Доступни курсеви

Песништво Т. С. Елиота

Песништво Т. С. Елиота

Упознавање студената са песничким стваралаштвом T. С. Елиота, једн...
Курс

Увод у превођење

Увод у превођење

На курсу се студенти упознају са основним појмовима везаним з...
Курс

Синтакса реченице српског језика

Синтакса реченице српског језика

Циљ овог курса јесте да се полазници упознају и овладају  сис...
Курс

Функционална писменост и језичка култура

Функционална писменост и језичка култура

Циљ курса је проширивање и продубљивање раније стечених знања из п...
Курс
Самостални упис

Италијанска књижевност просветитељства

Италијанска књижевност просветитељства

1. Италија у XVIII веку 2. Идеолошко-културни профил&nbs...
Курс
Самостални упис

Италијанска књижевност класицизма и романтизма

Италијанска књижевност класицизма и романтизма

Италија у време НаполеонаКласицизам у Европи Италијански класиц...
Курс

Фонетика и фонологија шпанског језика

Фонетика и фонологија шпанског језика

Циљ предмета фонетика и фонологија шпанског језика је упознавање са...
Курс

Хиспаноамеричка књижевност 1

Хиспаноамеричка књижевност 1

Стицање знања о најзначајнијим представницима, делима и поетским на...
Курс

Језик, култура и интеркултурни дијалог

Језик, култура и интеркултурни дијалог

Оспособљавање студената за критичко преиспитивање односа језика и ...
Курс

Увод у студије немачког језика

Увод у студије немачког језика

На курсу се стичу основна лингвистичка знања неопходна за разумевањ...
Курс

Увод у историју немачке књижевности

Увод у историју немачке књижевности

Курс има за циљ да студенткиње и студенте оспособи да на појединачн...
Курс

Лексичко - граматичке вежбе 2

Лексичко - граматичке вежбе 2

Циљ предмета је развијање комуникативне компетенције студената до н...
Курс

Spielerisch DaF an der Grundschule unterrichten / Настава немачког као страног језика кроз игру

Spielerisch DaF an der Grundschule unterrichten / Настава немачког као страног језика кроз игру

Курс је намењен студентима германистике који желе да се упознају са...
Курс
Самостални упис

ИВНЈ4 - Лекичко-граматичке вежбе

ИВНЈ4 - Лекичко-граматичке вежбе

Курс
Самостални упис

Strukturwandel in der deutschen Gegenwartssprache

Strukturwandel in der deutschen Gegenwartssprache

Курс
Самостални упис

IVNJ2 - predavanja

IVNJ2 - predavanja

Курс
Самостални упис

Unflektierbare Wortarten im Deutschen

Unflektierbare Wortarten im Deutschen

Курс
Самостални упис

Uvod u germanističku lingvistiku

Uvod u germanističku lingvistiku

Курс
Самостални упис

Syntax der deutsche Sprache

Syntax der deutsche Sprache

Курс
Самостални упис

Morphosyntax der deutschen Sprache

Morphosyntax der deutschen Sprache

Курс
Самостални упис

Morphologie der deutschen Sprache

Morphologie der deutschen Sprache

Курс
Самостални упис

Analitičke forme savremenog (nemačkog) jezika

Analitičke forme savremenog (nemačkog) jezika

Курс
Самостални упис

Uvod u translatologiju (germanistika)

Uvod u translatologiju (germanistika)

Курс
Самостални упис

IVNJ 4 - tehnike prevođenja

IVNJ 4 - tehnike prevođenja

Курс
Самостални упис

IVNJ 3 - tehnike prevođenja

IVNJ 3 - tehnike prevođenja

Курс
Самостални упис

Kommunikation IVNJ3

Kommunikation IVNJ3

Курс
Самостални упис

Kommunikation IVNJ4

Kommunikation IVNJ4

Herzlich willkommen!
Курс
Самостални упис

Kommunikation IVNJ2

Kommunikation IVNJ2

Der Kurs beinhaltet sowohl die schriftliche als auch die mündlcihe ...
Курс
Самостални упис

Kommunikation IVNJ1

Kommunikation IVNJ1

Der Kurs beinhaltet sowohl die schriftliche als auch die mündlcihe ...
Курс
Самостални упис

Wortbildung der deutschen Sprache / Творба речи немачког језика

Wortbildung der deutschen Sprache / Творба речи немачког језика

Der Kurs setzt sich aus einer theoretisch angelegten Vorlesung und ...
Курс
Самостални упис

Linguistische Diskursanalyse / Лингвистичка анализа дискурса

Linguistische Diskursanalyse / Лингвистичка анализа дискурса

In der Vorlesung wird grundlegendes diskurslinguistisches Wissen v...
Курс
Самостални упис

Einführung in die Textlinguistik / Увод у лингвистику (граматику) текста

Einführung in die Textlinguistik / Увод у лингвистику (граматику) текста

In der Vorlesung wird grundlegendes textlinguistisches Wissen verm...
Курс
Самостални упис

Lexikologie der deutschen Sprache / Лексикологија немачког језика

Lexikologie der deutschen Sprache / Лексикологија немачког језика

In der Vorlesung wird grundlegendes theoretisches Wissen über den ...
Курс
Самостални упис

IVNJ Prevođenje 4

IVNJ Prevođenje 4

Курс
Самостални упис

IVNJ Prevođenje 3

IVNJ Prevođenje 3

Курс
Самостални упис

IVNJ Prevođenje 2

IVNJ Prevođenje 2

Курс
Самостални упис

IVNJ Prevođenje 1

IVNJ Prevođenje 1

Курс

Интегрисане вештине енглеског језика 1, Вокабулар

Интегрисане вештине енглеског језика 1, Вокабулар

Циљ курса је развијање компетенције разумевања текста (reading ...
Курс

Књижевност енглеског класицизма и романтизма

Књижевност енглеског класицизма и романтизма

Предмет има за циљ да омогући студентима стицање знања o енглеској ...
Курс

Музички облици 1

Музички облици 1

Курс Музички облици 1 посвећен је аналитичком приступу музичком дел...
Курс

Анализа музике барока

Анализа музике барока

Курс Анализа музике барока обухвата низ презентација и вежбања која...
Курс

Прилози и музичке емисије на радију

Прилози и музичке емисије на радију

Креирање прилога и музичких емисија на радију – типови, драматуршке...
Курс

Обука за рад на Мудл платформи - базични ниво

Обука за рад на Мудл платформи - базични ниво

На овом курсу полазници ће се упознати са радом ЛМС платформе Мудл ...
Курс