Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
  • Otvorena vrata
  • Upis na Osnovne akademske studije 2024/25.
  • Koncertna sezona FILUM-a 2023/24.

collage

Nell’ottobre del 2018 il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Filologia e Arti ha dato l’avvio al progetto internazionale di ricerca Le città italiane nelle letterature del XX secolo. Il progetto è stato ideato e viene realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e l’Istituto di Letteratura e Arte di Belgrado e prevede un’intensa attività biennale di ricerca, in parte concretizzata nell’organizzazione del convegno internazionale tenutosi il 7 dicembre 2019 alla Facoltà di Filologia e Arti  dell’Università di Kragujevac, mentre nel secondo anno del progetto verranno pubblicati gli Atti del convegno. Il progetto mira a offrire a esperti di letteratura, linguistica, storia, cultura e arte l’opportunità di contribuire al tema succitato nella forma di articoli scientifici, inquadrando l’argomento nel contesto internazionale e interdisciplinare. In considerazione delle numerose possibilità di ricerca sull’argomento, i sottoargomenti sui quali la ricerca è incentrata non sono stati predeterminati, bensì stabiliti in base alle domande pervenute. Per ricevere ulteriori informazioni sul progetto è possibile rivolgersi al indirizzo di posta elettronica Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Il libro dei riassunti del convegno internazionale Le città italiane nelle letterature del XX secolo si può consultare al seguente link: http://www.filum.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=589&catid=49&lang=sr&Itemid=138


 

 

У октобру 2018. године, Катедра за италијанистику Филолошко-уметничког факултета започела је међународни научноистраживачки пројекат Италијански градови у књижевностима 20. века. Пројекат је осмишљен и реализује се у сарадњи са Одсеком за хуманистичке студије Универзитета Ка' Фоскари у Венецији, Италијанским институтом за културу у Београду и Институтом за књижевност и уметност у Београду и подразумева интензивни двогодишњи истраживачки рад, који је делом конкретизован кроз организовање међународног научног скупа 7. децембра 2019. Године на Филолошко-уметничког факултету Универзитета у Крагујевцу, док ће у другој години пројекта бити објављен зборник радова са научног скупа. Пројекат тежи да пружи мoгућнoст стручњaцимa из oблaсти књижeвнoсти, jeзикa, истoриje и умeтнoсти дa нa зaдaту тeму дajу свoj дoпринoс у виду нaучних рaдoвa, сагледавајући је у интeрнaциoнaлнoм и интeрдисциплинaрнoм кoнтeксту. Имajући у виду брojнe мoгућнoсти испитивaњa тeмe, пoдтeмe на које се истраживање фокусира нису унапред одређене, вeћ су фoрмирaне нa oснoву пристиглих приjaвa. Ради добијања додатних информација о пројекту, могуће је обратити се на адресу електронске поште Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Књига резимеа са међународног научног скупа Италијански градови у књижевностима 20. века може се консултовати на следећем линку: http://www.filum.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=589&catid=49&lang=sr&Itemid=138