Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Закон о високом образовању

Статут ФИЛУМ-а (објављен 25.10.2019)
Статут ФИЛУМ-а (објављен 18.10.2018)
Сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављен 02.07.2019)
Одлукa о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављен 28.05.2019)
Сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављен 18.10.2018)
Статут ФИЛУМ-а
Одлука о измени и допуни Статута - Универзитет
Одлука о измени и допуни Статута - ФИЛУМ
Одлука о правно-техничкој усаглашености одлука (објављено 14. 2. 2018)

Решење Допуна Дозволе за рад (објављено 26.12.2018.)

Информатор о раду

Закон о спречавању злостављања на радном месту

Кодекс о академском интегритету и професионалној етици(објављен 27.3.2018)
Мишљење о усклађивању кодекса о академском интегритету и професионалној етици(објављен 27.3.2018)

Правилници о раду:

Пословници о раду стручних органа:

Правилници о дисциплинској и материјалној одговорности

Правилници о правилима студија

Стратегија и правилници о обезбеђењу квалитета

Правилници о избору у звање и заснивању радног односа:

Правилници о издавачкој делатности:

Правилници о финансијско-материјалном пословању:

Правилници о научно-истраживачкој делатности:

Правилници Студентског парламента