Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Листа ментора ангажованих на реализацији докторских студија

Изборно подручје - модул: Докторске студије из језика

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D1211 Методологија научноистраживачког рада 1 2 3 7 Обавезни за модул
D1205 Савремене лингвистичке и књижевне теорије 1 2 3 7 Обавезни за модул
D1201 Структурализам у језику и књижевности 1 2 3 7 Обавезни за модул
D1220 Интердисциплинарно проучавање језика и књижевности 1 2 3 7 Обавезни за модул
D1191 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из лингвистике) 1 0 2 2 Обавезни за модул
D1102 Фонологија 2 1 2 4 Обавезни за модул
D1112 Морфологија 2 1 2 4 Обавезни за модул
D1122 Синтакса 2 1 2 4 Обавезни за модул
D1132 Семантика 2 1 2 4 Обавезни за модул
D1142 Лексикологија 2 1 2 4 Обавезни за модул
D1152 Прагматика 2 1 2 4 Обавезни за модул
D1192 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из лингвистике) 2 0 4 6 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 44  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D1103 Изборни блок 1 (бира се 2 од 8) 3 4 4 12 Изборни блок модула
  D1113 - Контрастивна лингвистика - српски и енглески 3 2 2 6 Обавезни
  D1123 - Контрастивна лингвистика - српски и немачки 3 2 2 6 Обавезни
  D1133 - Контрастивна лингвистика - српски и француски 3 2 2 6 Обавезни
  D1143 - Контрастивна лингвистика - српски и шпански 3 2 2 6 Обавезни
  D1219 - Развој писма 3 2 2 6 Обавезни
  D1197 - Језик и методика 3 2 2 6 Обавезни
  D1173 - Теорија преводне лексикографије 3 2 2 6 Обавезни
  D1154 - Контрастивна лингвистика - српски и руски 3 2 2 6 Обавезни
D1203 Изборни блок 2 (бира се 2 од 4) 3 4 4 12 Изборни блок модула
  D1213 - Социолингвистика 3 2 2 6 Обавезни
  D1204 - Језик и стил 3 2 2 6 Обавезни
  D1198 - Анализа дискурса 3 2 2 6 Обавезни
  D1243 - Лингвистичка методологија 3 2 2 6 Обавезни
D1193 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из лингвистике) 3 0 4 6 Обавезни за модул
D1254 Идеологија, језик, књижевност 4 2 2 6 Обавезни за модул
D1104 Изборни блок 3 (бира се 3 од 7) 4 6 6 18 Изборни блок модула
  D1114 - Теорија учења и усвајања језика 4 2 2 6 Обавезни
  D1124 - Контактна лингвистика 4 2 2 6 Обавезни
  D1153 - Ареална лингвистика 4 2 2 6 Обавезни
  D1199 - Когнитивна лингвистика 4 2 2 6 Обавезни
  D1214 - Језик дијалога 4 2 2 6 Обавезни
  D1233 - Примењена лингвистика 4 2 2 6 Обавезни
  D1200 - Интеркултурна комуникација 4 2 2 6 Обавезни
D1194 Семинар из научнооистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из лингвистике) 4 0 4 6 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D1015 Научноистраживачки рад (Израда докторске дисертације из језика) 5 0 20 30 Обавезни за модул
D1016 Докторска дисертација 6 0 0 30 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 60  

Изборно подручје - модул: Докторске студије из филологије (језик и књижевности)

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D1211 Методологија научноистраживачког рада 1 2 3 7 Обавезни за модул
D1201 Структурализам у језику и књижевности 1 2 3 7 Обавезни за модул
D1220 Интердисциплинарно проучавање језика и књижевности 1 2 3 7 Обавезни за модул
D1205 Савремене лингвистичке и књижевне теорије 1 2 3 7 Обавезни за модул
D1391 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из лингвистике) 1 0 2 2 Обавезни за модул
D1103 Изборни блок 1 (бира се 2 од 3) 2 6 10 24 Изборни блок модула
  D1312 - Савремене теорије прозе 2 3 5 12 Обавезни
  D1322 - Савремене теорије драме 2 3 5 12 Обавезни
  D1332 - Савремене теорије поезије 2 3 5 12 Обавезни
D1392 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из књижевности) 2 0 4 6 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 42  
Укупно ЕСПБ: 60  

ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D1100 Изборни блок 2 (бира се 4 од 8) 3 8 8 24 Изборни блок модула
  D1225 - Теорија савременог субјекта: постколонијанизам и имагологија 3 2 2 6 Обавезни
  D1323 - Истражни дискурс у књижевности 3 2 2 6 Обавезни
  D2023 - Апокрифни и канонски списи 3 2 2 6 Обавезни
  D1343 - Књижевност егзила 3 2 2 6 Обавезни
  D1353 - Класни, расни и родни аспекти књижевног дискурса 3 2 2 6 Обавезни
  D1363 - Жанрови фантастике у књижевности и на филму 3 2 2 6 Обавезни
  D1208 - Историја религије и савремена фолклористика 3 2 2 6 Обавезни
  D1210 - Мит, књижевност, култура 3 2 2 6 Обавезни
D1393 Семинар из Научноистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из књижевности) 3 0 4 6 Обавезни за модул
D1105 Изборни блок 3 (бира се 3 од 7) 4 6 6 18 Изборни блок модула
  D1218 - Постмодерни роман и историја 4 2 2 6 Обавезни
  D1215 - Дидактика и књижевност 4 2 2 6 Обавезни
  D1216 - Нови историзам 4 2 2 6 Обавезни
  D1212 - Ангажована књижевност ХХ века 4 2 2 6 Обавезни
  D1207 - Рађање модерне аутобиографије 4 2 2 6 Обавезни
  D1209 - Методологије проучавања старе књижевности 4 2 2 6 Обавезни
  D1206 - Италијанске теме у српској књижевности и култури 4 2 2 6 Обавезни
D1394 Семинар из научнооистраживачког рада (Припрема за израду докторске дисертације из књижевности) 4 0 4 6 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60  
ШифраНазивСеместарПредавањаСИРЕСПБОбавезни/
Изборни
D1315 Научноистраживачки рад (Израда докторске дисертације из књижевности) 5 0 20 30 Обавезни за модул
D1016 Докторска дисертација 6 0 0 30 Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 60