Доступни курсеви

Самостални упис

Увод у корпусну лингвистику

Увод у корпусну лингвистику

Курс

Песништво Т. С. Елиота

Песништво Т. С. Елиота

Упознавање студената са песничким стваралаштвом T. С. Елиота, једн...
Курс

Увод у превођење

Увод у превођење

На курсу се студенти упознају са основним појмовима везаним з...
Курс

Синтакса реченице српског језика

Синтакса реченице српског језика

Циљ овог курса јесте да се полазници упознају и овладају  сис...
Курс

Функционална писменост и језичка култура

Функционална писменост и језичка култура

Циљ курса је проширивање и продубљивање раније стечених знања из п...
Курс
Самостални упис

Италијанска књижевност просветитељства

Италијанска књижевност просветитељства

1. Италија у XVIII веку 2. Идеолошко-културни профил&nbs...
Курс
Самостални упис

Италијанска књижевност класицизма и романтизма

Италијанска књижевност класицизма и романтизма

Италија у време НаполеонаКласицизам у Европи Италијански класиц...
Курс

Фонетика и фонологија шпанског језика

Фонетика и фонологија шпанског језика

Циљ предмета фонетика и фонологија шпанског језика је упознавање са...
Курс

Хиспаноамеричка књижевност 1

Хиспаноамеричка књижевност 1

Стицање знања о најзначајнијим представницима, делима и поетским на...
Курс

Језик, култура и интеркултурни дијалог

Језик, култура и интеркултурни дијалог

Оспособљавање студената за критичко преиспитивање односа језика и ...
Курс

Linguistische Diskursanalyse (LDA) 23/24

Linguistische Diskursanalyse (LDA) 23/24

Курс

Увод у студије немачког језика

Увод у студије немачког језика

На курсу се стичу основна лингвистичка знања неопходна за разумевањ...
Курс

Увод у историју немачке књижевности

Увод у историју немачке књижевности

Курс има за циљ да студенткиње и студенте оспособи да на појединачн...
Курс

Лексичко - граматичке вежбе 2

Лексичко - граматичке вежбе 2

Циљ предмета је развијање комуникативне компетенције студената до н...
Курс

Spielerisch DaF an der Grundschule unterrichten / Настава немачког као страног језика кроз игру

Spielerisch DaF an der Grundschule unterrichten / Настава немачког као страног језика кроз игру

Курс је намењен студентима германистике који желе да се упознају са...
Курс
Самостални упис

ИВНЈ4 - Лекичко-граматичке вежбе

ИВНЈ4 - Лекичко-граматичке вежбе

Курс
Самостални упис

Strukturwandel in der deutschen Gegenwartssprache

Strukturwandel in der deutschen Gegenwartssprache

Курс
Самостални упис

IVNJ2 - predavanja

IVNJ2 - predavanja

Курс
Самостални упис

Unflektierbare Wortarten im Deutschen

Unflektierbare Wortarten im Deutschen

Курс
Самостални упис

Uvod u germanističku lingvistiku

Uvod u germanističku lingvistiku

Курс
Самостални упис

Syntax der deutsche Sprache

Syntax der deutsche Sprache

Курс
Самостални упис

Morphosyntax der deutschen Sprache

Morphosyntax der deutschen Sprache

Курс
Самостални упис

Morphologie der deutschen Sprache

Morphologie der deutschen Sprache

Курс
Самостални упис

Analitičke forme savremenog (nemačkog) jezika

Analitičke forme savremenog (nemačkog) jezika

Курс
Самостални упис

Uvod u translatologiju (germanistika)

Uvod u translatologiju (germanistika)

Курс
Самостални упис

IVNJ 4 - tehnike prevođenja

IVNJ 4 - tehnike prevođenja

Курс
Самостални упис

IVNJ 3 - tehnike prevođenja

IVNJ 3 - tehnike prevođenja

Курс
Самостални упис

Kommunikation IVNJ3

Kommunikation IVNJ3

Курс
Самостални упис

Kommunikation IVNJ4

Kommunikation IVNJ4

Herzlich willkommen!
Курс
Самостални упис

Kommunikation IVNJ2

Kommunikation IVNJ2

Der Kurs beinhaltet sowohl die schriftliche als auch die mündlcihe ...
Курс
Самостални упис

