Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Француски језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора француског језика (након завршених мастер академских студија), преводиоца за француски језик, те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – француски језик и књижевност.

Зашто студирати Француски језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

 • Зато што је француски један од три радна званична језика ЕУ
 • Зато што је француски званични језик у 28 земаља света
 • Зато што је француски један од службених језика најважнијих међународних организација, од УН до ЕУ, Међународне организације франкофоније, Међународног Црвеног крста, Савета Европе, Међународног олимпијског комитета, итд.
 • Зато што можете бити професор, преводилац, сарадник у маркетиншким и туристичким агенцијама, невладиним организацијама, културним организацијама и удружењима
 • Зато што у Србији постоји велики број предузећа и банака из франкофоних земаља у којима можете да се запослите
 • Зато што су школама у Србији преко потребни образовани и способни професори француског језика
 • Зато што је пре више од 300 година један Француз, Блез Паскал, смислио основни концепт рачунарства и успут рекао да „срце има своје разлоге које разум не познаје"
 • Зато што су професори француског језика и књижевности на ФИЛУМ-у млади, паметни, светски људи који вас разумеју и на које се можете ослонити као на пријатеље
 • Зато што је програм студија такав да можете да наставите студије било где у Европи
 • Зато што је настава занимљива, интерактивна и подстиче вас да стално напредујете
 • Зато што су студирање и живот у Крагујевцу много јефтинији од других градова у Србији

 

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
64051 Морфосинтакса француског језика 1 1 2 2 6 Обавезни
64101 Француска књижевност средњег века 1 2 2 6 Обавезни
64021 Интегрисане вештине француског језика 1 1 1 5 8 Обавезни
64001 Изборни блок 1а (бира се 2 од 4) Изборни
  64091 - Фонетика француског језика 1 2 1 3 Изборни
  60163 - Српски језик 1 (фонетика и морфологија) 1 2 1 3 Изборни
  60031 - Увод у теорију књижевности 1 2 1 3 Изборни
  60021 - Увод у општу лингвистику 1 2 1 3 Изборни
64011  Изборни блок 1б (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60262 - Италијански језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60212  - Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60282 - Руски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
64052 Морфосинтакса француског језика 2 2 2 2 6 Обавезни
64112 Тумачење књижевних текстова 2 2 1 3 Обавезни
64102 Француска књижевност 16. века 2 2 2 6 Обавезни
64022 Интегрисане вештине француског језика 2 2 1 5 8 Обавезни
64002 Изборни 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  60294 - Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) 2 2 1 3 Изборни
  60202 - Теорија језика 2 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
64053 Морфосинтакса француског језика 3 3 2 2 6 Обавезни
64103 Француска књижевност 17. века 3 2 2 6 Обавезни
64023 Интегрисане вештине француског језика 3 3 1 5 8 Обавезни
64123 Франкофоне књижевности 3 2 0 2 Обавезни
62213 Изборни 3а (бира се 1 од 3) Изборни
  60124 - Општа психологија 3, 4 4 0 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија 3, 4 4 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3, 4 4 0 8 Изборни
64031 Изборни 3б (бира се 1 од 5) Изборни
  60224 - Енглески језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60244 - Шпански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60214 - Немачки језик 2 3, 4 6 8 Изборни
  60264 - Италијански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60284 - Руски језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
64054 Морфосинтакса француског језика 4 4 2 2 6 Обавезни
64104 Француска књижевност 18. века 4 2 2 6 Обавезни
64134 Француска цивилизација 4 1 2 2 Обавезни
64024 Интегрисане вештине француског језика 4 4 1 5 8 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
64135 Синтакса и семантика француског језика 1 5 2 2 6 Обавезни
64105 Француска књижевност 19. века 1 5 2 2 6 Обавезни
64025 Интегрисане вештине француског језика 5 5 1 7 8 Обавезни
64005 Изборни 5а (бира се 1 од 2) Изборни
  60547 - Наратологија 5  2 0 3 Изборни
  60607 - Књижевност и медијска култура 5 0 3 Изборни
64905 Изборни 5б (бира се 1 од 3) Изборни
  60314 - Увод у естетику 5,6 4 0 6 Изборни
  60122 - Увод у филозофију 5,6 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 5,6 4 0 6 Изборни
64905 Изборни 5в (бира се 1 од 5)         Изборни
  60246 - Шпански језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60286 - Руски језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60216 - Немачки језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60226 - Енглески језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60266 - Италијански језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
64136 Синтакса и семантика француског језика 2 6 2 2 6 Обавезни
64106 Француска књижевност 19. века 2 6 2 2 6 Обавезни
64026 Интегрисане вештине француског језика 6 6  1 7 7 Обавезни
64195 Изборни 6а ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  65186 - Компетенције и вештине у учењу страних језика 6 2 2 4 Изборни
  61454 - Библија, књижевност, култура 6 2 2 4 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
64157 Теорије и методе у настави француског језика 7 3 2 6 Обавезни
64107 Француски роман између два светска рата 7 2 2 6 Обавезни
64027 Интегрисане вештине француског језика 7 7 1 7 9 Обавезни
64007 Изборни 7а ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  64177 - Савремене семантичке теорије француског језика 1 7 2 2 6 Изборни
  64197 - Теорије аутобиографије и савремени француски роман 7 2 2 6 Изборни
64907 Изборни 7б ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  64167 - Од вулгарног латинског до савременог француског 7 2 0 3 Изборни
  61607 - Увод у компаратистику 7 2 1 3 Изборни
64198 Методика наставе француског језика 8 3 2 6 Обавезни
64108 Француски роман после II светског рата 8 2 2 6 Обавезни
64028 Интегрисане вештине француског језика 8 8 7 9 Обавезни
64008 Изборни 8а ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  64208 - Савремене семантичке теорије француског језика 2 8  2 2 6 Изборни
  64218 - Савремено француско позориште 8 2 2 6 Изборни
64908 Изборни 8б (бира се 1 од 2) Изборни
  60382 - Функционална писменост и језичка култура 8 2 1 3 Изборни
  60476 - Лектура и коректура текста 8 2 1 3 Изборни

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године