Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

bhimbetka1

Пројекат Хумано(по)етика део је циклуса пројеката Књижевност, језик, уметност, данас, Филолошко уметничког факултета, и реализује се 2022. и 2023. године. Руководиоци циклуса су Драган Бошковић, Милош Ковачевић и Никола Бубања, a руководиоци пројекта Хумано(по)етика су Марија Лојаница и Тања Танасковић.

Први пројекатски округли сто Злобници, зликовци, чудовишта, психопате

ЛИСТА УЧЕСНИКА

Истраживачка тема пројекатске 2022. године гласи Злобници, зликовци, чудовишта, психопате, а руководилац је проф. др Марија Лојаница.

Испитујући вишеслојне и вишеструко конструисане хумане фигуре зла и доброг у култури, аналитички и херменеутички ће бити осветљена њихова комплексна лингвистичка, литерарна, културолошка, идеолошка и популарна семантика, њихова „јавна“ и њихова „несвесна“ страна, сакрална и профана, „архајска“ и „футуристичка“. Од, дакле, семиолошке и семиотичке ресемантизације до продубљивања и осмишљавања литерарне/културне поетике; од метакултурног идентитета људске доброте и зла, до постљудске лингвистичкокултуролошке и књижевнокултуролошке семантике; од културне, политичке, друштвене и књижевноисторијске контекстуализације, преко песништва, филозофије, дигиталне културе, до њихових религиозних, митолошких и епских корена. Фигурација и семиологија добрих и лоших људи биће сагледана у светлу промена културно и књижевнопоетичких парадигми и њихових дистинкција у симболичкој вредности људског, о њиховим интертекстуално и (интер)културно условљеним тумачењима. Фигуре доброг (нормалног, поштеног, пожртвованог) и злог (злобног, чудовишног, патолошког) човека, не треба да подсећамо, изузетно су важне за конституисање слике метафизичких ентитета, симбола добра/зла/слободе, божанстава, за атрибуцију јунака, симболичку артикулацију сазнања, душе, сексуалности, психолошко-магијских промена стања свести.

 

ПРОЈЕКАТ ХУМАНО(ПО)ЕТИКА У КЊИЖЕВНОСТИ, ЈЕЗИКУ И УМЕТНОСТИ

il buono il brutto il catttivo

Документација:

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЕ ИСТРАЖИВАЧА

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Листа истраживача (биће формирана најкасније 20. марта 2022)

Правилник о циклусу пројеката (са критеријумима за евалуацију)

american psycho