Kommunikation IVNJ1

Kommunikation IVNJ1

Der Kurs beinhaltet sowohl die schriftliche als auch die mündlcihe ...
Курс
Самостални упис

Wortbildung der deutschen Sprache / Творба речи немачког језика

Wortbildung der deutschen Sprache / Творба речи немачког језика

Der Kurs setzt sich aus einer theoretisch angelegten Vorlesung und ...
Курс
Самостални упис

Linguistische Diskursanalyse / Лингвистичка анализа дискурса

Linguistische Diskursanalyse / Лингвистичка анализа дискурса

In der Vorlesung wird grundlegendes diskurslinguistisches Wissen v...
Курс
Самостални упис

Einführung in die Textlinguistik / Увод у лингвистику (граматику) текста

Einführung in die Textlinguistik / Увод у лингвистику (граматику) текста

In der Vorlesung wird grundlegendes textlinguistisches Wissen verm...
Курс
Самостални упис

Lexikologie der deutschen Sprache / Лексикологија немачког језика

Lexikologie der deutschen Sprache / Лексикологија немачког језика

In der Vorlesung wird grundlegendes theoretisches Wissen über den ...
Курс
Самостални упис

IVNJ Prevođenje 4

IVNJ Prevođenje 4

Курс
Самостални упис

IVNJ Prevođenje 3

IVNJ Prevođenje 3

Курс
Самостални упис

IVNJ Prevođenje 2

IVNJ Prevođenje 2

Курс
Самостални упис

IVNJ Prevođenje 1

IVNJ Prevođenje 1

Курс

Интегрисане вештине енглеског језика 1, Вокабулар

Интегрисане вештине енглеског језика 1, Вокабулар

Циљ курса је развијање компетенције разумевања текста (reading ...
Курс

Књижевност енглеског класицизма и романтизма

Књижевност енглеског класицизма и романтизма

Предмет има за циљ да омогући студентима стицање знања o енглеској ...
Курс
Самостални упис

Методика теоријске наставе 2 - вежбе

Методика теоријске наставе 2 - вежбе

Курс Методика теоријске наставе 2 обухвата низ презентација и изуча...
Курс
Самостални упис

Техника писања семинарског рада - вежбе

Техника писања семинарског рада - вежбе

Курс Техника писања семинарског рада - вежбе је конципиран као низ ...
Курс
Самостални упис

Инструментални контрапункт - вежбе

Инструментални контрапункт - вежбе

Курс Инструментални контрапункт - вежбе обухвата низ задатака и веж...
Курс
Самостални упис

Вокални контрапункт - вежбе

Вокални контрапункт - вежбе

Курс Вокални контрапункт - вежбе обухвата низ задатака и вежбања пу...
Курс
Самостални упис

Анализа вокалне музике 2 - вежбе

Анализа вокалне музике 2 - вежбе

Курс Анализа вокалне музике 2 - вежбе обухвата низ презентација, ве...
Курс
Самостални упис

Музички облици 2 - вежбе

Музички облици 2 - вежбе

Курс Музички облици 2 - вежбе обухвата низ презентација и вежбања к...
Курс
Самостални упис

Анализа музике барока - вежбе

Анализа музике барока - вежбе

Курс Анализа музике барока обухвата низ презентација и вежбања која...
Курс

Музички облици 1

Музички облици 1

Курс Музички облици 1 посвећен је аналитичком приступу музичком дел...
Курс
Приступ у улози госта

Компјутерска нотографија

Компјутерска нотографија

У току овог курса циљ је да се полазници упознавају са софтвером&nb...
Курс

Прилози и музичке емисије на радију

Прилози и музичке емисије на радију

Креирање прилога и музичких емисија на радију – типови, драматуршке...
Курс

Обука за рад на Мудл платформи - базични ниво

Обука за рад на Мудл платформи - базични ниво

На овом курсу полазници ће се упознати са радом ЛМС платформе Мудл ...
Курс