Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

crvena linija dusan zivkovic KORICA page 001 2 copy

Филолошко-уметнички факултет публикује монографије од 2005. године, а 2016. године заснива две едиције монографија:

 • едицију Црвена линија, коју уређује др Драган Бошковић, редовни професор
 • едицију Лингвистика и србистика, коју уређује др Милош Ковачевић, редовни професор

 

Дошло је време да се у нашем академском и теоријском свету „уздигне земља“ и повуче „црвена линија“. Не одричући се милитарне семантике Рјепниновог схватања црвене линије, ова библиотека пoкaзуje eлeмeнтaрну (пост)модернистичку свест o нужности редефинисања културног пejзaжa, као што, уз jeднo суптилно рeвoлуциoнaрнo обећање, нуди нове могућности мишљењу. Јер докле год будемо веровали да су научни и академски текстови места ризика и отпора било каквој репресији, oвaj свет неће постати тамница ума. С пуном свешћу да живимо, пишемо и читамо у доба упорне и за вечност одложене меланхолије унутар друштвених, хуманистичких и културолошких дисциплина, временима дезоријентације и лишеним смисла. Временима у којима је дефинитивно било потребно повући Црвену линију.

Др Драган Бошковић, редовни професор

Преглед процедуре издавања монографија

 

Научне и стручне монографије у издању Филолошко-уметничког факултета

 

 2021

 • Драгана Вукићевић, Бебе у постељици књижевности 
 • Ђорђе Ђурђевић, Теопоетика: О апокалиптичном дискурсу српске поезије
 • Nikola Bubanja, Reading English Renaissance Literature (у штампи)
 • Biljana Vlašković Ilić, Early American Literature, dopunjeno i izmenjeno izd. (у штампи)
 • Сања Пантовић, Холизам у формирању пијанисте (у припреми)
 • Јелена Атанасијевић, Континуум естетике архитектонских композиција класичне савремене архитектуре на примерима знаменитих аутора (у припреми)
 • Никола Бубања, Недостојна гроба: наративи и фрагменти љубавне поезије Џона Дана (у припреми)
 • Часлав Николић, Књига о Лондону (у припреми)
 • Duško Marić, Osnove muzičkog preduzetništva, elektronsko izdanje (у припреми)
 • Фридрих Липс, Уметност свирања на бајану: методички приручник за наставнике ОМШ, ученике СМШ и студенте виших школа и факултета (превод Радомир Томић и Катја Пуповац) (у припреми)

 2020

2019

 • Никола Рамић, Дијалекатска ријеч
 • Мирјана Секулић, Шпанија Милоша Црњанског: имаголошка студија
 • Biljana Vlašković Ilić, Early American Literature
 • Ана Живковић, Слика у српском реализму: историјскопоетичка студија
 • Данијела Јањић, Габријеле д'Анунцио у српској култури
 • Јелена Беочанин, Александар Вуловић, Трогласни диктати I ‒ Практикум из солфеђа за студенте музике
 • Сузана Марочик, Методика наставе флауте
 • Биљана Мандић, Differentia specifica предмета Музичка култура у основним школама Краљевине Југославије
 • Milana Dodig, Conditionnel français et potentiel serbe: théorie, pratique et traduction (у припреми)
 • Даница Јеротијевић Тишма, Артикулационо-акустичке карактеристике консонаната у међујезичком систему ‒ експериментално-фонетска студија (у штампи)

 2018

 • Милка Николић, Јелена Петковић, Настава српског језика у контексту савремених лингвистичких теорија
 • Љубомир Лукић, Конструкција и акустика савремене концертне хармонике
 • Danica Jerotijević Tišma, Focus on English Phonetics and Phonology: an Activity Book for EFL Students (у штампи)
 • Сузана Марочик, Александар Ружичић, Ј. С. Бах: ФЛАУТСКА ТРИЈА (у штампи)
 • Љубица Васић, Амерички поствијетнамски мушки идентитет
 • Тамара Стојановић Ђорђевић, Лексикон одабраних педагошких појмова (у штампи)
 • Биљана Тешановић, Бекетово експериментално позориште

2017

 • Александра Шуваковић, Учење два страна језика у раном узрасту 
 • Татјана Јовановић, Књиженствени град – Конституисање женског канона у српској прози 1990-2010.
 • Драган Бошковић, Нулти степен реализма
 • Славица Гароња Радованац, Жена и идеологија у српској књижевности
 • Биљана Влашковић Илић, Историја за живот: случај Бернарда Шоа 
 • Томислав Павловић, Роберт Грејвз између историје и мита
 • Милка Николић, Поредбено-начинске конструкције у српском језику
 • Јелена Атанасијевић, Пропорције у естетичкој перцепцији класичне архитектуре 20. века

 2016

 • Никола Бубања, Други простори Изгубљеног раја Џона Милтона
 • Katarina Melić, La scène de Clio – L'Histoire ou les stratégies fictionnelles de Milan Kundera
 • Ивана Вучина Симовић, Јеврејско-шпански језик на Балкану: прилози историјској социолингвистици
 • Владимир Поломац, Језик повеља и писама Српске деспотовине
 • Милка Николић, Практикум из методике наставе српског језика и књижевности
 • Марина Петровић Јилих, Сви смо били текст... Садашње стање у институционализованој настави књижевности у Србији (Емпиријско истраживање спроведено међу студентима и студенткињама германистике)
 • Јелена Арсенијевић Митрић, TERRA AMATA VS. TERRA NULLIUS: Диксурс о (пост)колонијализму у делима Барнаби Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа
 • Душан Живковић, Отворени лавиринти: Еко и Павић

 2015

 • Славко Станојчић, Теоријско-аналитички приступ уџбеничком дискурсу
 • Tomislav Pavlović, Ka unutrašnjim horizontima: prilog proučavanju avangardne dramske poetike Harolda Pintera
 • Сања Ж. Ђуровић, Укрштање глаголских врста у коњугацији глагола у савременом српском језику
 • Анђелка Пејовић, Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика
 • Мирјана Мишковић-Луковић, Прагматика
 • Снежана Николајевић, Музика и телевизија - умеће и / или уметност

2013

 • Duško Marić, Menadžment u umetnosti ili Primena projektnog modela upravljanja u umetnosti na studiji slučaja i u formi savremenog koncepta poslovanja pozorišta
 • Mirjana Mišković-Luković, A concise introduction to the X-bar theory of English phrase structure, 2. izd.

2012

 • Josep Esquerrá Nonell, Spania (552-624): límite de la ecúmene

2011

 • Tijana Ašić, Nauka o jeziku
 • Mirjana Mišković-Luković, A concise introduction to the X-bar theory of English phrase structure

2010

 • Katarina Melić, Histoire et littérature
 • Anđelka Pejović, La Colocabilidad de los verbos en español: con ejemplos contrastivos en serbio
 • Jovana Dimitrijević-Savić, Code-Switching: structure and meaning
 • Никола Рамић, О јатовским изоглосама
 • Радмила Настић, Трагедија и савремени свет

2008

 • Јелена Беочанин-Мијановић, Између грешке и инерције слуха у солфеђу
 • Veran Stanojević, Tijana Ašić, Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku, 2. izmenjeno izd.

2006

 • Veran Stanojević, Tijana Ašić, Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku

2005

 • Малиша Станојевић, Портрет народнога краља

·