Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Немачки језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора немачког језика (након завршених мастер академских студија), преводиоца за немачки језик, те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – немачки језик и књижевност.

 

 

Зашто студирати Немачки језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

Усавршена будућа занимања

 • Зато што што ћете бити компетентни и успешни наставници немачког језика
 • Зато што ћете бити компетентни и успешни преводиоци
 • Зато што ћете бити компетентни и успешни лингвисти
 • Зато што ћете разумети и научити да читате књижевност

Знање је кључ

 • Зато што стичете неопходно знање
 • Зато што постајете мислећа бића и као таква се развијате на свим пољима
 • Зато што имате прилику да учите од изузетно стручног кадра професора који се усавршава у целом свету
 • Зато што наша настава и наши испити понекад изгледају другачије

Стипендије и путовања

 • Германистика у Крагујевцу има остварену сарадњу са више универзитета у Немачкој и Аустрији на којима се реализује стипендирана размена студената. Неки од градова су: Лудвигсбург, Трир, Бамберг, Клагенфурт. На годишњем нивоу на размену отпутује и до 15 студената. Међутим, чак и они који не осете чари размене, имају прилику да остваре контакт са немачким језиком и културом и то са својим вршњацима, јер и студенти из Немачке имају прилику да студирају на катедри за германистику у Крагујевцу
 • Осим студената, професори такође учествују у разменама, па тако имамо гостујуће професоре из Немачке, али осталих земаља на катедри за германистику.

Академско позориште студената германистике

 • Зато што имате прилику да се упознате са другачијим радом како на књижевном тексту, тако и на било ком другом тексту, научићете шта се све може радити са сликом, музичком нумером, покретом, језиком. То Вам пружају радионице позоришне педагогије АПСГ-а, које још увек спадају у ваннаставне активности, на којима такође усавршавате своја знања из свих области немачког језика (превођења, књижевности, језике, методике, уметности, културе, историје, политике).

Преводилачке радионице; Sprachcafé

 • Зато што и ван студентски клупа увежбавате своје вештине превођења и вежбате комуникацију на немачком језиком, симулирајући конкретне комуникативне ситуације у којима се можете наћи.

И на крају...

 • Зато што су се Ваши професори потрудили да створе модерну катедру и омогуће Вам још боље и квалитетно студирање које је у рангу са квалитетом немачких универзитета.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
63021 Увод у германистичку лингвистику 1 1 2 4 Обавезни
63082 Интегрисане вештине немачког језика 1 1,2 2 12 15 Обавезни
63031 Увод у немачку књижевност 1 1 2 2 6 Обавезни
60163 Српски језик 1 (фонетика и морфологија) 1 2 1 3 Обавезни
60021 Увод у општу лингвистику 1 2 1 3 Обавезни
63012 Други страни језик - интегрисане вештине 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60262 - Италијански језик 1
1, 2  2 6 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60282 - Руски језик 1  1, 2  2  6  8  Изборни
63001 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
63132 Морфологија немачког језика 2 2 2 5 Обавезни
63142 Увод у немачку књижевност 2 2 2 2 7 Обавезни
60294 Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) 2 2 1 3 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
63183 Морфосинтакса немачког језика 3 2 2 5 Обавезни
63084 Интегрисане вештине немачког језика 2 3,4 2 12 15 Обавезни
63193 Немачка књижевност од почетака до барока 3 2 2 7 Обавезни
60031 Увод у теорију књижевности 3 2  1 3 Обавезни
63014 Други страни језик - интегрисане вештине 2 (бира се 1 од 5) Изборни
  60224 - Енглески језик 2 3,4 2 6 8 Изборни
  60264 - Италијански језик 2 3,4 2 6 8 Изборни
  60234 - Француски језик 2 3,4 2  6 8 Изборни
  60244 - Шпански језик 2 3,4   2  6 Изборни
  60284 - Руски језик 2 3,4 2 6 8 Изборни
61803 Изборни 1 (бира се 1 од 4) Изборни
  60124 - Општа психологија 3,4 4 0 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија 3,4 4 2 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3,4 4 0 8 Изборни
 63324 Синтакса немачког језика 2  2 5 Обавезни
63314 Немачка књижевност 18. века 4 2  2 6 Обавезни
60202 Теорија језика 4 2 1 3 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
63355 Лексикологија немачког језика 5 2 2 5 Обавезни
63086 Интегрисане вештине немачког језика 3 5,6 2 12 14 Обавезни
63365 Немачка књижевност 19. века 1 5 2 2 6 Обавезни
63375 Дидактика немачког као страног језика 5 2 2 5 Обавезни
61809 Изборни 5 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  63385 - Фразеологија немачког језика 5  2  1 4 Изборни
  60113 - Немачка књижевна херменеутика 5  2  1 4 Изборни
63015 Изборни 6 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  60145 - Педагошка психологија 5 2 0 4 Изборни
  60155 - Школска педагогија 5 2 1 4 Изборни
63536 Творба речи немачког језика 6 2 2 4 Обавезни
63516 Немачка књижевност 19. века 2 6 2 2 6 Обавезни
63587 Методи у настави немачког као страног језика 6 2 2 5 Обавезни
61811 Изборни 7( бира се 1 од 2 ) Изборни
  61454 - Библија, књижевност, култура 6  2 4 Изборни
  63386 - Непроменљиве врсте речи у немачком језику 6 2 1 4 Изборни
61812 Изборни 8 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  60382 - Функционална писменост и језичка култура 6 2 1 3 Изборни
  60476 - Лектура и коректура текста 6 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
63088 Интегрисане вештине немачког језика 4 7,8 2 12 14 Обавезни
63506 Немачка књижевност 20. века 1 7 2 2 6 Обавезни
63617 Дидактика страних књижевности 7 2 2 5 Обавезни
63698 Увод у лингвистику (граматику) текста 7 2 2 5 Обавезни
61821 Изборни 9 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  63547 - Лингвистичка анализа дискурса 7 2 1 4 Изборни
  63315 - Немачке теорије културе 7 4 Изборни
63017 Изборни 10 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  61607 - Увод у компаратистику 7 2 1 3 Изборни
  63607 - Немачка драма 20. века 7 2 2 3 Изборни
63708 Продуктивно оријентисана настава немачког језика као страног 8 2 2 5 Обавезни
63748 Немачка књижевност 20. века 2 8 6 Обавезни
63637 Увод у транслатологију 8  2  2 4 Обавезни
61841 Изборни 11 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  63758 - Аналитичке форме у савременом (немачком) језику 8 2 1 4 Изборни
  63567 - Феноменологија књижевног дела 8 2 1 4 Изборни
61851 Изборни 12 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  63738 - Немачка дечија књижевност 8 2 1 4 Изборни
  63678 - Структурне промене у савременом немачком језику 8 2 1 4 Изборни

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године