Креирање прилога и музичких емисија на радију – типови, драматуршке карактеристике и музичка драматургија. Развијање способности за самостално обликовање мањих и већих  целовитих форми – прилога и емисија  на радију. Уобличавање музичке линије у наведеним облицима, као и специфичне наративне линије текста.