Курсеви Одсека за филологију

Упознавање студената са песничким стваралаштвом T. С. Елиота, једног од корифеја англо-америчког модернизма. Развијање способности тумачења његових одабраних песама као и теоријско-критичких текстова.Уводна предавања ће бити посвећена животу и раду Т. С Елиота као и епохи модернизма коју на јединствен начин обележио својим стваралаштвом. Након тога уследиће аналитички осврти на најрепрезентативнија песничка дела и есејистику. Поменута анализа обухвата фазе уметничког развоја једног од најоригиналнијих песничких стваралаца двадесетог века. У завршном предавању биће истакнут значај Елиотовог песничког опуса и његов утицај на песнике каснијих генерација.

На курсу се студенти упознају са основним појмовима везаним за превођење,  стичу почетне преводилачке вештине и добре навике  у превођењу. Самостално преводећи одабране, мање сложене, текстове са енглеског и српског језика студент се упознаје са фазама превођења, појмом преводилачке технике, метода, поступка, проблема и грешке и овладава преводилачким ресурсима.