметности и култури 7, 8 4 0 4 Изборни
70008 Изборни блок 7 Изборни
  70608 - Дириговање 7, 8 4 0 4 Изборни
  78172 - Хорско дириговање I 7, 8 4 0 4 Изборни
  71238 - Техника говорног гласа 7, 8 2 2 4 Изборни
70038 Изборни блок 10 Изборни
  70392 - Свирање оркестарских партитура 7, 8 2 2 6 Изборни
  72999 - Основе музичког предузетништва 7, 8 2 2 6 Изборни
70016 Изборни блок 12 (бира се 1 од 2) Изборни
  70372 - Основи хорске вокалне технике 7, 8 4 0 6 Изборни
  70382 - Свирање хорских партитура 1 7, 8 2 2 6 Изборни
78179 Аранжирање 2 8 1 1 2 Обавезни