Ову категорију је креирала Александра Мартиновић, за потребе обуке запослених на факултету, са департмана за музику, али ова категорија може се користити и за друге сличне обуке и корисне материјале.   

На овом курсу полазници ће се упознати са радом ЛМС платформе Мудл (Moodle). Осим техничких могућности ове платформе, учесници ће научити и како да на најбољи начин искористе онлајн окружење у педагошке сврхе.