Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
60129 Академско писање 1 2 2 0 4 СА Обавезни
61019 Изборни 1 (бира се 1 од 2) 1 2 2 0 5   Изборни блок
  60109 - Савремене лингвистичке теорије 1 2 2 0 5 ТМ Изборни
  60119 - Савремене књижевне теорије 1 2 2 0 5 ТМ Изборни
61029 Изборни 2 (бира се 1 од 2) 1 2 2 0 5   Изборни блок
  61379 - Методе у лингвистичким истраживањима 1 2 2 0 5 ТМ Изборни
  61389 - Интертекстуална поетика 1 2 2 0 5 ТМ Изборни
61039 Изборни 3 (бира се 2 од 6) 1 4 4 0 8   Изборни блок
  61109 - Упоредна граматика словенских језика 1 2 2 0 4 НС Изборни
  60149 - Лексикографија српског језика 1 2 2 0 4 СА Изборни
  61159 - Дијалекатска синтакса српских говора 1 2 2 0 4 НС Изборни
  61149 - Жена у српској књижевности 1 2 2 0 4 СА Изборни
  61139 - Српска драма и позориште 1 2 2 0 4 СА Изборни
  61169 - Средњовековна поетика и модерна књижевност 1 2 2 0 4 СА Изборни
61049 Изборни 4 (бира се 2 од 6) 1 4 4 0 8   Изборни блок
  61369 - Увод у балканистику 1 2 2 0 4 СА Изборни
  61399 - Теоријско критички односи симбола, митова и књижевних родова 1 2 2 0 4 ТМ Изборни
  61350 - Стилистички и методички аспект уџбеника 1 2 2 0 4 ТМ Изборни
  61439 - Фантастика у књижевности 1 2 2 0 4 ТМ Изборни
  61359 - Политички аспекти књижевности 1 2 2 0 4 СА Изборни
  61409 - Прагматика 1 2 2 0 4 НС Изборни
61160 Стручна пракса 2 0 0 0 6 СА Обавезни
61010 Изборни 5 (бира се 1 од 2) 2 0 0 20 8   Изборни блок
  61140 - Примењена истраживања у српском језику - Израда завршног рада 2 0 0 20 8 СА Изборни
  61150 - Примењена истраживања у српској књижевности - Израда завршног рада 2 0 0 20 8 СА Изборни
61020 Мастер рад 2 0 0 0 16 СА Обавезни
Укупно часова активне наставе: 48  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године