Доступни курсеви

Самостални упис

Wortbildung der deutschen Sprache / Творба речи немачког језика

Wortbildung der deutschen Sprache / Творба речи немачког језика

Der Kurs setzt sich aus einer theoretisch angelegten Vorlesung und ...
Курс
Самостални упис

Linguistische Diskursanalyse / Лингвистичка анализа дискурса

Linguistische Diskursanalyse / Лингвистичка анализа дискурса

In der Vorlesung wird grundlegendes diskurslinguistisches Wissen v...
Курс
Самостални упис

Einführung in die Textlinguistik / Увод у лингвистику (граматику) текста

Einführung in die Textlinguistik / Увод у лингвистику (граматику) текста

In der Vorlesung wird grundlegendes textlinguistisches Wissen verm...
Курс
Самостални упис

Lexikologie der deutschen Sprache / Лексикологија немачког језика

Lexikologie der deutschen Sprache / Лексикологија немачког језика

In der Vorlesung wird grundlegendes theoretisches Wissen über den ...
Курс
Самостални упис

Prevođenje sa srpskog na nemački jezik 4

Prevođenje sa srpskog na nemački jezik 4

Курс
Самостални упис

Prevođenje sa srpskog na nemački jezik 3

Prevođenje sa srpskog na nemački jezik 3

Курс
Самостални упис

Prevođenje sa nemačkog na srpski jezik 3

Prevođenje sa nemačkog na srpski jezik 3

Курс
Самостални упис

Prevođenje sa nemačkog na srpski jezik 4

Prevođenje sa nemačkog na srpski jezik 4

Курс
Самостални упис

Prevođenje sa nemačkog na srpski jezik 2

Prevođenje sa nemačkog na srpski jezik 2

Курс
Самостални упис

Prevođenje sa srpskog na nemački jezik 2

Prevođenje sa srpskog na nemački jezik 2

Курс
Самостални упис

Prevođenje sa srpskog na nemački jezik 1

Prevođenje sa srpskog na nemački jezik 1

Курс
Самостални упис

Prevođenje sa nemačkog na srpski jezik 1

Prevođenje sa nemačkog na srpski jezik 1

Превођење реченица са тежим морфосинтаксичким и синта...
Курс
Приступ у улози госта захтева лозинкуСамостални упис

Platforma Katedre za germanistiku

Platforma Katedre za germanistiku

Курс